Redundanssi

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Redundanssi

Redundanssi

Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli Redundanssista eli toisteisuudesta.
Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli Redundanssista eli toisteisuudesta.
Lordi Redund.
Lordi Redund.

”Kertaus on opintojen äiti.”

~opinto

”Kertaus on kertausten äiti.”

~kapiainen

”En kaipaa toistoa toistoa toistoa...”

~kertaus

”Uudestaan!”

~teletapit

”Toisto on paha virhe... paha virhe.”

~toisto

”Kyllä toisto on kivaa, kyllä toisto on kivaa, kyllä toisto on kivaa...!”

~Paavo

Redundanssi on toisteisuutta, jossa samoja asioita toistetaan niin, että informaatio tai tieto tai merkitys tai sisältö tai faktat, jotka ovat jo aikaisemmin esiintulleet, kerrataan useamman kerran. Jos artikkelissa tai tekstissä on redundanssia, siinä on paljon toistoa, kahdentamista, samaa, identtistä, jo aiemmin kerrottua ja sanoja, jotka sisältävät sellaista, mikä on samassa tekstissä jo aiemmin tullut ilmi. Joskus teksti myös kertoo asioita, jotka ovat jo aiemmin tulleet ilmi. Redundanssista eli toisinnosta käytetään toisinaan myös nimeä tautologia eli uusinto.

Äidinkielenopettajat eli äidinkielen opettajat vihaavat, halveksivat, ylenkatsovat, kammoksuvat, karttavat, välttävät, estävät ja pitävät tarpeettomana koko ajatustakin redundanssista siinä olevan toistamisen ja saman uudestaan sanomisen vuoksi, joka johtaisi heistä pelkkään toistoon ja siihen, että mitään uutta sanottavaa ei voisi olla, jolloin kirjoittamisella ei enää olisi mitään merkitystä. Heistä redundanssi on vain säälittävää ja n00bia, surkeaa apinointia ja kahdentamista. Äidinkielenlehtoreista kopiointia varten on kopiokone, joten äidinkielen maistereiden ja auskultoineiden henkilöiden oppilaiden ei tarvitse kirjoittaa pelkästään sellaista, joka lukee jo jossain muualla. Redundanssia tuottava systeemi kahdentaa, monistaa, jakautuu, lisääntyy, replikoi tai tekee samaa asiaa toistuvasti. Äidinkielen säännönmukaisuuksia luuseripolvelle kouluttavat kutsuvat pelkkää redundanssia sisältävää tekstinpätkää plagiaatiksi. Plagiointi on redundanssia, Kahdentaminen ei tuota uutta informaatiota, vaan redundanssia.Historia, miten kaikki alkoi, menneisyyden tutkimus, Asian alkuperä, t -akselilla jo tapahtuneet asiat

Jos mikään ei muutu kaikki vain jatkuu, loputtomasti samaa
Jos mikään ei muutu kaikki vain jatkuu, loputtomasti samaa
Jos mikään ei muutu kaikki vain jatkuu, loputtomasti samaa
Jos mikään ei muutu kaikki vain jatkuu, loputtomasti samaa...

~CMX
CMX
CMX

Lordi Redund.

Redundanssin eli toisteisuuden keksi aatelinen yläluokkaisen eliitin edustaja lordi sir Redund, jota kutsuttiin myös lordi herra Redundiksi tai herraksi tai siriksi tämän aristokraattisuuden vuoksi, joka pukeutui runsaasti ja liian paljon suhteessa olosuhteisiin, ja hänellä olikin usein kuuma tai liian lämmin. Hän mainitsikin usein paistuvansa, paahtuvansa, keittyvänsä, olevansa kuin saunassa. Hän myös valitteli usein sitä, että hänellä oli liian kuuma ja liian kallis räätäli ja vaateparsija ja vaatesuunnittelija ja vaatteiden ompelija. Hänen vaatekaappinsa olivat täynnä ja pullollaan erilaisia vaatteita, jotka ylevä herrasmies, ritariksi lyöty lairdi Redund halusi ottaa käyttöön, usein olosuhteisiin nähden korostetusti ja jopa pröystäilevän liioitelluissa määrin runsaslukuisesti. Lord Redund oli siis usein ylipukeutunut. Lord Redundin ystävät, kumpaanit, velihopeat, kaverit, tukijat, rakastetut kolleegat ja kamut neuvoivatkin Lord Redundia ostamaan ja pitämään päällään vähemmän vaatetta. Neuvoivat, vaikka Lord Redund olikin aatelisarvon omaava herrasmies.

Lord Redund oli myös tunnettu pitkäpiimäisistä samaa toistavista lausumista, jotka olivat kuin rikkinäinen levysoitin, joka toistaa samaa kohtaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan...

Tästä syntyi rendundanssin käsite. Olemme paljon, ellemme jopa suunnattomasti velkaa runsaasti pukeutuneelle rikkaiston edustajalle lordi sir Redundin suvusta. Hän keksi toisteisuuden ja saman uudestaan ilmaisemisen käsitteen, jota ilman ihmiskunta ei ehkä tuntisi samanlaisuuden käsitettä.

Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.

Toisteisuuden eli saman monistamisen hyödyt ja edut

Rintojen kohdalla toisteisuudesta on iloa, joskaan kohtuutta unohtamatta

Saman toistamisesta on se hyöty, että kopioita voidaan tuhota eli rikkoa eli särkeä eli hajottaa eli murskata eikä tieto, informaatio, fakta tai muu sanottu häviä. Jos yksikin osa toisteisuudesta eli redundanssista eli identtisyydestä eli homologiasta eli konvergenssista säilyy, ei informaatiota eli tietoa tuhoudu eli rikkoudu eli säry eli hajoa eli murskaannu. Koska tuhoaminen eli rikkominen eli särkeminen eli hajottaminen eli murskaaminen on mukavaa, on redundanssi eli toistaminen erittäin hyvä asia. Asioiden tuhoutuminen eli rikkoutuminen eli särkyminen eli hajoaminen eli murskaantuminen on, paitsi mukavaa, myös kivaa ja kliffaa sekä väistämätöntä ja varmasti tapahtuvaa.

Redundanssia eli toisteisuutta esiintyy elimistössä munuaisissa, silmissä, korvissa, sieraimissa, kiveksissä ja rinnoissa. Näissä toisteisuus on mukavaa, mutta yli kahteen kertaan kirjattu redundanssi eli saman toistaminen eli identtisyys on jo haitallista eli pahasta. Koska liika on aina liikaa, on kohtuus kaikessa muistettava, joten liiallisuuksiin ei redundanssin kannalta kannata ryhtyä, vaan asiat on toistettava tehokeinona vain sen verran kuin saman toistaminen vaatii ilman että mennään ylipukeutumiseen eli liikaan vaatehtimiseen.

Redundanssia voidaan usein käyttää myös hankkeiden eli projektien hallinnassa. Tehtäessä projektianalyysimatriisitaulukko, missä abskissana (X-akselina) on riski ja ordinaattana (Y-akselina) on riskin todentumistodennäköisyys, niin siinä kvartaalissa (neljänneksessä), jossa abskissan arvo on matala ja ordinaatan arvo korkea, suomeksi sanottuna "pieni riski, iso toteutumistodennäköisyys", niin tällöin projektia vetävän projektipäällikön nyrkkisääntö eli muistiohje on "kahdenna" (rakenna varajärjestelmä).


Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.
Rintojen kohdalla toisteisuudesta on iloa, joskaan kohtuutta unohtamatta.

Redundantteja so. l. tautologisia termejä eli käsitteitä

Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.
Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.

Katso tiiraa lueskele myös lisäksiLuokat: Jännät asiatÄrsyttävät asiat
Luokat: Jännät asiatÄrsyttävät asiat
Luokat: Jännät asiatÄrsyttävät asiat