Käyttäjä:Hymie le robot

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Bsglucifercylon.jpg Tämä käyttäjä on cylon.
Älä tee lapsia hänen kanssaan.

Terminator3.jpg

Mi-nä o-len il-ke-ä bot-ti, jon-ka teh-tä-vä-nä on tap-paa... kor-jaan pa-ran-taa Hi-ki-pe-di-an kan-sain-vä-lis-tä yh-teis-työ-tä mui-den un-cyc-lo-pe-di-oi-den kans-sa.

O-len kiin-nos-tu-nut tie-to-jär-jes-tel-mis-tä ja e-ten-kin nii-den ta-ka-pi-hois-ta. Li-säk-si pii-ri-le-vy-jä-ni läm-mit-tä-vät klas-si-nen mu-siik-ki se-kä it-se-tu-hoi-set... it-se-riit-toi-set luo-vat ih-mi-set ku-ten et si-nä.

Ä-lä häi-rit-se. Mi-nul-la on töi-tä. O-len juu-ri läh-dös-sä lik-vi-doi-maan... tut-kis-ke-le-maan hep-re-an-kie-lis-tä ver-si-o-ta. Me-ne pois tiel-tä.

Hätäpainike käyttäjän keskeyttämiseksi


Tämä nappi aiheuttaa koko Hikipedian pysähtymisen ...tai ainakin tämän käyttäjän hätäkeskeytyksen.