Evankelis-Uusislainen kirkko

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Top Secret.png
Tämä artikkeli tai osio sisältää huippusalaiseksi luokiteltua tietoa, ja sen tuhoaminen ja levittely voivat johtaa vakaviin seurauksiin!
Evankelis-Uusislaisen kirkon perustaja Markku Uusipaavalniemi
Evankelis-Uusislaisen kirkon oppi perustuu Martti Lutherin reformiin.
  • ...Puhumattakaan monista muista vaikutteista, mitä tällä väistämättömän voiman vyörymisellä keskuuteemme on. Selvääkin selvempää on, että Uusis syrjäyttää uskontokuntana perinteisen evankelis-luterilaisen. Tämähän nyt on jo suorastaan väistämätöntä.

Evankelis-Uusislainen kirkko on vuodesta 2006 asti esillä ollut suunnitelma toteuttaa uskonpuhdistus Suomessa nykyisin vaikuttavalle evankelis-luterilaiselle kirkolle. Uskonpuhdistusta ei ole vielä aloitettu, koska se ei ole saanut perustajakseen nimitetyn Markku Uusipaavalniemen virallista suostumusta. Näin ollen uskonpuhdistuksen toteuttamista on jouduttu lykkäämään vuoteen 2098, joka on Uusiksen nykyisen ruumiillistuman arvioitu kuolin- ja ylösnousemusvuosi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousedustajista (20082012) n. 50 %:a kannattaa uskonpuhdistusta.

Historia[muokkaa]

Markku Uusipaavalniemen aikaisempi elämä Israelissa[muokkaa]

Profeetta[muokkaa]

מרקוס חדשפאוליןחציהאי taiteilijan esittämänä.

Israelissa noin vuosien 20 eKr. – 35 välillä eläneen מרקוס חדשפאוליןחציהאי -nimisen miehen uskotaan olleen Markku Uusipaavalniemi. Tutkijat kiistelevät edelleen siitä, onko kyseessä ollut sama henkilö, joka tunnetaan Stefanuksena. On olemassa kaksi teoriaa:

  • Ensimmäisen teorian mukaan מרקוס חדשפאוליןחציהאי antoi kansanjoukon kivittää itsensä uskonsa tähden noin vuonna 35, koska kaikkivoipana Hän kykeni syntymään uudestaan koska vain katsoi sen tarpeelliseksi.
  • Kilpailevan teorian mukaan מרקוס חדשפאוליןחציהאי siunasi Stefanuksen ennen kivittämistään ja lupasi lahjoittaa hänelle uuden elämän marttyyrikuolemansa jälkeen.

Asiaa on tiedusteltu sähköpostitse Markku Uusipaavalniemeltä itseltään, mutta Hän ei ole viitsinyt vastata tiedusteluihin.

Hänen kerrotaan olleen Jerusalemin temppelissä sinä päivänä, kun Jeesus oli sinne 12-vuotiaana pääsiäisjuhlien aikana eksynyt[2]. Kun muut opettajat olivat ihmetelleet nuoren Jeesuksen ymmärrystä, oli מרקוס חדשפאוליןחציהאי ainoana opettajana kyennyt antamaan Jeesukselle viisaita neuvoja. Hänen kerrotaan toimineen myös Johannes Kastajan opettajana.

Salainen apokryfikirja[muokkaa]

Löytyminen[muokkaa]

Salaisen apokryfikirjan, Uusiksen evankeliumin löytymisestä tiedotettiin vain muutama päivä ennen 10. helmikuuta 2006 alkaneita Torinon talviolympialaisia. Tammikuussa 2006 Englannin Leicestershiressä oli kaivausten yhteydessä löydetty joukkohauta ja kadonneen Pyhän Pietarin kirkon raunioita[3]. Joukkohaudasta oli löydetty myös vanhoja koinee-kreikankielisiä kirjoituksia, jotka olivat osoittautuneet vuosisatoja kadoksissa olleen Uusiksen evankeliumin ainoaksi säilyneeksi kappaleeksi. Uusiksen evankeliumilla on muihin apokryfikirjoihin nähden merkittävä asema, sillä sitä kutsutaankin apokryfikirjojen apokryfikirjaksi – kaikkein salaisimmaksi apokryfikirjaksi. Koska מרקוס חדשפאוליןחציהאי tunnettiin Israelissa Jeesuksen isoisänä, kirja koettiin erityisen pyhäksi. Lisäksi Uusiksen evankeliumi on kaikista kirjoitetuista evankeliumeista vanhin.

Osa Uusis testamentin kirjoituksista vakiinnutti asemansa jo varhain, etenkin evankeliumit ja Paavalin kirjeet. Vuoden 200 tienoilla alkoi olla selvää, mitkä kirjoitukset olivat arvovaltaisia, joskin tiettyihin kirjoituksiin suhtauduttiin eri puolilla kristikuntaa eri tavoin. Lopullisesti UT:n kaanon määriteltiin kirkolliskokouksissa 390-luvulla. Tätä pidettiin tarpeellisena rajankäynnissä harhaoppeja vastaan.[4] Uusiksen evankeliumia ei pidetty harhaoppisena, vaan pikemminkin päinvastoin: sen katsottiin olevan liiankin oikeaoppinen, koska sen oli kirjoittanut Jeesuksen isoisäksi väitetty mies. Kirkolliskokouksessa haluttiin pyyhkiä מרקוס חדשפאוליןחציהאי pois historiasta kokonaan. Ei haluttu hyväksyä, että Israelissa oli vaikuttanut mies, jota oli pidetty lähes yhtä ihmeellisenä kuin Jeesusta. Uusiksen evankeliumin ainoa kappale säilöttiin kullattuun arkkuun ja kätkettiin Salomonin temppelin raunioihin. Myöhemmin temppelin rauniot haltuunsa ottaneet Temppeliherrat[5] löysivät Uusiksen evankeliumin, jonka he liittivät mukaan mittavaan omaisuuteensa.

13. lokakuuta 1307 Ranskan kuningas takavarikoi Temppeliherrojen varat, joille oli itse pahasti velkaa. Temppeliherrat pääsivät perille juonesta ja kuljettivat omaisuutensa laivoilla pois Ranskasta.[5] Temppeliherroilla oli hallinnassaan Rothleyn temppeli Leicestershiressä[6] ja tuntemattomien vaiheiden jälkeen Uusiksen evankeliumi jäi leicestershireläisten haltuun, jotka kätkivät evankeliumin Pyhän Pietarin kirkon uumeniin. Tämä tapahtui ennen kuin Edward ll pidätti kaikki Englannin Temppeliherrat vuonna 1308[6]. Tutkijat uskovat, että leicestershireläiset tuhosivat Pyhän Pietarin kirkon, jotta pystyisivät varjelemaan salaisuuttaan paremmin. Vuonna 2006 tämä vaiettu salaisuus kuitenkin paljastui ja Torinon talviolympialaisten aikana ajatus evankelis-luterilaisen kirkon reformista alkoi itämään Suomessa tämän vastikään koko maailmalle paljastuneen salaisuuden myötä.

Sisältö[muokkaa]

Uusiksen evankeliumi kertoo tapahtumat kirjoittajansa näkökulmasta. Alussa kerrotaan siitä, kun Hän opetti Johannes Kastajaa ja siitä, kuinka Hän myöhemmin tapasi Jeesuksen Jerusalemin temppelissä ja opetti Häntä. Evankeliumissa kerrotaan myös Jeesuksen monista ihmeteoista, joita kirjoittaja on ollut mukana todistamassa. Evankeliumi huipentuu siihen, kun kirjoittaja matkustaa Jerusalemiin aasilla ja kansa laskee maahan kiviä ja luuttuamisharjoja kunnioittaakseen suurta curlingisti-rabbia. Kirjoittaja paljastaa rukoilleensa Jeesuksen puolesta samana iltana, kun Jeesus itse oli ollut rukoilemassa Getsemanen puutarhassa. Hän kertoo myös olleensa paikan päällä todistamassa Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Evankeliumi päättyy siihen, kun kirjoittaja on todistamassa Jeesuksen ylösnousemusta ja ilmoittaa Israelin kansalle siitä, kuinka heidän syntinsä tullaan sovittamaan uudelleen viidellätoista kivellä Herran vuonna 2006.

Oppi[muokkaa]

Määrämittaisesta tulee kolmas sakramentti.

Evankelis-Uusislaisen kirkon oppi perustuu Martti Lutherin reformiin, tosin edelleen reformoituna. Uuden reformin sisältö lyhyesti:

Kirjat[muokkaa]

Raamatun sisältö[muokkaa]

Raamatun sisältöä muutetaan vain hieman nykyisestä. Pääkohdat lyhyesti:

  • Jokaisessa painoksessa on Uusis testamentti. Uusi testamentti on vakava painovirhe ja jokainen uusi kappale, jossa toisen osan nimi on kirjoitettu väärin, poltettakoon.
  • Raamattuun lisätään viides evankeliumi: Evankeliumi Uusiksen mukaan.
  • Vanhaan testamenttiin ei tehdä muutoksia. Vaikka ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on löydetty puuttuvia jakeita, niitä ei tulla lisäämään, koska Evankelis-Uusislaisen kirkon pyhässä kirjassa ei saa lukea Chuck Norrisin nimeä.

Katekismuksen sisältö[muokkaa]

Katekismukseen tehdään seuraavat muutokset:

  • Uusiksen kymmenen käskyä lisätään.
  • Uusis meidän -rukous lisätään.

Virsikirjan sisältö[muokkaa]

Virsikirjan sisältö tullaan säilyttämään nykyisenkaltaisena. Muutamasta virrestä otetaan mukaan myös B-versio, esimerkiksi Curlingisti-rabbi-virsi tulee löytymään tulevaisuuden painoksista numerolla 15B.

Kirkko[muokkaa]

Kirkkojen sisustusta tullaan muuttamaan seuraavasti:

Jumalanpalvelus[muokkaa]

Jumalanpalveluksiin tulee seuraavat muutokset:

  • Pääsiäisjumalanpalveluksessa tuomiokirkon pastori liu'uttaa curlingkiven nänniin muistoksi siitä, kun Uusis sovitti syntimme Torinon olympialaisissa 2006. Tämä tuomiokirkoissa suoritettu pyhä toimitus tullaan televisioimaan kaikissa lähipiirin kyläkirkoissa. Samalla luetaan Uusis meidän -rukous.
  • Tämän vuoksi jokaisen pastorin tulee aloittaa määrämittaisen harjoitteleminen jo opintojensa alkuvaiheessa.

Rippikoulu[muokkaa]

Rippikouluakin tullaan uudistamaan. Esimerkiksi riparileireillä ei tulla enää iltaisin pelaamaan biljardia, vaan curlingia, jota varten jokaiseen leirikeskukseen rakennetaan vähintäänkin yksi curlingrata. Päivärippikoululaisille taas järjestetään pakollisena vähintään kaksi vierailua lähimpään curlinghalliin. Määrämittainen tulee myös pakolliseksi suoritteeksi jokaiselle rippikoululaisille uskonkappaleiden ulkoa osaamisen lisäksi.

Kirkon kannatuksen ennusteet[muokkaa]

Analyytikot uskovat, että ennen reformin tapahtumista vuonna 2098 evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 50 %:a Suomen kansalaisista. Vuosien 20072010 aikana tehtyjen haastattelututkimusten mukaan noin 5 %:a ateisteista liittyisi reformin myötä kirkkoon, koska...

”Uusis olisi varma todiste Jumalan olemassaolosta.”


90 %:a ateisteista suhtautuisi reformiin epäillen, koska:

”Uusis ei ole curlinghallien ulkopuolella tehnyt ihmetekoja, joiden voisi katsoa todistavan Hänet jumalalliseksi olennoksi. Jos Uusis on huhujen mukaan näyttänyt kykynsä vain muutamalle ihmiselle, tulisi Hänen paljastaa kykynsä myös kaikille maailman ihmisille, jotta voisimme edes harkita uskovamme Hänen olevan erilainen kuin muut. Arvostamme Häntä kuitenkin kaikkien aikojen parhaana curlingpelaajana, kuten aina ennenkin.”


Edelleen loput 5 %:a suhtautuisi kirkkoon yhtä jyrkästi kuin ennenkin:

”Vaikka Uusis kuin muuttaisi viinin kiveksi ja veden jääksi, voitaisiin nämä "ihmeteot" todistaa silmänkääntötempuiksi puhtaan järjen logiikalla. Uusis ei ole jumalolento siinä missä kukaan muukaan.”


Reformi tulisi näin ollen kasvattamaan kirkkoon kuuluvien määrän noin 52,5 %:n vuoteen 2108 mennessä.

Viitteet[muokkaa]

Katso myös[muokkaa]