Wikileon-kompleksi

Kohteesta Hikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tyypillinen Wikileon kompleksin loppuvaiheessa. Huomaa, että 1800-luvun ranskalaisen pukeutumistyylin ja raivostuttavien maneerien omaksuminen on saavuttanut lakipisteensä ja viittaa selvästi tietynlaiseen sukupuoliseen suuntautumiseen.

Wikileon-kompleksi on hyvin harvinainen, mutta yleistyvä persoonallisuushäiriö, jota esiintyy vapaasti muokattavien internet-sivustojen eli wikien käyttäjien keskuudessa. Siitä kärsivä etenee lopulta psykoottiseen tilaan, ellei hän saa ammattimaista apua. Tästä kompleksista kärsivät wikipaatit ovat usein määräilynhaluisia peruskäyttäjiä, jotka eivät kohtaa juuri lainkaan muiden wikiyhteisön jäsenten suoraa vastarintaa omille toimilleen. Erityisen alttiita Wikileon-kompleksille ovat sellaiset käyttäjät, jotka ovat jatkuvasti kahden tai useamman persoonallisuuden rajamailla jo oikeassa elämässäkin.

Syyt[muokkaa]

Sigmund Freud kuvaa teoksessaan Ärsyttävät pikku paskiaiset: Imperialismi ja konflikti wikiyhteisöissä Wikileon-kompleksin kehityksen. Wikipaatit, joilla on äärimmäisiä uskonnollisia tai poliittisia mielipiteitä, jäävät usein omaa suuruuttaan ja kaikkivoipaisuuttaan koskevien harhaluulojen valtaan wikipersoonallisuutensa rajoissa. Tähän liittyy usein äärimmäistä obsessiivis-kompulsiivista muokkauskäyttäytymistä. "Tosielämässä tällaiset henkilöt ovat tyypillisesti heikkoja, pikkusieluisia ja kaikin puolin säälittäviä", Freud kuvaa. ”Mutta internetissä he voivat tehdä itsestään juuri niin tärkeitä kuin haluavat – mikä usein tarkoittaa tosiaankin varsin tärkeää – tai ainakin tärkeilevää”, Freud arvioi. Usein tästä kompleksista kärsivät eivät kykene itse näkemään tai tajuamaan tekojensa ja sanojensa muissa aiheuttamaa vastustusta tai jopa vihaa. Jos joku osoittaa heille kritiikkiä, he yksinkertaisesti jättävät sen huomiotta tai jopa tulkitsevat haukut ylistykseksi. Tämä on merkki vakavasta todellisuudentajun häiriintymisestä ja suurista psykologisista ongelmista, mutta niitä ei usein huomata, koska ne ilmenevät vain internetissä. Siksi niihin on vaikea puuttua, ennen kuin on jo liian myöhäistä.

Wikileon-kompleksin toinen muoto on ns. Wikiwellington-kompleksi, jossa käyttäjä ruokkii omaa suuruuden janoaan keskittämällä vihansa ja vastatoimensa erityisen vastenmieliseksi kokemaansa toista käyttäjää vastaan. Usein myös tämä toinen käyttäjä kärsii kompleksista. Konfrontatiivisesti suuntautunut käyttäjä ottaa asiakseen aloittaa fleimisotia valitsemansa vastustajan kanssa. Tämä johtaa usein ylläpitäjien mielenkiinnon heräämiseen ja heidän mielenkiintonsa herpaantumiseen tärkeämmistä asioista (kuten roskan poistamisesta ja rekisteröitymättömien käyttäjien valvonnasta). Täten Wikileonin ja Wikiwellingtonin konfrontaatiolla voi olla destabilisoiva vaikutus koko wikiyhteisöön. Wikiwellington saa usein osakseen enemmän vastustusta muulta yhteisöltä kuin hänen vastustamansa Wikileon.

Oireet[muokkaa]

Toisin kuin esimerkiksi wikipedepression ja wikifrenian kohdalla, Wikileon-kompleksia on lähes mahdoton diagnosoida ”irl”. Järjettömään itsetehostukseen koukkuun jäänyt suunnattoman itsekeskeinen 14-vuotias voi vaikuttaa vanhempiensa, opettajiensa ja koulutoveriensa silmissä aivan normaalilta, vaikka onkin internetissä kaiken tieltään tuhoava egomaaninen hirviö. Lähes varma merkki on myöntää itselleen papukaijamerkki sukkanuken ominaisuudessa.

Kyberavaruudessa Wikileon on helpompi tunnistaa ainakin, jos tietää etsiä eräitä perustuntomerkkejä. Wikileon tekee tavallisesti uransa alussa aluevaltauksen eli valitsee tietyn artikkelisarjan, aihepiirin tai luokan, johon keskittyy ja jonka pyrkii saamaan haltuunsa. Tästä muodostuu hänen sillanpääasemansa, jonka hän kokee omaksi reviirikseen ja jota pyrkii puolustamaan jatkuvilla palautuksilla ja uudelleenohjauksilla sekä laajentamaan muihin aihepiireihin (ja etenkin niiden keskustelusivuille) suuntautuvilla offensiiveilla. Tätä jatkuu, kunnes Wikileonista tehdään ylläpitäjä tai kunnes yksi tai useampi muu käyttäjä ryhtyy menestyksellisesti vastustamaan hänen pyrkimyksiään. Wikiwellington taas tavallisesti suosii psykologista sodankäyntiä, mikä tekee hänen toimistaan vaikeammin ennustettavia.

Joséphine[muokkaa]

Alkuperäinen Napoleon pääsi vaimonsa dumpattuaan uudella avioliitollaan Itävallan Habsburgien vävyksi vakauttaakseen asemansa julistauduttuaan keisariksi ja saadakseen valtansa näyttämään legitiimiltä häntä mahtavampien joukossa. Samoin tyypillinen Wikileon hankkii syndroomansa kehityksen alkuvaiheessa itselleen ainakin yhden suosikkiylläpitäjän, jonka luottamuksen pyrkii saavuttamaan. Joskus ylläpitäjät saattavat kokea nämä pyrkimykset jopa häiritsevinä, etenkin silloin, kun ne saavat peitellyn eroottisia piirteitä. Wikileon ei kuitenkaan pohjimmiltaan ole kiinnostunut ihmissuhteista, vaan toimii aina kylmän laskelmoivasti ja määrätietoisesti. Wikileon saattaa alkaa roikkua ylläpitäjien kanssa IRC:ssä. Hän saattaa paljastaa ylläpitäjille hyvin henkilökohtaisia asioita yrittäessään miellyttää näitä, sillä Wikileon ei halaja mitään niin paljon kuin itseään mahtavampien hänelle antamaa ylistystä. Jos alkuperäinen Joséphine osoittautuu uran kannalta ”hedelmättömäksi”, Wikileon yksinkertaisesti etsii jonkun sopivamman ylläpitäjän.

Wikiwellingtonit taas suhtautuvat vihamielisesti myös ylläpitäjiin, joita pitävät Chamberlain-tyyppisinä selkärangattomina alistujina, koska nämä yrittävät toimia Wikileonin kanssa sivistyneesti eivätkä aina ymmärrä vastustaa tämän pyrkimyksiä.

Austerlitz[muokkaa]

Kun Wikileon on saavuttanut riittävän itsevarmuuden, hän aloittaa suuren offensiivinsa ja ryhtyy nauttimansa luottamuksen turvin suoltamaan sivustolle henkilökohtaista agendaansa, jonka sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Yleisimpiä ovat erilaisten uskonnollisten, filosofisten ja poliittisten katsantokantojen suhteeton yliedustus. Wikileon ei silti välttämättä ole fanaatikko, vaan käyttää tiedostamattaan mielipiteitään oman sairaalloisen itsetehostuksensa välineenä. Hän on usein taktisesti ja strategisesti ilmiömäinen kyky, sillä normaaleista käytösnormeista poikkeaminen vapauttaa hänen voimavarojaan yhä uusien offensiivien ja rintamalinjojen suunnitteluun. Wikiwellingtonille tällaisesta toiminnasta aiheutuu voimakas vastareaktio, ja hän aloittaa yleensä vastakkaisen (esim. äärimmäinen uskonnollisuus – äärimmäinen sekularismi; äärivasemmistolaisuus – äärioikeistolaisuus; sosialismikapitalismi; inklusionismi – eksklusionismi; PerussuomalaisetVihreät; MC Vittumeitsin poisto – MC Vittumeitsin säilyttäminen jne.) agendansa toteuttamisen. Hänkään ei ole tavallisesti ideologisesti sitoutunut, vaan saa energiansa lähinnä Wikileonia vastaan tuntemastaan voimakkaasta antipatiasta.

Moskova[muokkaa]

Ennen pitkää Wikileon väistämättä ylittää resurssinsa pyrkiessään hallitsemaan ensin yhtä artikkelia, sitten luokkaa, sitten aihepiiriä ja lopulta koko wikiprojektia. Jotkut ylläpitäjät alkavat pitää häntä kiusallisena, sillä hänen toimensa houkuttelevat sivustolle vandaaleja ja heikentävät ilmapiiriä. Kun kritiikki kasvaa, Wikileon ei voi harhaisuutensa takia pyrkiä kompromissiin, vaan järjestää mammuttimaisen jättiläisoperaation, jonka toteutuksessa voi sortua sukkanukkien käyttöön. Tämä kuitenkin vain lisää hänen vaikeuksiaan omien ”valloitustensa” puolustamiseksi ja johtaa tilanteeseen, jossa hänen voimavaransa eivät enää riitä uusien artikkelien luomiseen ja ylläpitäjien ahterien välittömässä läheisyydessä oleskeluun.

Lopulta Wikileon joutuu yleensä perääntymään kasvavan vastustuksen edessä viimeistään silloin, kun vihamieliset muokkaukset ulottuvat hänen selustaansa eli ”varmistettuihin” vanhan kaartin artikkeleihin. Wikileon havahtuu yleensä vasta tällöin vaikeaan tilanteeseensa ja otaksuu (usein aiheellisesti) vastustajiensa olevan Wikiwellingtonin sukkanukkeja.

Elba[muokkaa]

Wikileon saattaa saada määräaikaisen muokkauseston toimiensa seurauksena. Vaihtoehtoisesti hän voi ylläpitäjien ruumiinaukkoja nuolemalla ja pyhillä lupauksilla saada nämä uskomaan, että on parantanut tapansa.

Koska wikipohjaisten sivustojen muokkaushistoriat säilyvät kaikkien nähtävillä, saattaa Wikileon joutua turvautumaan yhä enenevässä määrin sukkanukkien käyttöön agendansa – ja oman persoonallisuushäiriönsä – toteuttamisessa. Usein Wikileon saattaa jopa omaksua täysin luomansa sukkanuken identiteetin, mikä johtaa online-minän fragmentoitumiseen ja wikifreniaan. Erityisen tuskallinen minäkuvan kannalta on prosessi, jonka Wikileon joutuu sukkanukkena käymään läpi, sillä hänen on tavallisesti uskottavuutensa vuoksi sanouduttava irti alkuperäisen wikiminänsä toimista ja jopa tuomittava ne.

Wikileon on aina äärimmäisen turhautunut joutuessaan perääntymään sukkanukkearmeijansa kanssa ja projisioi kiukkunsa muihin.

Lähes kaikissa dokumentoiduissa tapauksissa Wikileon yrittää hetken hiljaiselon jälkeen koota imperiuminsa kappaleet uudelleen kasaan mahdollisimman pian. Nyt hänellä on kuitenkin vastassaan huomattavasti yhtenäisempi wikiyhteisö, koalitio, jossa hänen vanha vastustajansa Wikiwellington on pahimmassa tapauksessa saavuttanut huomattavan aseman. Wikileonin uusi artikkeli-imperiumin pystytys huomataan usein nopeasti, vaikka se tapahtuisikin sukkanukkien avulla, sillä nyt kaikki tuntevat jo Wikileonin kirjoitustyylin, taktiikan ja huumorintajun (tai sen täydellisen puutteen).

Waterloo[muokkaa]

Lopullisessa välienselvittelyssä Wikileon ja hänen sukkanukkearmeijansa jäävät väistämättä tappiolle. Tästä huolimatta Wikileon käy taistelun loppuun asti. Sukkanukkekaarti kuolee, mutta ei antaudu. Tappio johtuu useimmiten siitä, että Wikileon on tässä vaiheessa jo siinä määrin oman suuruutensa lumoissa, ettei ymmärrä muuttaa jo ennalta-arvattavaksi muuttunutta strategiaansa. Hänen muokkauksensa kumotaan välittömästi. Loppuvaiheessa Wikileon saattaa vandalisoitua, mikä on hänen viimeinen tapansa reagoida turhautumiseensa. Lopullisen välienselvittelyn jälkeen Wikileonille ei enää anneta armoa, vaan hän saa sukkanukkeineen ikuisuuseston kyseiseen wikiin.

St. Helena[muokkaa]

Wikileonin bännäämistä seuraa lähes aina vaikea wikidepressio, jolloin syndroomasta kärsivä saa wiki-itsetuhoisia ajatuksia. Hänen defenssinään toimii kuitenkin hänen vuorenvarma käsityksensä omasta suuruudestaan ja vastustajiensa kieroudesta. Jos Wikileon ehtii, hän saattaa jättää jäähyväisviestin keskustelusivulleen ennen lopullisiä bännejään. Tässä viestissä hän tavallisesti julistautuu salaliiton uhriksi, syyllistää yhteisön muita jäseniä pahasta olostaan ja viittaa epämääräisesti näiden puolueellisuuteen. Harhaisimmat tuomitsevat itse keksimänsä klikin, joka koostuu lähinnä hänen toimiaan vastustaneista ylläpitäjistä. Tyypillisessä viestissä Wikileon kerjää sympatiaa ilmoittamalla, ettei aio enää palata ko. wikin pariin. Saatuaan bännit hän kuitenkin tarkistaa vähintään joka viikko vanhan keskustelusivunsa etsien myötätunnon osoituksia löytämättä niitä.

Wikileon-kompleksi wikisosiaalisena ongelmana[muokkaa]

Useimmat wikiyhteisöjen jäsenet pitävät Wikileon-kompleksista (ja sen Wikiwellington-käänteiskompleksista) kärsiviä yhteisön pahimpina kiusankappaleina vandaalien jälkeen. Ongelma on kiistaton, mutta kaikkein vakavimmin se koskee niihin, jotka tästä kompleksista kärsivät. ”Kaiken bännäämisen keskellä ei saa unohtaa, että kyse on silti aina oikeista, tuntevista ihmisistä”, Freud muistuttaa kirjassaan. ”Internetistä on tullut niin suuri vaikuttaja jälkiteollisessa yhteiskunnassa, että yhä useammat alkavat lipua tosielämästä virtuaalimaailmaan. Heidän internetissä käyttämänsä identiteetit ovat heille tärkeämpiä kuin heidän varsinainen elämänsä. Wikit ja muut internet-yhteisöt korvaavat näiden ihmisten sosiaaliset kontaktit, mikä on tietysti erittäin vakava asia heidän ja heidän läheistensä kannalta. Kaikkien muiden kannalta se tosin on hillittömän hauskaa”, Freud arvioi teoksensa päätöskappaleessa.

Lähteet[muokkaa]

  • Freud, Ärsyttävät pikku paskiaiset: Imperialismi ja konflikti wikiyhteisöissä. Wien 1937.

Katso myös[muokkaa]