Tapio Puolimatka

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kun sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin Kanadassa vuonna 2005, Kanadan laista poistettiin termi "luonnollinen vanhempi" ja se korvattiin termillä "juridinen vanhempi". Avioliiton merkityksen muuttaminen vaikuttaa kaikkiin avioliittoihin ja sitä kautta se heikentää yhteiskuntamme kaikkein heikoimpien ja puolustuskyvyttömimpien jäsenten, eli lasten asemaa yhteiskunnallisessa arvomaailmassa. Lakiin kirjatut merkitykset muokkaavat yhteiskunnan arvomaailmaa ja sitä kautta sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaisi heikentävästi kaikkien lasten asemaan.

~Puolimatka demonstroi sitä miten hän hyväksyy erilaisia maailmankuvia ja tulkintoja sen sijaan että nojaisi maailmankuvallisiin perusoletuksiin ja sortaisi niiden kautta.

Professori Tapio Puolimatka.[1]

Tapio Puolimatka[2] eli Edgar the Bug on hieno mies.[3] Hän on kristitty apologeetikko, jonka argumentaatio on niin hienoa, että jopa Jumala on siitä vaikuttunut. Itse asiassa kun Jumala luki Tapio Puolimatkan kirjoja,[4] Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että jos Hän olisi tiennyt, että Hänen olemassaolostaan on noin monia ja noin hienoja argumentteja, niin hän olisi laittanut ne suoraan "Raamattuun". Argumentteja onkin syytä kohdella tämän vuoksi arvostaen ja kunnioittaen.[5]

Tapio Puolimatka kunnioittaa keskustelua. Sellaista jossa kaikkia eri puolia kuunnellaan ja sitten lopulta saavutetaan yhteisymmärrys.[6] Hän luottaa siihen, että on kuunneltava myös sellaisia ihmisiä, joita tavallisesti ei kuunnella. Siksi ihminen voi oppia paljon esimerkiksi lapsien ja hihhulien sanomisista.[7] Lisäksi hän korostaa, että nykykulttuuria saastaa maailmankuva nimeltä ateismi ja darwinismi.[8] Tätä kulttuuria pitää varoa, ja järkevän ihmisen tärkein tehtävä on kritisoida tätä. Näiden kanssa ei keskustella vaan debatoidaan, sillä kaikkia maailmankuvia ei tule kuunnella ja ottaa vakavasti.[9]

Tapio Puolimatka ja teologia

Puolimatka julistamassa itsensä debatin voittajaksi.[10]
Hyvät kristityt! Jumala on antanut meille ihmisille Järjen ja Havainnot. Luottakaamme niihin.[11][12].

Tapio Puolimatka on hyvin analyyttinen filosofi, jonka elämäntehtävänä on tuottaa iloa kristityille.[13] Hän on omistanut lasten kasvatukseen[14] erikoistuneen intellektuellin uransa siihen että hän keksii miten Jumalan olemassaolon voisi todistaa mahdollisimman hyvin.[15] Puolimatkan ansiosta kristinusko saadaan näyttämään rationaaliselta.[16] Hänestä on tullut uusi, innostava edustushahmo monille myönteisille asioille.[17] Puolimatka käyttää debatointitaitojaan arvokkaisiin tavoitteisiin.[18] Ja hän on tunnettu avomielisestä asenteestaan ja siitä että hän on valmis keskustelemaan kaikkien kanssa.[19]

Tapio Puolimatkan suurimpiin saavutuksiin kuuluu se, että hän on saanut ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että ihmisiä paljon älykkäämpi superäly on tehnyt universumin saadakseen antaa rakastavan suhteen kaikkien luomustensa kanssa. Luomusten jotka ovat äärettömän paljon tyhmempiä kuin Jumala.[20] Ja joista marginaalinen osa on niin älykästä, että pääsee yliopistoihin professoritehtäviin. Puolimatka luottaa ihmisten järkeen. Hän kannattaa Alvin Plantingan näkemystä siitä, että skientismi on totta. Järkeily ja eri maailmankuvien punnitseminen on aina hyödyllistä ja kaikki on otettava vakavasti.[21] Puolimatka allekirjoittaa Jean Calvinin näkemyksen, jossa kaikki ihmiset tietävät luonnostaan Jumalan olevan olemassa.[22][23] Tiede ja usko ovat sama asia, koska kaikki on maailmankuvallista ja Tosi Maailmankuva johtaa Tosi tuloksiin.[24]

Tapio Puolimatka ja homoseksuaalisuus

IranissaSuomessa ei ole homoja.[25]

Puolimatka edustaa tavallista kristillistä suhtautumista homoseksuaalisuuteen. Hän arvostaa kovasti uskonnonvapautta.[26] Hän elää kuten opettaa eikä vaadi homoilta mitään sellaista jota ei itse tee.[27] Puolimatka torjuukin esimerkiksi ateististenkin homoseksuaalien avioliiton mielekkyyden. Se että homoseksuaalisen seksin harrastaminen ei kosketa Puolimatkaa itseään mitenkään ei siksi ole mikään heikkous.[28]

Puolimatka ei pidä homoseksuaalejen avioliitosta eikä etenkään adoptiosta, koska hän pelkää, että homojen adoptoimat lapset kohtaavat pedofiliaa.[29] Lisäksi avioliittolain muuttaminen muuttaa avioliittolain sisältöä. Hän onkin kirjoittanut Suomen valtiolle asiantuntijalausunnon, jonka mukaan homoseksuaalisuus on tieteen mukaan objektiivisesti väärin.[30] Sen vuoksi hän puolustaakin rohkeasti perinteistä avioliittokäsitystä.[31]

Puolimatkan mukaan YK:n lasten oikeuksien julistus[32] ilmiselvästi pitää yhteiskunnan luonnollisena yksikkönä perhettä, jossa biologinen äiti ja isä yhdessä kasvattavat lapsiaan. Tosin kriittisyyttäkin tarvitaan. Puolimatka on havainnoinut yleisessä mielipiteessä valta-aseman saavuttaneen positiivisen suhtautumisen ehdotettuun "tasa-arvoiseen avioliittolakiin" ajavan itseään usein enemmän retoriikalla kuin perusteilla.[33] Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista edustaa jo nimellään, joka olettaa ajetun asian olevan tasa-arvon ihanteen mukainen, vaaraa sellaisesta demokraattisesta kulttuurista, jossa päätöksenteko perustuu vain myönteisiin mielikuviin; näin sen läpi menemisen näillä heppoisilla perusteilla voisi nähdä myös myötävaikuttavan tuleviin ja vielä vaarallisempiin päätöksiin, jotka myös tehtäisiin ilman asiaperusteita.[34]

Jari Sillanpää (vas.) ja Tapio Puolimatka

YK:n vanhempimaininta ajatuksena, jossa vanhempi voi olla mitä sukupuolta tahansa on humpuukia, röyhkeää lapsen ohittamista ja "höpöroskaa". Sillä ydinperhe ollut ehdottoman luonnollinen[35][36]. Miehen ja naisen välisen avioliiton korvaaminen sukupuolineutraalilla avioliittokäsityksellä merkitsee tämän lapsen oikeuden siirtämistä marginaaliin.[37] Tämä nähdään nykytilanteesta, jossa suurin osa homojen lapsista oppii tuntemaan vain homoisän tai -äidin ja tämän samasukupuolisen kumppanin, eli ei ollenkaan toista oikeista vanhemmistaan. Näin loukataan lapsen perusoikeutta[38] molempiin vanhempiinsa.[39][40]

On syytä muistaa, että avioliitto on ja on aina vakaassa länsimaisessa yhteiskuntajärjestyksessä ollut olemassa lasten tekemisen vuoksi. Se ei ole miehen ja naisen yhteyttä toisiinsa varten, vaan siksi, että historia on osoittanut, että ydinperhe on lasten kannalta paras tai ainakin vähimmin huono malli kasvuympäristöksi ja kasvamiseen.[41]

Tapio Puolimatkan homonäkemyksissä ollaan oltu epäreiluja, ja kaikkia hänen siteerauksiaan pidetään vähintään fundamentalistikristillisinä.[42] Puolimatkan kanssa ei ole keskusteltu[43] joka tarkoittaa sitä että hän on oikessa.[44] Puolimatkan hienoa keskusteluasennetta tukee se, että hän on aina halukas keskustelemaan myös erimielisten kanssa, ja joskus hän joutuu pakenemaan vainoamisen vuoksi.[45]

Tärkeintä onkin tiedostaa että hän ajattelee vain lasten parasta. Kysymys on lapsen oikeudesta isään ja äitiin. Sekä siitä että homoseksuaalisuus tuhoaa yhteiskunnan.[46] Mutta koska Puolimatka asiaa selittää Helsingin Sanomissa asti, sen täytyy olla totta.[47] Puolimatka on huolissaan koska tasa-arvoinen avioliittolaki haittaa 98% lapsista. [48]

Tapio Puolimatka ja sukupuolenkorjaus

Tapio Puolimatkalla on ehdottoman osuva realismikäsitys. Transsukupuolisuus on tärkeä vastustettava asia, koska sukupuolen vaihtamiseen liittyy vakavia uhkia jotka kohdistuvat esimerkiksi siihen, että naisten turvakoteihin ja naisten suihkutiloihin voidaan tunkeutua.[49]

Katso myös

Viitteet[50]

Stop hand.png Tapio Puolimatka on julistettu idiootiksi Yhdistyneiden kansakuntien
Ole oma itsesi, ja se riittää” -julistuksen liian kirjaimellisen noudattamisen vuoksi.
 1. Vähintään karvoituksensa jostakin muualta ylleen pöllinyt otus.

 2. Tapio on vasta puolimatkassa. Kyllä se siitä muuttuu, kun hän pääsee perille. Ja sinne Puolimatka tähtääkin. Tuonpuoleiseen. Siellä hän voi viimein nauraa kaikille häntä kritisoineille ja täten lannistaneille evoluutiotiedemiehille päin naamaa ikuisesti. Ja se on näille naturalisti-ateistipaskiaisille aivan oikein!
 3. Hän on myös älykäs ja viisas mies. Sekä tunnettu asiallisesta ja reilusta erimielisten kohtelustaan. Hän on myös hyvin vaatimaton, koska salaa nämä kaikki hyveensä kokonaan maailmalta eikä ylikorosta niitä.
 4. Teoksia jotka ovat niin hienoja, että sinä et ole kelvollinen niitä kritisoimaan. Teoksia jotka kuuluvat yleissivistykseen. Suurteokset kuten "Usko, Toivo ja Rakkaus", "Evoluutio, Rikos ja Rangaistus", "Darwinismi, Ylpeys ja Ennakkoluulo"
 5. Puolimatkan arvostus ja kunnioitus tarkoittaa sitä, että kaikki voivat pluralistisesti keskustella keskenään, ilman pelkoa siitä että mielipiteitä halveksitaan. Tämän suojelemiseksi olisi syytä rajoittaa tiettyjä uskontoa loukkaavia kannanottoja, vähentää darwinismia levittäviä mielipiteitä ja käskeä militantteja ateisteja pitämään suutaan kiinni.
 6. Hän käyttää mielellään sellaisia käsitteitä kuin "maailmankuvallisuus" kritisoidakseen tieteenteossa kaikkia demarkaatiokriteereitä, eli kriteereitä joilla tiede erotetaan pseudotieteestä. Puolimatkaa ei kuitenkaan saa tältä osin kutsua rehellisesti relativistiksi, koska hän korostaa että hän on pluralisti. Ero näiden kahden välillä on se, että Puolimatka uskoo että on vain yksi Totuus ja vain yksi maailmankuva on oikeassa. Ja näin ihmiset pohjimmiltaan tietävät tämän. Ja että yksi maailmankuva, kristillinen maailmankuva, on tosi. Ja esimerkiksi ateistit syvällä sisimmässään tietävät kaikki sen että he ovat väärässä. Se, että näin muodostuu demarkaatiokriteereitä ei ole maailmankuvallista ja se on jotain jota Tapio Puolimatka kohtaa syvällä, eri maailmankuvia kunnioittavalla hiljaisuudella jonka hyvin moni kokee epäkohteliaaksi hiljaisuudeksi ja vielä useampi noloksi paikalta vetäytymiseksi.
 7. Sillä heidän suustaan se Totuus kuuluu.
 8. Puolimatka kohtelee tätä jonain muuna kuin pelkkänä evoluutioteoriana. Kokonaisena maailmankuvana ja ideologiana. Joka on olemassaoleva relevantti sosiologinen ryhmä. Joka on olemassa. Joka on ateistinen. Joka on vaarallinen. Kaiken tämän(kin) tietolähde Puolimatkalla on sama mikä fundamentalistisilla oikeistokonservatiiveilla yleensä. Tieto on hatusta vedetty - ja hatulla tarkoitetaan hieman proosallisempaa paikkaa.
 9. Puolimatkasta on aivan koherenttia moittia evoluutioteoriaa, mutta loukkaantua sitten syvästi "Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa" -kirjassaan Ilkka Pyysiäiselle, koska tämä ei arvosta William Lane Craigin argumentteja. Puolimatka loukkaantuu, koska Pyysiäisen "heitoilla" on loogisena implikaationa se, että se leimaisi pätemättömiksi kaikki Craigin työn hyväksyneet professorit ja akateemiset instituutiot. Jostain syystä tätä samaa logiikkaa ei voida soveltaa evoluutioon.
 10. Puolimatkan ontologinen jargon takaa, että yleisö vaikuttuu koska ei ymmärrä ja opponentti lakoaa työtaakan alle. Taistelu ihmisten sieluista on jälleen voitettu. Hurraa hänelle!
 11. Paitsi ateisteihin älkää luottako, heidän jumala-aistinsa on vioittunut ja he ovat sokeisiin ja vammaisiin verrattavissa olevia.
 12. Paitsi silloin kun kutsun sitä "naturalismiksi"
 13. Ja riesaa kaikille muille
 14. - ja etenkin tähän liittyvän "indoktrinaatio" -käsitteen uudelleennimeämiseen -
 15. Kun lopputulos on näin ilmiselvästi tosi, on syytä lähinnä yrittää vahvistaa sitä.
 16. Se, onko se todella tätä, on sitten aivan toinen asia.
 17. Kuten saadakseen lehtitilaa ja voidakseen syyttää evoluutikoita kuten Piankaa massamurhaajaksi.
 18. Ja kirjoittamaan sitten "Tiedekeskustelun avoimuuskokeen" tapaisia kaunaisia tekstejä kun ihmiset ovat olleetkin erimielisiä ja on reilua ja avomielistä haukkua heitä kirjoihin ja kansiin.
 19. Mutta jotka, ollessaan kristittyjä, tietävät että Jumala on antanut heille warrantin eli ihmiset ovat erehtymättömiä ja voivat luottaa tieteeseen, havaintoihinsa ja järkeensä. Reformoitu teologia on siitä hienoa että se takaaa teismin vaikka evidenssi puuttuisi ja sen takana oleva logiikka olisi kehäpäätelmäistä. Sillä tämä vain näyttää kehäiseltä koska kaikki perususukomukset ovat Puolimatkasta kehäisiä. Siksi kristitty voi torpata ateistien väärät näkemykset, sillä hänellä on warrant. Islamistit ovat tässä heikommilla sillä heillä on selvästi jotain vikaa heidän sensus divinitatiksessaan, koska kunnon jumala-aisti -konnoisseuri osaa kyllä punnita tuntemuksiaan ja päätyy kristityksi. Kuitekin tärkeämpää on huomata että vaikka islamistit ovat vääräuskoisia, niin ateistit ovat vielä enemmän väärässä ja siksi on järkevää olla teistien kanssa yhteisrintamassa tätä maailmankuvaa vastaan. Ihan tasapuolisuuden ja eri maailmankuvien kuuntelun nimissä.
 20. Paitsi ateismi ja evoluutioteorian kannattaminen, koska Puolimatka kuluttaa suuren ajan siihen että ateismi on aivan järjetön oppi, jota järkevä ihminen ei ota vakavasti.
 21. Silti Puolimatka on omistanut elämänsä tämän kaikille itsestäänselvyyden todistamiseksi. Sillä ateistit ärsyttävät häntä suunnattomasti.
 22. Joten ateismin on oltava itsepetosta; Ateisti uskottelee itselleen, ettei Jumalaa ole, vaikka hän sisimmässään tietää asian olevan toisin. Jumala-aistissa voi kuitenkin olla myös syvä vamma joka johtaa mielisokeuteen.
 23. Siksi kristinusko on tuottanut luonnontieteen, mutta samalla on tärkeää muistaa, että jos luonnontiedettä kutsutaan "naturalismiksi", niin se on kristinuskon pahin vihollinen modernissa maailmassa.
 24. Ei ainakaan aviossa
 25. Joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä että uskonnon nimissä on lupaa rajoittaa myös eriuskoisten elämää lainsäädännön voimin.
 26. Helpompi kertoa mitä muitten pitää tehdä kun asia ei millään tasolla kosketa itseään.
 27. Tosin voi olla, että aihe onkin hänelle hyvin henkilökohtainen ; Cafe Raamatussa Puolimatka kertoi liikuttuneensa kyyneliin mielikirjailijastaan monsieur Rimbaudin kärsimyksiä kuvatessaan. Rimbaudhan oli julkihomo "kaapitetulla" 1800-luvulla. Tämä kysymys voi selittää asioita Tapio Puolimatkan vaimosta, Mia Puolimatkasta. Etenkin hänen ulkonäöstään.
 28. "Lapsilla, jotka kasvavat perhetilanteessa, jossa toinen vanhemmista ei ole biologinen vanhempi, on suurempi vaara joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi".
 29. Toisin kuin evoluutioteoria jonka kohdalla kysymys on "naturalismista" ja maailmankuvasta. Sillä kaikki demarkaatiokriteerit tai aksioomat, jotka jakavat asiat tosiin tai epätosiin ovat maailmankuvallisia nojaavat näihin premisseihinsä.
 30. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kantaa vastaan.
 31. ”on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan”[1]
 32. http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/vilpitonta-keskustelua/1925337
 33. Sen sijaan Puolimatkalla ei ole mitään ongelmaa kirjoittaa paksuja kirjoja, joissa etiikka (tasa-arvoinen) on pohjimmiltaan kristillistä (sukupuolineutraali) ja ateismi uhka, koska ateistit toimivat eettisesti vain kristillisen kulttuurin takia, ja todelliset karvansa ateismi on näyttänyt liioittelematta jossain Mengelessä. ”Ne ovat näitä teemoja raskaasti korostavia ja eikristittyjä tylyttäviä tiiliskivikirjoja Tapio Puolimatkalta, henkilöltä joka on kansainvälisestikin tunnettu siitä että asiallinen keskustelu tarkoittaa sitä että kirjoihin ja kansiin liitetään perseestä levitetty huhu jossa erimielinen ja väärää ideologiaa kannattava yrittää tappaa ihmiskunnasta 95% ebolaviruksella.” – Vilpittömällä tuulella. Aleksanterin ratkaisu 8. marraskuuta 2014.
 34. Sen parisataa vuottansa
 35. Puolimatka huomauttaa: Ei, kun jo historiallisesti kaupunkeihin muutettaessa aina niin kauan kuin ihmislaji on ollut on eriydytty suurperheistä pois! Rooman valtakunnassa oli kerrostalot, hanat ja ydinperhe syntyi siellä, kuten Kristuskin!
 36. Sillä sukupuolineutraalissa avioliitossa harvoin on kaksi jäsentä, joista molemmat heidän kasvatuslapsensa saisi tuntea!
 37. ks. YK:n lasten oikeuksien julistus
 38. Koska vanhempia voi mitata vain biologisesti. Sen vuoksi heterotkaan eivät adoptoi muita kuin omia biologisia lapsiaan, eivätkä esimerkiksi käy spermapankeissa.
 39. Timanttista päättelyä. Mutta tämänlaista laatua voidaan odottaakin, kun Puolimatkan lähteet koostuvat teologeista ja tyypeistä, jotka käsittelevät jotain muita asioita kuin Puolimatka.[2]
 40. Näin kirjoittaa Ruukinmatruuna, Puolimatkan hyvä ystävä ja hengenheimolainen.[3] Ruukinmatruunan ja Puolimatkan erottaa lähinnä siitä, että RM:n lähteet eivät koostu mistään.
  Joku tietysti heittää kommenteissa klassisen näennäisvastalauseen ”Jos avioliiton perimmäinen tarkoitus on lasten tekeminen, pitää hedelmättömiltä heteroilta kieltää avioliitto”, mutta RM tunnistaa sen ”olkiukoksi”.
 41. "Vastarannan professori", "En ole ollut varsinaisesti uskonnonfilosofi, eli tämä on vain siellä taustalla vaikuttava perusta, josta etsin ideoita", "Jos minä siteeraan jotain tutkijaa niin ajatellaan, että se on vähintään kristillinen fundamentalisti".
 42. kuten hän on sanonut "Todennäköistä on, että niistä ei kukaan koskaan lukenut tuota kirjaa [Usko, tiede ja evoluutio]. Niistä ei kukaan koskaan suostunut väittelemään minun kanssani."
 43. Mikä on ällistyttävää koska Skepsis RY debatoi hänen kanssaan asiasta.
 44. Esimerkiksi hän kirjoitti "Uuden Suomen" blogiinsa tekstin "Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe lapsilla", se sai paljon kommentointia jossa korostui esimerkiksi se että hänen viittaamansa tutkimus erikseen sanoo että siitä ei voi sanoa sitä mitä Puolimatka sen väittää tarkoittavan.[4] Puolimatka selvästi harkitsi tekstin arvoa ja merkitsevyyttä koska hän poisti tekstin "Uudesta Suomesta". (Se toki tallettui cacheihin[5].) Tämän jälkeen Puolimatka julkaisi sen sen kommentoitavuudeltaan vaikeammassa "Seurakuntalaisessa"[6]. Näin hän saa sanoa sanottavansa ilman vainotuksi tulemista. Samalla hän voi jatkaa sen viestittämistä että erimieliset eivät ole halukkaita ja kykeneviä hänen kanssaan keskustelemaan koska asiallisia kritiikkejä tähän tekstiin ei tietenkään ole olemassa[7]. Kiinnostavaa on, että Puolimatkan lähteidenkäyttö herättää perustasoisia kysymyksiä ; Puolimatkan viittaama Marks esitti ensin teesin molempien biologisten vanhempien läsnäolosta esimerkkinä toisen tutkimussuunnan kannasta. Ja heti perään hän esitti kilpailevan ajatuksen, jonka henki on päinvastainen. Puolimatka ei viitsinyt siteerata tätä. Huomaamatta jäi myös Maksin yhteenveto -osion huomiiota siitä että Marksin johtopäätös oli, että kummankaan suunnan argumentit eivät anna lopullista vastausta. Puolimatka silti esittää että homojen haitta vanhempina on "Yksi yhteiskuntatieteen kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista" Ja tätä perustellaan tuolla ensinmainitulla lähteellä.
 45. Kuten Helsingin Sanomissa esitti "Antiikin korkeakulttuurit kaatuivat sukupuolineutraaliin ajatteluun", ja ne tekivät näin siitä huolimatta että antiikin aikana sukupuolinormit olivat selvät
 46. Mielenkiintoista on, että Puolimatkan kirjoitus oli varsin lähteistämätön. Syytä tähän voi vain arvailla. Ja enemmänkin. Lähteiden mainitsemattomuus on jännittävää juuri niissä joissa ei mainita mitään lähteitä. Esimerkiksi tämä Puolimatkan kirjoitus on esimerkkejä myöten sellaisia että on selvää että on ahkerasti ja tuoreesti luettu Carle Zimmermania. Nuo esimerkit ovat suoraan Zimmermanin esseekirjoituksista. Innokkaimmat voivat tutustua Zimmermanin pääteokseen "Family and civilization". Vuodelta 1945. Eli todella tuoretta materiaalia on tarjolla kasvatustieteen ja tradition professorilla. Ainakin se traditio -osuus on kyllä nappiin määritelty.
 47. Antamansa haastattelun mukaan "98 prosenttia lapsista kärsisi mahdollisesti sukupuolineutraalin avioliittolain vuoksi." ja tämä ei olisi mielipidekysymys vaan se on haettu tieteellä "Luku perustuu amerikkalaiseen arvioon, jonka mukaan puoli prosenttia lapsista elää sateenkaariperheissä. Koska tarkkoja tilastoja ei ole, Puolimatka on kertonut tämän luvun vielä neljällä. Näin päädytään kahteen prosenttiin, jotka siis viittaavat niihin lapsiin, jotka jo nykyisellään kasvavat sateenkaariperheissä ja joihin avioliittolain negatiiviset vaikutukset eivät välttämättä yllä." Tämä logiikka jossa superoleellisesti katsotaan sateenkaariperheiden määrä ja mitä harvinaisempia ne ovat, sitä suurempi riski niistä saadaan kaikille muille uhka, on Puolimatkan mielestä nerokas koska "olen pyöristänyt lukuja vastapuolen eduksi. Näin usein teemme filosofisessa argumentaatiossa, jottei keskustelu juuttuisi kiistelyyn yksityiskohdista." Eli hän kokee olevansa suhteellisuudentajuinen ja antavansa tässä argumentaatiossa etua vastapuolelle. Täytyykin toivoa että sukupuolineutraalit perheet yleistyvät 70% koska sen jälkeen haitat ovat paljon pienempiä kuin nykyään. Tai siis jos näissä kaavoissa olisi mitään tolkkua!
 48. Kyllä. Kävin psykiatrilla ja sain tätä kautta luvan pitkäaikaiseen prosessiin jossa mukana on vahvat hormonihoidot ja sukuelinkirurgiaa. Tämä kevyt prosessi jotta saadaan lupa johonkin johon pääsee käsiksi periaatteessa hakemalla siivoojaksi töihin.
 49. Joihin Tapio Puolimatkan kannattajakunta ei tunnetusti tutustu, koska viitteen olemassaolo - eikä vaikkapa viitteen sisältö - takaa että Puolimatka on perustellusti oikeassa.