Pistekirjoitus

Hikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

'::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨

¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':

,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´'
::......;;;,,,""""
.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨

¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':

,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´'
::......;;;,,,

""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´

`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:"

"':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;

,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```

´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`

.
""':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::.....

.;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,

```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`

´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::

......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,

,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""

[muokkaa]  ::..;;¨¨¨`´´"

:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""

''¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;

,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,

.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""

""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.

[muokkaa]  ::,,:'¨¨``´""

::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨

¨¨``´´´"""

[muokkaa] '.::,,;´´``

Henkilökohtaiset työkalut
Nimiavaruustiedot

Muuttujat
Toiminnot
Valikko
tärkeitä
foorumi
Työkalut
Muilla kielillä