Maisterismi

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
HUOM. Artikkeli sisältää raakoja kuvia rappiomaistereista, jotka voivat järkyttää nuorta mieltä. Sivua suositellaan vain yli 15-vuotiaille.
Tyypillinen maisteri on juuri kuullut saavansa visaisia laskuja laskettavakseen.

Maisterismi on riippuvuus, johon sairastunut tuntee pakonomaista tarvetta laskea matematiikkaa. Maisterismi on yksi päihderiippuvuuden muodoista. Maisterismiin sairastunut, myöhemmin maisteri, ei useinkaan pysty kontrolloimaan laskemistaan, vaan kärsii sekä fyysisestä että psyykkisestä riippuvuudesta ja lopettamisyrityksiin liittyvistä vieroitusoireista. Maisterismin muihin määritelmiin kuuluu esim. pitkäaikainen liiallinen matematiikankäyttö, joka aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Maisterismi voidaan jakaa kahteen lajiin: kausittaiseen (Maisterismus episodicus) ja jatkuvaan laskemiseen (Maisterismus chronicus).

Matematiikan käyttö ja matematiikan suurkulutus[muokkaa]

Useita visaisia matematiikkapähkinöitä nautittuaan maisteri on usein hervottomassa kunnossa, mutta se ei hidasta hänen tahtinsa pätkääkään.

Matematiikan suurkulutus on elämäntapa, jota ei voida vielä luokitella maisterismiksi, ts. varsinaista riippuvuutta ei ole vielä kehittynyt. Tästä huolimatta suurkulutus on monilla tavoilla haitallista ja vaarantaa terveyden. Matematiikan suurkuluttajaksi katsotaan henkilöt, jotka laskevat säännöllisesti matematiikkaa yli riskirajan. Miehillä tämä raja on 24 laskua ja naisilla 16 laskua viikossa. Yksi annos matematiikkaa on esim. yksi pieni integraali tai derivaatta, yksi lasku kevyttä fysiikkaa tai paukku kovaa laskua, kuten jokin lyhyt kaavanjohto.

Runsaaseen ja pitkäaikaiseen matematiikankäyttöön liittyy paljon terveydellisiä ongelmia, kuten hikoilua, keskittymiskyvyttömyyttä, ärtyneisyyttä, sydämen tykytystä, unettomuutta, janon tunnetta, ruokahaluttomuutta, ripulia, suolen huonoa toimintaa ja ummetusta, yleiskunnon laskua ja ennenaikaista vanhenemista. Matematiikan runsas käyttö tuo mukanaan myös elimellisiä sairauksia kuten rasvamaksaa, myöhemmin maksatulehduksen/hepatiitin/maksakirroosin tai aivomuutoksia ja niistä aiheutuvia peruuttamattomia neurologisia sairauksia, joilla voi olla dramaattisia vaikutuksia mm. tasapainoaisteihin ja näkökykyyn hämärässä. Matematiikan suurkuluttajat ovat riskiryhmässä ja riippuvuus voi kehittyä maisterismiksi, joka kroonistuessaan edellyttää laitoshoitoa.

Suomessa arvioidaan olevan noin 250 000 matematiikkariippuvaista ja 250 000 matematiikan suurkuluttajaa, jotka kuuluvat riskiryhmään. Tämä ryhmä käyttää noin puolet Suomessa lasketusta matematiikasta eli heidän keskikulutuksensa on noin 50 laskua puhdasta matematiikkaa vuodessa. Koko väestön keskikulutus on noin 10 laskua kohtuullisen puhdasta matematiikkaa vuodessa. Suurkuluttajien ja matematiikkariippuvaisten kulutus vastaa noin vartin annosta puhdasta matematiikkaa viikossa, ottaen huomioon että käyttö saattaa vaihdella eri päivinä.

Maisterismi[muokkaa]

Vaikeisiin integraaliongelmiin löytyy yleensä apu tähdistä.

Maisterismi on tila, jossa matematiikkaan on jo päässyt kehittymään riippuvuus. Se on pitkälle kehittyessään hengenvaarallinen sairaus, joka päättyy usein kuolemaan; erityisesti laskimosairauksien ja sisäisen verenvuodon takia. Maistereiden keskuudessa on lisäksi riskejä saada matematiikkamyrkytys, joutua matematiikan vaikutuksen alaisena onnettomuuksiin, kuolla väkivallan uhrina tai tehdä itsemurha. Maisterismi aiheuttaa myös mielenterveydellisiä häiriöitä, matematiikkapsykooseja, joihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset aistiharhat. Yksi matematiikkapsykooseista on laskeppohulluus (Delirium integralis), joka voi seurata runsaan laskemisen äkillisestä loppumisesta. Matematiikan aiheuttamat aivovauriot ja neurologiset sairaudet voivat syntyä myös matematiikan lopettamisvaiheessa ellei muun muassa integrointitasapainosta ole kyetty huolehtimaan matematiikan lopettamisvaiheessa. Matematiikkasairaudet koskettavat tavallisesti myös maisterin läheisiä. Tällä hetkellä maisterit ovat pääasiassa miehiä, mutta naismaistereiden määrä on myös kasvanut viime vuosina. Nuorten osalla tyttöjen matematiikankäyttö on ylittänyt poikien matematiikankäytön eräissä ikäryhmissä.

Matematiikkariippuvuus on monille erittäin vaikea katkaista. Maisterismin ensimmäisiä oireita on sietokyvyn nousu. Tämä on ajan myötä hyvin vaarallista, sillä jossakin vaiheessa tulee raja vastaan, ja solut vaurioituvat. Tuolloin maisterin on entistä vaikeampi irrottautua, sillä tässä vaiheessa suorituskyky nousee matematiikan nauttimisen seurauksena, ja vieroitusoireet ovat kovat. Tilanne on vaarallinen, sillä sietokyky on tuolloin pudonnut.

Taipumus maisterismiin on osin geneettistä. Maisterismia on myös jaettu erityyppisiin alatyyppeihin. Maisterismi näyttää liittyvän ainakin serotoniini- ja dopamiinivälitteisten neuraalijärjestelmien toimintaan. On epäilty, että esim. I tyypin maisterismi kehittyy vain, jos dopamiiniaineenvaihdunnan seurauksena henkilö saa ylisuuren dopamiinistimulaation geometriasta, ja tällöin matematiikan euforisoiva vaikutus on ylivoimakas: seurauksena on välitön halu laskea lisää matematiikkaa. Maisteriin voi erottaa sunnuntailaskijasta siinä, että maisteriin neurobiologia ja mielihyväkeskukseen hyvin voimakkaasti, ja maisterilla ikään kuin "putki jää päälle" siinä missä sunnuntailaskija lopettaa. Samasta syystä kun matematiikka-addiktio on kerran päässyt kehittymään, sitä on lähes mahdotonta parantaa, ja taipumus maisterismiin ja addiktioihin säilyy yhä voimakkaana. Tästä syystä monissa suvuissa on paljon maistereita, kun taas joissakin heitä ei ole lainkaan.

Dipsomania tarkoittaa kausilaskepottelua: dipsomaanille tunnusomaista ovat rankat, päiviä tai viikkoja kestävät laskentaputket, joiden välissä on lyhyitä, joissain tapauksissa kuitenkin jopa vuosia kestäviä, kausia ilman matematiikkaa.

Filosofian maisteri on kansanomainen nimitys rappiomaisterille. Filosofian maisteri on usein yhteiskunnasta kokonaan pudonnut henkilö, jolla ei esimerkiksi ole asuntoa, ja sosiaaliset kontaktit rajoittuvat lähinnä toisiin matematiikkaa harrastaviin ja poliisiin. Muita nimityksiä FM:lle ovat esimerkiksi laskari, spergu, dena, laskukemisti ja rantojen mies.

Pitkän laskentaputken jälkeen maisteri on yleensä tässä kuosissa. Huomaa fysiikan avulla valmistettu "roikutin". Laatutuote, eikö vain?

Tyypin I maisterismi[muokkaa]

Tyypin I maisterismissa aivojen mielihyväkeskuksen dopamiinijärjestelmän toiminta näyttää alentuneen. Tämä on maisterismin muoto joka alkaa aikuisiällä ja johon liittyy ahdistuneisuutta ja vuorottelevia laskentaputkia sekä ajoittaista pyrkimystä elämiseen ilman matematiikkaa. Tähän ryhmään näyttäisi kuuluvan noin 80% matematiikkaa harrastavista. Heillä näyttäisi olevan myös vähemmän dopamiinin sitoutumispaikkoja kuin terveillä verrokeilla.

Maisterismin hoito[muokkaa]

Maisterismin hoitoon on kehitetty erityyppisiä hoitomalleja. Niiden pohjana ovat useimmiten terapeuttisesti toimivat psyykkisen muutoksen ja tuen interventiot. Niillä pyritään tukemaan muutosta kohti ilman matematiikkaa, ja auttamaan omaksumaan muun tyyppisiä ahdistuksen ja stressin hallintakeinoja kuin matematiikankäyttö, mukaanlukien uusien emootioiden säätelyn muotojen oppiminen. Interventioihin kuuluvat myös matematiikan käytön lopettamiseen liittyvien terveysvaurioiden torjuminen. Aivovaurioita pyritään ehkäisemään muun muassa B1-vitamiinipitoisuuksista huolehtimisella.

Lääkkeistä maisterismin hoidossa käytetään muun muassa mielialalääkkeitä, koska matematiikankäytön lopettamiseen liittyy usein mm. masennusta. Varsinaisen matematiikankäytön estämiseen on käytetty ja käytetään muun muassa derivatsulfaamia, joka tunnetaan myös kauppanimellä Calculusus. Toisaalta myös jo varhaiskasvatuksessa aloitettu matematiikalla pelottelu on havaittu tehokkaaksi ennaltaehkäisyksi. Peruskoulujen opettajat on saatu pelotteluohjelmaan mukaan, ja monta riskiryhmässä ollutta on näin saatu suhtautumaan negatiivisesti matematiikkaan. Parhaiten pelottelusta onkeensa ottaneet eivät laske edes pankkitilinsä saldon riittävyyttä kuukauden menoihin. Perintäfirmatkin kiittävät!

Koulutus
Subjektit: Amis - Lukiolainen - Opiskelija - Opettaja - Oppilas
Tutkinnot: Datanomi - Insinööri - Kleptonomi - Medianomi - Merkonomi - Sosiopaatti - Tradenomi
Laitokset: Aliopisto - Ammattikorkeakoulu - Ammattikoulu - Autokoulu - Elämänkoulu - Esikoulu - Kansanopisto - Peruskoulu - Päiväkoti - Lukio - Steinerkoulu - Yliopisto
Erikseen mainittavat: Espoon kristillinen koulu - Haurea-ammattikorkeakoulu - Metropolio - Keski-Suomen Opisto - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Oulun yliopisto - Päivölän kansanopisto - Ressun lukio - Ukon yliopisto - West Pointin sotilasakatemia
Muuta: Erityisluokka - Humanisti - Innovaatiopedagogiikka - Maisterismi - Maol-taulukot - Opinnäytetyö - Oppiminen - Plagiointi - Pro gradu - Teekkari - Väitöskirja - Ylioppinut - Wilma