Jarkko Nieminen -filosofia

Kohteesta Hikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yritämme tehdä tähän nyt pientä tiivistelmää Jarkko Nieminen -filosofiasta. Koemme Hikipedian filosofian laitoksella aiheen erittäin tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Filosofian rooli liittyy tässä tapauksessa vahvasti paineiden alla sortumiseen ja yleiseen pupeltamiseen normaaleissa asioissa. Jakke-filosofia on myös yhdistetty vahvasti lääketieteeseen, jossa sitä käsitellään äärimmäisen vaarallisena tautina HIV:n ja syövän rinnalla. Monet valtiot tukevat myös vahvasti Jakke-tautiin liittyviä tutkimuksia suurilla rahallisilla tuilla.


Jakkemaisuus filosofisena näkemyksenä

Jarkko Nieminen-filosofia (lyhyemmältä nimeltään Jakke-filosofia) on muodoltaan hyvin monipuolinen ja monimutkainen teoria. Teoria yrittää selittää sitä, miksi tietynlaiset ihmiset kokevat elämässään monia vastoinkäymisiä ilman minkäänlaista todellista syytä.

Uusimpien pohtimisten ja tutkimusten jälkeen on todettu, että yleensä ihmisen heikko itsetunto ja ponneton paineensietokyky ovat osasyyllisinä siihen, että asiat menevät poskelleen liiankin usein. Varsinkin heikko paineensietokyky voi johtaa useimmiten ns. jakkemaiseen tilanteeseen, jossa henkinen tai fyysinen romahtaminen iskee arkisessakin tilanteessa. Tätä romahtamista voi olla kuitenkin joskus vaikea tiedostaa. Esimerkiksi lasin tiputtaminen maahan voi joskus johtua ns. jakkemaisuudesta.

Jakke-filosofia voidaan jakaa moneen haaraan. Myös erilaisia koulukuntia on muodostunut selittämään eri teorioilla tätä yhtä filosofian osa-aluetta. Selvät pääpiirteet voidaan kuitenkin Jakke-filosofiasta antaa. Usein Jakke-filosofia jaetaan kahteen haaraan: fyysiseen ja henkiseen jakkemaisuuteen.


Jakke-filosofian pääpainokohdat

1. Henkinen jakkemaisuus

- Tämä haara selittää sitä, mikä on jakke-efektin vaikutus ihmisen henkisiin toimintoihin. Yleensä on todettu, että jakkemaisuus voi sekoittaa hyvinkin paljon yksilön henkisiä ominaisuuksia. Oireiksi on havaittu mm. sosiaalisten ja tärkeiden tilanteiden epäonnistuminen ratkaisevissa paikoissa (esim työhaastattelut ja koetilanteet kouluissa) ja omien ajatusten yksinkertainen sekoaminen (kuvitelee olevansa jatkuvasti sairas, muita parempi tai luo järjettömiä kuvitelmia omista kyvyistään positiivisessa tai negativiisessa mielessä). Oireet ovat erittäin vaarallisia ja pahimmassa tapauksessa ne voivat johtaa itsetuhoisiin tekoihin.

2. Fyysinen jakkemaisuus

- Tämä toinen osa-alue pyrkii kuvailemaan niitä oireita, joita jakke-efekti aiheuttaa ihmisen fyysisissä toiminnoissa ja tekemisissä. Fyysiset oireet ovat vaikeammin tiedostettavia, mutta ne kulkevat usein käsikkäin henkisten oireiden kanssa. Esimerkiksi edellä mainittu lasin pudottaminen lattialle saattaa johtua jakkemaisuudesta. Yleisimpiä oireita mitä jakke-efekti aiheuttaa fyysisellä puolella potilaalleen on seuraavanlaisia: jatkuva sairastelu, fyysisten toimintojen kankeus, loukkaantumisherkkyys, tavarat eivät pysy normaalilla tavalla käsissä, huolimattomuus tekemisissä ja fyysiset oireet seksielämässä (potenssiongelmat ja nopea laukeaminen). Oireet ovat usein hyvinkin kiusallisia ja ne voivat vaikeuttaa normaaleja, arkisia toimintoja yksilön elämässä.


Lääketieteellinen kanta: Miksi Jakke-tautiin sairastuu ja miten sen voi välttää?

Jakkemaisuus voidaan myös hahmottaa sairaudeksi. Filosofinen kanta ei kiistä -eikä myönnä sitä, että onko jakkemaisuus sairaus vai ei. Lääketiede kuitenkin käsittää sen vakavaksi sairaudeksi.

Geenien on todettu vaikuttavan vahvasti siihen sairastuuko ihminen Jakke-sairauteen vai ei. Jakkegeenin omaavilla on tutkimusten mukaan suurempi riski altistua sairaudelle kuin normaalit geenit omaavilla ihmisillä. Hyvä malliesimerkki tämän geenin vaikutuksesta saadaan Suomesta, josta sen kansalaisista 95% omaa jakkegeenin kehossaan.

Myös ympäristötekijät voivat laukaista Jakke-taudin. Pimeä sää, epämiellyttävät ihmiset, yllättävä kriisi, liiallinen kiire tai jatkuva paineen alla eläminen voivat laukaista sairauden.

Jakke-tautia on siis vaikea välttää, varsinkin Suomessa. Omilla elämänvalinnoilla voi kuitenkin yrittää ennaltaehkäistä Jakke-tautia. Myös muuttaminen Aasian maihin voi olla viisasta. Aasian ja Afrikan maissa kun vielä ei ole todettu juurikaan Jakke-tautia.


Kuuluisia Jakke-tautiin sairastuneita

Kuuluisammat henkilöt ja taudin ensimmäiset "virallisesti sairastuneet" ovat sisarukset Jarkko ja Anu Nieminen. Nämä henkilöt ovat jo saavuttaneet kulttimaineen kotimaassaan jakkemaisten urheilusuoritustensa takia.

Myös politiikassa on käynyt monelle politiikolle ns. Jaket. Yleisesti ottaen on myös todettu, että monet kuuluisat länsimaiset filosofit sairastuivat tiedostamattaan uransa loppupuolella Jakke-tautiin, näistä suurimpana tunnettu saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche. Suomen koulusurmaajista Pekka-Eric Auvista ja Matti Saarta epäiltiin myös sairastavan Jakke-tautia. Laajoissa tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että vain Matti Saari oli luhistunut Jakke-taudin kouriin.

Mielenkiintoinen seikka on myös se, että Jarkko Nieminen ja Anu Nieminen päättivät mennä epävirallisesti naimisiin, vaikka Suomen laki sen kieltääkin. Suomen valtio ei kuitenkaan pystynyt puuttumaan tähän, sillä naimisiinmenon koettiin johtuvan Jakke-sairaudesta. Insesti on siis tässä tilanteessa epävirallisesti sallittua.