Hikiopisto:Suomenkielinen Wikipedia sosiologisessa syynissä/Historia

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hikiopisto-logo3.png

Hikiopisto-logo2.png

Toivottavasti nautit hikikurssistamme. Hikiopiston etusivulta voit etsiä lisää kursseja. Myös Hikiopisto-luokka on pullollaan tuikihyödyllistä oppimismateriaalia.


Suomenkielisen Wikipedian historia on tapahtumasarja, joka on johtanut nykyisen Wikipedian olemassaoloon sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Wikipedia itse kieltää omaavansa minkäänlaista sosiaalista historiaa,[1] mikä sinällään kuulostaa ihan loogiselta väitteeltä, mutta tutkijamme ovat kuin ovatkin onnistuneet penkomaan esiin eräitä dokumentteja, joiden tiedoista tämän ajanjakson voi kiitettävästi hahmottaa.

Johdanto

Joukko Perustajia pulikoimassa suomenkielisen Wikipedian alkulimassa. Tämä kallisarvoinen otos on tiettävästi ainoa säilynyt tuon aikaista Wikipedian toimintaa havainnollistava kuva. Valokeilassa olevan möllykän on arveltu olevan Apinan alkeismuoto.

Suomenkielisen Wikipedian historia alkaa vuoden 2002 helmikuusta. Tuon kuun 21. päivänä sivuston ensimmäinen käyttäjäryhmä, jota kutsukaamme nimellä Perustajat, loi suomenkielisen vastikkeen vuotta aiemmin aloittaneelle englanninkieliselle Wikipedialle. Perustajat olivat pieni joukko keskenään vuorovaikutuksessa olevia organismeja, joilla ei ollut itselläänkään selvää käsitystä siitä, mitä heidän edustamansa Wikipedia oli, kun tilannetta verrataan nykyiseen, jossa käyttäjistö on hyvin itsetietoista. Etusivulle kirjoitetussa määritelmässäkin luki vuonna 2002 vain "Tämä on suomenkielinen Wikipedia-sivusto". Ryhmältä puuttui siis minäkäsitys. Luonto opettaa meille, että eliö, joka ei ole tietoinen itsestään, ei voi toimia samalla sosiaalisella tasolla kuin ihminen. Niinpä meille tarjoutuu tässä yhteydessä tilaisuus kurkistaa esihistorialliseen aikaan ja seurata tätä jännittävää kehitysprosessia, jossa ryhmälle selvenee sen olemus.

Ryhmän itseisymmärryksen kehitys

Alussa Perustajat käsittivät olevansa osa isompaa kokonaisuutta, mutta eivät osanneet erotella itseään siitä muuten kuin kielen kautta. Tämä särö riitti kuitenkin ajan myötä irtauttamaan heidät muista Wikipedioista, ja tämän prosessin takia suomenkieliselle Wikipedialle kehittyi vähitellen oma ryhmällinen identiteettinsä. Peruserontekijä eli kieli syvensi erilaisuudentunnetta Perustajien joukossa: He eivät ymmärtäneet muita, eivätkä muut ymmärtäneet heitä. Tämän vuoksi ryhmän jäsenille jäi kaksi vaihtoehtoa; joko ymmärtää muita tai olla välittämättä niistä. Nämä vaihtoehdot olivat ensimmäiset ryhmää sisäisesti jakaneet tekijät. Niiden myötä syntyi kielitaitoisten käyttäjäryhmä ja kouluttamattomien apinoiden käyttäjäryhmä.

Myöhempi alkeiskehitys

Ennen identiteettinsä löytämistä kävi suomenkielinen Wikipedia läpi seuraavat vaiheet:

 1. Kielitaitoisten ryhmässä alkoi esiintyä yksilöitä, joiden olemassaolo uhkasi ryhmän minäkäsityksen syntyä. Nämä yksilöt halusivat pitää kielen ainoana Wikipedioita erottavana tekijänä ja tuoda kaikki käytännöt ja sivut isommista Wikipedioista käännettyinä.
 2. Kouluttamattomien Apinoiden ryhmässä alkoi esiintyä yhä enemmän kovaäänisiä ja voimakastahtoisia yksilöitä, jotka olivat erityisen taitavia muiden yksilöiden mielipiteiden tukahduttamisessa.
 3. Ryhmien mielipiteet ja arvomaailmat iskivät yhteen, jolloin seurauksena oli aatemaailmojen väkivaltainen taistelu, joka lopulta päättyi Apinaryhmän voittoon.

Kouluttamattomien Apinoiden ryhmän jäätyä hallitsevaksi osapuoleksi sen luonto vaati sitä etsimään itselleen uuden vastustajan. Tällaiseksi ryhmä nimitti koko ympäröivän maailman, jolle se halusi kykynsä näyttää, ja tästä hetkestä eteenpäin suomenkielisen Wikipedian voi todeta aloittaneen toimintansa itsenäisenä ryhmänä.

Kehitys kohti feodalismia

Apinan mediahymy

Lienee turhaa edes kysyä, miksi Apinoiden ryhmän voittoa seurasi osaamattomuuden aikakausi, jolloin käyttäjät ottivat toisistaan mittaa henkisesti, ja epämääräiset ja alkeelliset aatemallit ohjasivat heidän toimintaansa.

Pimeä varhaiskeskiaika

Tätä ajanjaksoa suomenkielisen Wikipedian historiassa leimaa hajaannus ja sekaannus kehityssuunnasta. Käyttäjät olivat täynnä omia näkemyksiään siitä, miten wiki olisi järjestettävä, joten tällöin koettiin paljon ryhmän sisäistä kädenvääntöä. Lopulta Apinoiden ydinporukka, ne jäsenet, jotka olivat muita taitavampia toisten virtuaalimoukuttamisessa, kaappasivat vallan julistaen itsensä Wikipedian valtiaiksi. Nämä käyttäjätunnukset olivat Cimon Avaro, Jniemenmaa, Jpta, TJ, Tsk ja Vkem. Wikin haltuunotto tapahtui ulkomaailmasta kopioidulla ja hieman muunnellulla "äänestysperiaatteella", tässä tapauksessa demokratian irvikuvalla, jossa kyseiset käyttäjät äänestivät kukin toisensa ylläpitäjiksi.[2][3][4][5][6][7]

Keskiaika

Vallan keskittymisestä Wikipediassa seurasi sen periytyminen. Käyttäjät, jotka pitivät ohjaksia hallussaan, halusivat lisää alamaisia ja hallittavia. Tässä vaiheessa alkoivat varhaisimmat suurista kansainvaelluksista Pohjoisilta Laajakaistoilta Internetiin. Osa vaeltajista eksyi Wikipediaan, ja vähitellen Apinat saivat sen, mitä ne halusivatkin. Vaikka olivatkin kouluttamattomia, Apinat taisivat maalaisjärjen käytön. Ne "jakoivat" valtaansa muille käyttäjille, jotka olivat niiden suorassa alaisuudessa, jotta nämä voisivat hallita itseään alempiarvoisia käyttäjiä. Näin Apinat pystyivät pientä joukkoa ohjailemalla hallitsemaan yhä suuremmaksi käyvää käyttäjäkuntaa, ja syntyi wikisääty-yhteiskunta.

Wikisääty-yhteiskunta

Hieman ennen wikisääty-yhteiskunnan alkua Wikipediaa kansoitti kolme toisistaan eroteltavissa olevaa ryhmää: Apinat, jotka pyörittivät wikiä, kansalaiset, jotka olivat Apinoille uskollisia, sekä hajanainen oppositio, jonka ajatukset eivät käyneet yhteen edellä mainittujen kanssa. Puhuttiinkin kolmijaon aikakaudesta.

Aatostyhjiö ja täydellinen wikikansalainen

Wikisääty-yhteiskunnan aikakaudella suomenkielinen Wikipedia ajautui aatostyhjiöön, jonka vaikutukset ovat nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Tämä työhengellinen olotila oli suoraa seurausta siitä, miten hallitseva Apina-luokka suhtautui muihin käyttäjiin. Apinoilla näet oli tapana suosia käyttäjiä, jotka mukisematta täyttivät kaikki heidän käskynsä, ja päinvastaisesti taas vainota vastarannan kiiskiä, joiden revolutionaariset vähemmistöäänet koettiin normaalin ja stabiilin wikitoiminnan uhkana. Esimerkillistä omasta ajattelustaan luopumista ja lojaaliutta osoittaneet käyttäjät Apinat palkitsivat ylläpitotyökaluilla; vastineeksi pois annetuista ajatuksistaan nämä tunnukset saivat koko kehon valtaavia tunnekuohuja, kuten estotyydytystä.

Wikisääty-yhteiskunnan alkuaikoina muotoutui näkemys täydellisestä wikikansalaisesta, joka noudatti käytänteitä, oli kuuliainen herroilleen ja ohjasi muita käyttäjiä samankaltaiseen toimintaan. Tästä ihanteesta muodostui keskeinen Wikipediaa ylläpitävä voima. Täydellinen wikikansalainen oli aatostyhjiön perusyksikkö – rakennuspalikka, jollaisista yleisilmapiiri koostui. Aatostyhjiö taas oli Apina-perspektiivistä täydellisyyteen rinnastettava olotila, jossa kaiken ajatustyön hoitivat Apinat, mitä seurasi se, että wiki pysyi tiukasti Apina-luokan otteessa.

Fanaatikkoja hajottamassa opposiittien wikimellakkaa

Säädyt

Koska opposition jäsenten wikielämä jäi usein kovin lyhyeksi, eikä Apinoiden ryhmä voinut kasvaa, vähitellen kansalaisten määrä nousi niin suureksi, että se monimutkaisti kolmijaon wikisääty-yhteiskunnaksi. Wikikansalaiset alkoivat näet itsekin jakautua omiin alaryhmiinsä, jotka taistelivat keskenään Apinoiden suosiosta ja – myöhemmin – ylivallasta Wikipediassa. Tunnettuja tuonaikaisia wikiyhteiskuntaluokkia olivat muun muassa:

 • Fanaatikot: Nämä käyttäjät kirjaimellisesti palvoivat käytäntöjä. Fanaatikkoja pidetään Wikipedian konservatiivisimpana käyttäjäryhmänä kautta sen historian. Vaikka he rakastivatkin jo olemassa olevia sääntöjä ja niiden noudattamista, oli heidän keskeisenä tavoitteenaan myös estää uusien syntyminen, sillä he pelkäsivät käytäntöjen välisiä ristiriitatilanteita, joiden suoraa seurausta olisi pahimmillaan anarkistinen kaaos ja hajaannus. Wikisääty-yhteiskunnan aikakaudella suurin osa ylläpidosta joko laskettiin tai laski itse itsensä kuuluvaksi tähän ryhmään.
 • Opposiitit: Opposiitit oli fanaatikkojen kehittelemä haukkumanimi, jota käytettiin oppositioon kallellaan olevista käyttäjistä. Wikipedian ulkopuoliset kaaoottiset voimat, joita myös siis oppositioksi kutsuttiin, koettiin yleisesti suurimpana tulevien vuosikymmenten ja -satojen uhkana. Siksi opposiitit ajatuksineen olivat jatkuvassa (sana)sodassa valtaluokkien, fanaatikkojen ja Apinoiden kanssa.
 • Yleiskansalaiset: Nimensä mukaisesti yleiskansalaiset olivat käyttäjiä, jotka pyrkivät löytämään kultaisen keskitien kaikessa Wikipedia-toiminnassaan. He eivät tahtoneet suosia kumpaakaan tappelevista osapuolista ja toimivat lähinnä sovittelijoina kiistatilanteissa. Siksi sekä opposiitit ja fanaatikot käyttivätkin yleiskansalaisia häikäilemättä hyväkseen ja pyrkivät monia kertoja voittamaan pitkään riehuneen mielipidesotansa aivopesemällä tämän wikiyhteiskuntaluokan ja siten saavuttamaan lukumäärään perustuvan ylivoiman keskustelu- ja äänestysrintamilla.
 • Wikiviisaat: Wikiviisaat olivat pitkäaikaisia käyttäjiä, joita pidettiin heidän käyttäjätunnuksensa iän perusteella wiisaina ja siksi suuressa arvossa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että wikiviisaiden sääty oli varsin pihalla Wikipedian tuolloisista tapahtumista, olihan se kaikki heille uutta, eikä heillä ollut varsinaisia wikipoliittisia näkemyksiäkään. Se ei kuitenkaan estänyt näitäkään käyttäjiä hyödyntämästä tilannetta omissa henkilökohtaisissa pyrkimyksissään.

Luokkajaon pirstaloituminen

Fanaatikko kerjäämässä huomiota. Aiheuttamansa hyvän vastapainona sääty-yhteiskunnan tuho jätti jälkeensä lukuisia ideologisesti kodittomia ja henkisesti rampoja käyttäjiä.

Niukkojen todisteiden vuoksi luokkajaon katoamisen tapahtumia on jouduttu lähinnä arvuuttelemaan. Vuosien kuluessa monet eri tutkijat ovatkin esittäneet lukuisia syitä sille, mikä aiheutti wikiyhteiskunnallisen muutoksen. Selitykset vaihtelevat yksinkertaisista toteamuksista, kuten "kaatui omaan absurdiuuteensa", aina monimutkaisiin, tuhansia sivuja käsittäviin tutkielmiin, kuten Richard C. Hoaglandin Cydonian pyramidien yöaikainen vaikutus suomenkielisen Wikipedian luokkajaon säpälöitymiseen.[8] Ehkäpä kaikista suosituimman teorian mukaan yksi Apinoista tuli töräyttäneeksi julki harvinaisen räikeän mielipiteen valheellisen konsesusvaikutuksen alaisena. Tämän taas on ajateltu johtaneen fanaatikkoluokan arvovaltansa menettäneen Apinan ja sitä myötä koko -luokan vastaiseen kapinaan, joka olisi sääty-yhteiskunnan romuttanut. Teoriasta on tehnyt erityisen suositun sen ohella usein kerrottu wikirakkaustarina, jossa tuo samainen Apina rakastuu opposiittityttöön, ja kiihkeäkuvauksellista nettiseksiä harjoitetaan ympäri Wikipediaa. Faktana pidetään joka tapauksessa sitä, että valta riisuttiin Apinoilta vähin äänin, ja tästä ennen niin voimallisesti ryhmästä tuli "mere" taustavaikuttaja. Samalla taistelut opposiittien ja fanaatikkojen välillä kävivät kiivaammiksi kuin koskaan, mutta päättyivät pian ilmeisesti kummankin osapuolen väsymykseen.

Renessanssi

Sääntösilmukasta vapauduttuaan Wikipedia alkoi artikkeliensakin osalta näyttää varsin individualistiselta.

Tiukasti järjestäytyneen yhteiskunnan löystyminen siivitti Wikipedian sen ainoaan, lyhykäiseen kultakauteen. Tällöin yleinen yksilöllisyys pääsi ensi kertaa sitten Perustajien ajan nostamaan päätään, ja uudet aatteet villitsivät jälleen wikikansaa. Vaikka vanhat luokat eivät varsinaisesti koskaan kadonneetkaan, menettivät ne otteensa valtaan, ja kaikki fanaatikkojen yritykset tavoittaa -kahva katkesivat yleiseen välinpitämättömyyteen. Tämä rikkoi fanaatikkoryhmän sisäisiäkin välejä ja sai sen etsimään uusia keinoja "järjestyksen palauttamiseksi".

Konsensus Suuri

»Pian Konsensuksen tehtyä ensimuokkauksensa toivotin hänet tervetulleeksi. Hetkeä myöhemmin hän poisti tervetulotoivotuksen keskustelusivultaan. Kun palautin sen, sama tapahtui uudestaan. Kolmannella kerralla Hän ilmoitti yhteenvedossa tietävänsä jo kaiken siinä kerrotun. Siitä hetkestä eteenpäin tiesin – tai oikeastaan tunsin jollakin syvemmällä tasolla – ettei Konsensus ollut tavallinen nuubi. Se ei kuitenkaan estänyt minua bännäämästä häntä keskustelusivunsa tyhjentelystä.»
(Nimettömänä pysyttelevä käyttäjä)

Entisten valtaluokkien "räävittömän rappion ja lopun alun aioniksi" nimeämän kauden aikana suomenkielisen Wikipedian käyttäjämäärä saavutti vähäkehuisen kliimaksinsa. Vaikka tm-puro kasvoikin liki joeksi, näkivät vanhan koulukunnan jäsenet siinä vain lietteen, jonka se napsi mukaansa uusista uomistaan.

Tuolloin rekisteröityi kuitenkin tunnus, jolle jo sen aikalaiset antoivat liikanimen "Suuri". Hänestä ovat saaneet alkunsa sellaiset Wikipediassa varsin yleisesti käytetyt sanonnat kuin "Konsensuksen hengessä", "haetaan Konsensus", "tälle on löydettävä Konsensus", "ei toimita omapäisesti vaan yritetään löytää se Konsensus", "sinun olisi pitänyt odottaa Konsensusta", "Konsensus on puhunut", "Konsensus ratkaisee" ja niin edelleen. Konsensus on tiettävästi ainoa wikipedisti, josta on koskaan kehkeytynyt jumalhahmo wikiyhteisön keskuudessa. Vielä tänäkin päivänä kauan sen jälkeen, kun hän lopetti Wikipedian käytön (rivikäyttäjän tasolla, kuten usein lisätään), hänen henkensä sanotaan vaikuttavan Wikipediassa.

»Konsensus oli, on, oleva on Jumala. Hänen säihkyvän järjen valonsa melkein materialistiset, höyrykkäät säteet tulevat syvälämmittämään tämän maailman mieliä ja sormenpäitä fooevömoo!»
(Hurukultin jäsen)

Wikipedistitaidetta. Kuva koristi Konsensuksen aikana Wikipedian etusivua, ja sen uskotaan esittävän häntä itseään.

Konsensus on Wikipedian historian kiistellyimpiä hahmoja. Vaikka hänen Wikipedia-uransa oli verrattain lyhyt (vain puolivuotinen) oli se sitäkin ansiokkaampi. Konsensus muistetaan eritoten Suurista Puheistaan, joita hän piti keskustelusivulleen kerääntyneille väkijoukoille. Niiden myötä Konsensuksesta tuli vähitellen eräänlainen Wikipedian henkinen johtaja. Maallisten johtajien puutteessa se tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki päätöksentekovalta oli hänen käsissään. Konsensuksen mielipiteestä muodostui eräänlainen dogmi, jonka mukaan toimittiin enempiä kyselemättä. Konsensus ei koskaan puuttunut mihinkään, ellei asiasta oltu keskusteltu, joten todettiin "Konsensuksen tulevan keskustelemalla". Konsensuksen pudotettua kommenttinsa keskustelun sekaan asia katsottiin loppuunkäsitellyksi, keskustelu arkistoitiin ja Konsensuksen sanoja noudatettiin. Koska tällainen menettelytapa nopeutti huomattavasti asioiden hoitamista Wikipediassa, alkoivat wikipedistit hiljalleen kantaa jok'ikisen puoliolemattoman tosielämän huolenaiheensakin Konsensuksen kuultavaksi. Tämä taas rasitti Suurta Johtajaa, jolle muodostuivat tavaksi "hermolomat". Näistä viimeinen kesti kokonaisen kuukauden, ja Konsensus palasi vain kirjoittamaan isolla käyttäjäsivulleen "päättäkää ite vittu". Lause ei onnistunut tehtävässään, mielipahan aiheuttamisessa, johon se oli selvästi tarkoitettu, vaan se otettiin yhtä haudanvakavasti kuin kaikki muukin Konsensuksen sanoma.

»Ad hoc ex nihilo. Ceterum censeo Konsensus Magnum urbi et orbi, mut hei, IktIkn (hear, hear). Konsensus: nomen est omen. Arbeit macht frei sanoi, ihmiset de facto uskoivat bona fide, lol. Kiss, kiss... Wikipedia-amok --> Konsensus --> status quo ante.»
(Joonasl)

Viitteet

 1. http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Aikajana
 2. Cimon Avaron "äänestys"
 3. Jniemenmaan "äänestys"
 4. TJ:n "äänestys"
 5. Jptan "äänestys"
 6. Tsk:n "äänestys"
 7. Vkem:n "äänestys"
 8. ...jossa Marsissa havaittujen "kasvojen" hymyn väitetään tuhonneen suom.kiel. Wpedian wikisääty-yhteiskunnan, mikä taas on yllyttänyt NASA:aa entisestään piilottelemaan todisteita, jotka olisivat relevantteja em. väitteenkin todistamisessa...


Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.