Hikiaineisto:Totaalista sotaa: Aineisto 28

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Klasu paljastaa Myyrmannin pommi-iskun todelliset motiivit:
PETRI GERDTIN ITSEMURHA-ISKUN MOTIIVEJA PIILOTELLAAN
In einem freien Staat kann jedermann denken, was er will, und sagen, was er denkt. Stimmt das noch heute?
Todella tulemme antamaan kaiken maailman fennomaaneille ja muille suomalais-ugreille pian taas uuden ja vielä röyhkeämmän vastauksen yleiseen ja jatkuvaan valtiolliseen ukrilaiseen uhoonne. Vaateenne, jota hallintokin toteuttaa "Yksi mieli - yksi kieli" on sen verran enemmän kuin rasistinen tänään, että edes Israelin harjoittama miehistyspolitiikka Palestiinassa ei vedä tuolle tarkasti henkiselle väkivallalle vertoja. Palestiinassa taistelu käydään asein, mutta täällä ukrilaisena henkisenä väkivaltana, mikä saattaa milloin tahansa muuttua kuumaksi taisteluksi siitä Gerdtin esimerkki puhuu.
Gerdtin itsemurha iskulla oli selvä etninen viesti suomalais-ugreille, mutta hätääntyneinä he eivät tulkitse alkanutta taisteluamme suomalais-ugrilaisuutta vastaan, vaan asian motiivi lakaistiin maton alle selvittäen, että mitään motiivia ei ollut olemassa. Eivät ota avointa haastettamme vastaan. Etnistä hajoamista ja siitä johtuvaa taistelua ei voida enää piiloittaa. Me vaadimme, että ihmisoikeuksiamme kunnioitetaan ja jos niin ei tapahdu, me vastaamme kyllä ukreille ajallaan. Tarkistakaa etnistä politiikkaanne, jos haluatte välttyä vihaltamme!
Kristallin kirkas tavoitteemme ei ole näin ollen pienempi tai vähäisempi kuin suomalais-ugrilaisen kulttuurin täydellinen hävittäminen ja tuhoaminen ukri kielineen vastauksena yleiselle ukrilaistamiselle, vaikka jo koettujen itsemurhaiskujen kautta, koska meillä ei ole muita keinoja tuntien ukrien uhon. Se ei tule muuttumaan. Ukrit toteuttaa järjestelmällisesti ja itsetietoisesti demokraattisena "enemmistönä" germaanisen kultuurin tuhoamista maassa mm. maistraateissa, valtion virastoissa. Jolleivat ehdottamamme itsehallintoalueet tule pian todelliseksi ilman ukreja ja sitten hyvin pian olemme valitettavasti jo jonkin asteisessa vakavassa kostonkierteessä, missä iskut tulevat seuraamaan toisiaan. Oletteko ukrit, ja heidät puoliherrat, valmiina taisteluun?
Suomalaisuuden Liitto hallituksineen uhkasi meitä jo murhilla kesällä 2001 (ns. Piispa Henrik malli), jollemme luovu germaanisesta kulttuurista ja Te ukrit tulette saamaan nyt sitä, mitä itse kylvätte ja tilaatte ensin tänään. Gerdtin isku oli vasta alkusoittoa! Meriittinne on kovin vähäiset maan puolustamisessa; venäläisten joukkoon olette aina osanneet kyllä mennä (vrt. vapaussota, yya-aika, DDR:n kulttuurin lanseeraaminen) Uusia itsemurhaiskuja on varmasti tulossa nuorten idealistien toimesta tätä rasistista kulttuuria vastaan, mikä asettaa suomalais-ugrilaisuuden kaiken korkeimpaan aksenttiin sortaen etnis germaanisia maan vähemmistöjä ilman että heille suotaisiin itsehallinto alueet. Tavoitteemme on jo pysyvä; kaiken puolinen ja jyrkkä ero suomalais-ukreista.
Lordi Alan Bullockin mukaan tuohon uhkaan opittiin vastaamaan vain yhdellä mahdollisella tavalla ja mm. vanhassa Itävalta-Unkarissa ugrit kapinoivat yhdessä aina germaaneja vastaan veljeillen yhdessä juutalaisten kanssa. Englannin Lordi Alan Bullock on kerännyt joitakin graniitin lujia yleispäteviä ajatuksia, mistä tässä taistelussa germaanit (hurrit) gegen ukrit on ja on ollut kyse. Sehän alkoi jo Itävalta-Unkarissa muinoin ukrien osoittamasta jääräpäisyydestä. (Lord Alan Bullock, Hitler, En Studie i Tyranni, Prisma Stockholm, S. 394) Demokratin är judisk – judarnas hemliga herravälde. Bolsjewis och sosialdemokrati, kapitalism och ockerräntor, parlamentarism och pressfrihet, liberalism och internationalism, antimilitarism och klasskamp. Modernkonst (Kultur-Bolschewismus) prostitution och bastardisering – allt är medel som juden har hittat på för att lägga ariska folken under sitt vällde.
Tässä kehyksessä ukrit ja juutalaiset toimivat täsmälleen samallalailla, sillä vastustihan maamme ukrit eli nämä puoliherrat maan tulemasta valtiomuodoltaan muinon monarkiaksi. Suuria kansanjoukkoja ei pystytä koskaan nostamaan sellaiselle tasolle demokratioissa, että parlamentaarinen järjestelmä toimisi, niinkuin sen pitäisi. Täysin primitiivisyys on valttia tänään. Kyselkää ihmisiltä, niin huomaatte, mille tasolle maa on heidät saattanut tänään! Luokkayhteiskunnassa ei koskaan tunnettu mm. työttömyyttä. Totalitaarinen demokratia toi myös työttömyyden mukanaan. Siinä mielestä totalitaarinen demokratia on suuremman luokan haihattelua, jonka kautta vain surkeus, lahjattomuus ja mitättömyys hallitsee; ukrien pseudo-kulttuuriinhan kuuluu se julkinen ja tunnettu käsite, että mitä surkeampi olet, niin sen parempi ukrien edessä. Muistakaa Viktor Hugon Kurjat!
Armeijassa myös pitää, erottaa joukko-osastot niin toisistaan, että ukrien ollessa kysymys se merkitään joukko-osastoon ukrilainen (ukr.) ja germaanien (germ.), koska emme halua enää jatkaa sitä, että ukrit kopioivat itselleen maalle hankkimamme soturimaineen. Kaikki parhaat sotilaat ovat olleet germaaneja ja ukrien yksi kavahduttavin esimerkki valheesta oli nostaa Antti Rokka suomalaisen soturin esikuvaksi; Antti Rokkahan oli O.W. Kuusisen armeijan sotilas, jolle laitettiin Viljami Pylkkään taistelukunto. Näin ... että ne Kuusisen armeijan suur-suomalaiset sotilaat olisivat olleet kaikesta parhaat maassa. Emme myöskään halua enää puolustaa asein mitään etnisiä suomalais-ukrilaisia alueita, vain indo-eurooppalaiset alueet ovat sellaisia, jossa joukko-osastomme voivat toimia eli mm. rannikko alueet, joissa isoimmat kaupunkimme sijaitsevat.
Uhonne germaaneja kohtaan tulee kaatumaan täälläkin niinkuin Berliinin muuri.
Klaus von Pistolekorps

Klasu raportoi Jussin toimista:
HALLA-AHO TEHNYT TAAS pseudo-RIKOSILMOITUKSEN
Jussi Halla-ahon aivan uusin ja tuorein rikosilmoitus (21.10.2002) koski kotisivuani http://ww.saunalahti.fi/vaino/tyytymattomyys.htm, jonne olen koonnut täysin lain mukaan julkiset asiakirjani eli tyytymättömyyteni ilmoituksen Turun hovioikeuteen ja valaehtoisen päätöslauselmani. Kotisivu ei ole lisäksi verkkojulkaisu ja olen julkaissut vain julksia asiakirjoja, jotka olen itse tuottanut eli kirjoittanut. Syyttäjä on sanonut jo kauan sitten, ettei löydy tästä maasta syyttäjää, joka alkaa syyttämään minua tuomioistuimessa Halla-ahon esityksestä. Siinä määrin Halla-aho on itsensä tehnyt tunnetuksi. Lisäksi turhien rikosilmoitusten teko on rangaistavaa.
Jussi Halla-aho on syytteessä Turun hovioikeudessa ja jatkaa yliopiston opetustehtävissä opettaen venäjää ja venäläistä ja slaavilaista kultuuria maassa; miksi vain merenkulkuhallituksen valtion virkamiehet joutuvat virkavapaalle, jos ovat juridisesti syytteessä? Laki pitäisi olla kaikille valtion virkamiehille sama vai onko yhä yya-jäänne eli laki koskee vain johtajia ei opettajia? Tulen juridisesti tutkittamaan Halla-ahon oikeudet ja velvollisuudet suhteessa opetustehtäviin hänen syytteen aikana. Mahdollisesti, jos hän on nauttinut täyttä valtion palkaa syytteen aikana asialle on tehtävä taannehtivasti muutos.
Haluan huomauttaa lisäksi, että olen antanut 1980-luvun alussa sotilasvalan ja olen velvollinen sen takia ottamaan esiin viranomaisille julkisesti vastavakoilun FSB:n yhdyshenkilö Jussi Halla-ahon minua yksityishenkilö tehdyt edesottamukset; ja jollei viranomainen toimi voin lisäksi ryhtyä harkitsemiini omiin toimiin valani mukaan, koska hän on ollut keskittynyt perusteellisesti persoonani valheellistamiseen tiettyjen oppien mukaan. Hänen Halla-ahon systemaattinen maineeni mustaaminen mm. vain kirjoitusten kautta ympäri maailmaa on yksi osoitus kenen piikkiin Hakka-aho järjestelmällisesti työskentelee ja kirjoitukset ovat olleet kaikkien tiedossa ja nähtävillä. Päätöslauselmani oli valaehtoinen ja minulla on todistajat, mitä sanon tuosta henkilöstä, joka on ollut mm. Teemu Lahtisen luotettu.
Halla-ahon esiintuomien FSB:n kantojen takia esitin jo Helsingin poliisin toimeksiantoon vastauksena, että olemme valmiit menemään loppuun saakka siinä, mikä vallalla vannottiin armeijassa koskien Halla-ahoa ja jokaista joka hänen edesottamuksiin ottaa osaa tänään. Halla-ahon elämänlanka alkaa palamaan loppuun omasta tahdostaan. Pakene Venäjälle laumasi kanssa, jos haluat vielä pelastua! Meidän kanssa varmistin on nyt lopullisesti poistettu päältä tulevaisuudessa Euroopassa.
Klasu
P.S. Halla-aho on pitänyt minua mm. vaarallisena demokratialle. Mitähän tuo demokratia sitten käsittää, koska mitään määritystä asialle Halla-aho ei ole antanut, muuta kuin Halla-ahon omaa naivia toiveajattelua nyt entisen N-liiton julkilausumat eivät enää ole voimassa.
Platon määritti antiikissa demokratiaa Valtio-kirjassaan. Näistä laeista olen täysin samaa mieltä Platonin kanssa koskien antiikin demokraattisia ajatuksia ja tällaisia demokraattisia määritelmiä voisi soveltaa mm. Halla-ahoon ja hänen perheeseensä.
_______________
- Tulet siis määräämään lailla valtioosi selaisen lääkintähoidon, kuin olemme edellä esittäneet ja oikeudenkäytön, jota juuri kuvasimme. Ne tulevat huolehtimaan kansalaisista, jotka ovat ruumiiltaan ja sielultaan kunnollista laatua. Mutta niistä, jotka eivät sitä ole, ne lait sallivat ruumiltaan kelvottomien kuolla ja sielultaan parantumattoman kehnot on lain mukaan surmattava. (Platon, Valtio 410E)
- Perustelujemme mukaan tulee parhaiden miesten niin usein kuin mahdollista suinkin yhtyä parhaimpiin naisiin, mutta huonompien taas niin harvoin kuin suinkin huonompiin, ja edellisten sikiöt on eletettävä, jälkimmäisten ei (Platon, Valtio 459E)

Klasu jatkaa aiheesta:
Jussi Halla-ahon naama on kuin RK3:n maalitaulu.
Taktiikansa on kuin suoraan FSB:n oppikirjoista; kaikki mahdolliset ja potentiaaliset vastustajat ovatkin mielisairaita ja näin ollen valmiita mielisairaalaan toimitettavia maassa yhdessä FSB:n ja sen operaatioiden kanssa. Verkkojulkaisunsa oli yksi todistus asiasta, miten FSB:n agentti koittaa louda keinotekoisesti mielisairata maahan.
Venäjällä mielisairaalat ovat taas alkaneet täyttymään Putinin aikana kunnon vanhan N-liiton tapaan. Sattumaa?
Ei ollenkaan ja FSB:n vakoilu on kiihtynyt maassa paljon ja siitä mm. Jussi Halla-aho eri edesottamuksineen on esimerkki. FSB leuhkii, että vastavakoilussa venäläiset määrää kaiken Suomessa. Pitää paikkansa. Vladimirov puuttuu vielä kuvioista seuraamaan valtionjohtoa. Samat ovat edelleen kuviot ja taktiikat Venäjän vakoilussa ja heidän kätyreillään, kuten venäjän kielen ja kulttuurin opettaja Jussi Halla-aholla. Isännät ovat palanneet, kun ovat N-liiton luhistumisen jälkeen päässeet jaloilleen!
Pakene Venäjälle vielä, kun pääset!
Klasu

Hiski Haapoja kommentoi Rovaniemen hovioikeuden päätöstä Lehdon kunnianloukkausjutussa:
Aamulehti 8.11. sivu A 9: Rovaniemen hovioikeus on yksimielisesti kumonnut Oulun käräjäoikeuden idioottipäätöksen, jolla Kaleva-lehti määrättiin maksamaan korvauksia Tampereella majailevalle mielisairaalle natsirikolliselle Seppo Lehdolle. Käräjäoikeuden roistot olivat 2001 tuominneet Lehdolle 5 000 markan (840 e) korvauksen henkisistä kärsimyksistä, koska lehti oli maininnut Lehdon aiemman ehdollisen vankeustuomion asiakirjaväärennöksestä. Sekä lehti että Lehto itse valittivat päätöksestä - Lehto vaati korvausten korottamista 33 000 euroon. Nyt Lehto joutuu maksamaan 9 000 euron oikeudenkäyntikulut, jotka hän tietenkin maksattaa veronmaksajilla varatonta teeskennellen.
Itse aion jonain päivänä käydä soittamassa Lehdon ovikelloa Penttilänkadulla ja puukottaa oven avaajan, olipa se Lehto itse, hänen avovaimonsa tai joku lapsistaan. Ehkä tällä menee vihdoin perille, ettei ihmisiä voi terrorisoida loputtomiin rankaisematta. Vapaaehtoisia mukaan?
Jos joku ehdottaa että tee ennemmin rikosilmoitus, niin hah hah. Tein sen syksyllä 2000, Lehto sai syyttämättäjättämispäätöksen kertomalla ettei tiennyt lähettämistään viesteistä mitään. Vastaavia tapauksia on niin monta, että on syytä epäillä Lehdolla olevan salaisia homosuhteita Tampereen poliisin ja yleisen syyttäjän viraston kanssa.
Hiski

Terijoen Suojeluskunta kritisoi toimittaja Pekka Kymäläistä:
Pekka Kymäläinen (Kainuun Sanomista?) avustanee Aamulehteä kuten KGB:n ryssäsolut paviaanikoira Putinia Tsetsenian kansanmurhassa?
Olemmeko ymmärtäneet oikein?
Terijoen Suojeluskunta kysyy:
Onko Aamulehti valjastettu Pekka Kymäläisen kautta Kepun ryssäläisten yhteistoimintatahojen sontakärryksi ja kusijohtimeksi 8.11.2002?
Vastaavaa ryssäläistä uutisointia ei ole nähty vähään aikaan Aamulehdessä kuin mitä 8.11.2002 Pekka Kymäläiselle taattiin kepulaisena kgb-yhteistyösoluna uutisoimalla Kepun pää-äänenkannattaja Kalevan ns. siviiliprosessin lainvoimaa olematon kannanotto Seppo Lehdosta ja yli vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin, joilla ei ole mitään tekemistä Kalevan neuvostopartisaanien sotarikoksia suojeleviin lausumiin. Lähteinä oli käytetty suoraan rajantakaisia komurikollisia joiden syntilista oli verenpunanainen.
Aamulehti ei aikanaan uutisoinut Venäjän sotarikollisiin kohdistettuja sotarikosepäilyjä syksyllä 1998, mutta sen sijaan heidän ilmiantajansa siviiliprosessihäviö ns. ho:ssa kelpasi mainiosti UUTISEKSI - ... ja ryssäläiseen tapaan näyttävästi Z-koodin perusteella paraimmalla paikalla ko. sivulla.
Onko niin että verenpunaisen ryssäläisyyden totuudenpaljastajat joutuvat kivitetyiksi syljeskelyyn, katukiroiluun, liikennerikkomuksiin verrattavista toimista jatkossakin? ... ja olivat ne sitten vanhentuneet kuinka kauan sitten?
Terijoen Suojeluskunta
http://www.prokarelia.net

Lehto kommentoi:
Lienee niin että ryssä-ja komurikollisten suojelu on Aamulehdessäkin arvossa mittaamattomassa?
Tiedossa on kuinka mm. Petroskoin yliopiston tutkija ja itse ko. komuryssätkin asettuivat puolustamaan viattomuuttaan hiljattain pidetyssä ns. "Partisaaniseminaarissa eli ryssänsuojelufarssissa".
Oikeuden ja kgb-toimittajien suurena tehtävänä lienee vain jarruttaa oikeuden totetumista kansakuntaamme rikkoneita kohtaan, mutta Matti Nykäseen verrattavat kioskinkaatajat pitää saada näyttävästi otsikoihin, ettei todelliset ihmisoikeusrikolliset ymv:t pääse kaulaansa nitkauttamaan
Korkein oikeus

Myös Väinö Kuisma kommentoi:
Väinö Kuisma kehottaa tulemaan palstallee kulli paljaana, vaikka tauti päällä Pekka Kymäläisen komukepupaska naamalta valuen:)
Tulkaa ruiskimaan satsinne lahtelaisen hulluille sivuille kaikesta:)
http://disc.server.com/Indices/134575.html
uusi ryssäläisten lapasorsien soidinmaisema
Väinö Kuisma - ruttoisten ryssäseemien juoksupoika

Paavo Väyrysen kepulaisryssäläinen lehdistötiedote:
Kepulaisryssäläinen lehdistötiedotteeni 14.11.2002
Minut on jo ympärileikattu jotta tunnoton vehkeeni kestää pidempään kun siirryn mummolasta koukkusäärien visvakinttujen välistä patologiselle osastolle sovittamaan kälystä kepulaista ryssäläistä vehjettäni tiukkoihin ruumisosaston horoihin. Normaalisti ruumis kun ruumis toimii kun ensin rasvatunkilla vipuaa paikat liukkaiksi.
Paavo Väyrynen
- vanha ryssäläinen ruumiisiinsekaantuja - kepun ryssähuorien parittaja Bryssel
- Kepun pedofiiliringin toimitsija
.......................................................
Avustajan kommentit: Meidän Pate ainakin on käynyt vanhainkodissa ja ruikkinut pitkin mummojen kinttuja, jollei vanha vittu ole antanut sisään mennä
Palautteenne olkaa hyvä:)

Klasu raportoi maailmanpolitiikan tiimoilta:
KOTKA ON LASKEUTUNUT
- kotkat kuuntelevat uuden mantereen ilmatiilassa
USA:n tekniset sotavalmistelut Irakia vastaan ovat edenneet jo hyvin pitkälle eli loppuun saakka ja joka päivä kuulemme uutisia tai huhuja, että USA:n ilmavoimat ovat iskeneet siellä tai täällä lentokieltoalueella eri kohteisiin. Irakin öljyvarojen kaappaaminen saattaa alkaa huolimatta YK:n asetarkastajien tehtävistä. Tämähän on vain jäävuoren huippu kaikista eri tapahtumista, mitä media kertoo, mutta ei pidä unohtaa koskaan nykyisen CIA pääjohtajan äskeistä kantaa, että Saddam turvautuu terrorismiin vasta silloin, kun USA hyökkäisi Irakiin. Eli USA:n oma toiminta synnyttää nyt terrorismia Irakissa, eikä siis ennaltaehkäise sitä todellisessa maailmassa. Siis CIA:n pääjohtajalla ei ole olemassa mitään näyttöä, että Saddam itse tai Irak olisi sotkeutunut terrorismiin mukaan maailmassa. Myös El-Kaidan suuri soturi Osama bin Ladenkin ehdotti USA:lle yhteistyötä ja lupautui järjestää sissisotaa Irakia vastaan Kuwaitin kriisin aikana vuonna 1990, joten El-Kaidan ja Irakin yhteys lieneekin enemmän vain propagandaa; asiasta ei ole tuotu mitään todisteita.
Huoli rauhasta on nyt hyvin suuri ja eri rauhanfoorumit ovat käynnistäneet toimintaansa; yksi merkittävin sellainen on Duisburgin rauhanfoorumi Saksassa.
http://www.friedensforum-duisburg.de
Irakin kansa on kärsinyt suuresti sitten vuoden 1991 voimassa olleista pakotteista.
USA:n ilmatilassa tapahtuu myös koko ajan jotakin selvittämätöntä liittyen Irak-sotaan; uuden mantereen televisiokanavan metereologin filmi paljasti äsken, että New Yorkissa liikkuu hyvin erikoisenlaisia esineitä, joita ei tutkat pysty edes huomaamaan. Tämä on tärkeätä huomata, että ilmatilassa pystytään operoimaan edelleen niin, että sitä ei edes pystytä tunnistamaan. Tässäkin puhumme vain varovasti arvioiden jäävuoren huipusta, sillä sodanuhkaan kuuluu aivan kaikki, sillä sodassa on kaikki mahdollista. Kysymyshän on sotilaallisesti huipputeknologiasta, jota ei tunneta yleisesti ollenkaan. Harjoittelivathan N-liiton spetnazitkin Tähtelän luona Suomenlahden rannikolla Presidentti Mauno Koiviston sieppaamista ja tästä maamme sotilastiedustelulla on sananmukaisesti vedenpitävä todistusmateriaali koottuna.
George Bush Sr. keskeytti hyökkäyksen Irakiin monista syistä vuonna 1991; Kuwaitista Irak oli poistunut ja Bagdadiin menon pelättiin vaikuttavan Lähi-Idän voimatasapainoon arvaamattomasti. Itse asiassa suurin uhka oli Irakin ns. ihmeaseet, joista oli alkanut tulla paljon eri tietoja tiedusteluun. Todellisuudessa myös Patriot-torjuntaohjuksen torjuntaprosentti oli 0%, joten hyökkäyksen keskeyttäminen oli ainut järkevä vaihtoehto noissa olosuhteissa. Ihmeaseiden uhasta tuolloin kertonee muiden maiden jatkuva huoli Saddamin asearsenaalista, josta löytyy jokaiselle jotakin. Sen takia nykyiset asetarkastukset.
Mutta kotkat kuuntelevat herpaantumatta ja täysin rauhallisesti: USA:n ilmatilassa harjoitellaan nyt mitä todennäköisemmin Yhdysvaltojen Presidentin kaappaamista Saddamin teknisesti erittäin korkealaatuisella huipputeknologia ns. ihmeasekalustolla, jolta puuttunee kuitenkin toistaiseksi vielä strateginen merkitys sotaan vähäisen määränsä takia, jos sota Irakia vastaan todella alkaa. Jos sota Irakia vastaan alkaa olen jo melko varma, että tuolloin kotka tulee laskeutumaan (koodi: The Eagle Has Landed) ja USA:n Presidentin & Valkoisen Talon henkilökunnan sieppaaminen käynnistyy välittömästi Irakin erikoisjoukkojen kanssa ja tätä kautta USA:n komentojärjestelmä pyritään väliaikaisesti halvaannuttamaan. Tämä olisi merkittävä voittokin jo Irakille, jos he pystyvät sieppaamaan koko USA:n korkeimman johdon vangeikseen ja tätä kautta pelastamaan rauhan Lähi-Itään ja koko maailmaan; Saddam pelasti myös rauhan Lähi-Itään viikko sitten, joten rooli taitaa sopia Irakin Presidentille hyvin.
(Klasu)

Klasu raportoi Halla-ahon toimista:
Rikoksesta epäiltynä Jussi Halla-ahon tekemään rikosilmoitukseen 21.10.2002 vanh.konstaapeli Kai Mattila on esittänyt minulle etukäteen kaksi kysymystä valmiiksi vastattavaksi ennen poliisikuulustelua 18.11.2002 klo 11.00 Helsingin poliisille toimitettavaksi virka-apu toimeksiannosta koskien kunnianloukkausta ja laitonta uhkausta, josta minua epäillään.
1. JULKISET ASIAKIRJAT: Tampereen käräjäoikeuden tuomio 02/1843 ja tuomioistuin asiassa R 02/38 olen asettanut kotisivuille asianomistajana kirjoittamani tyytymättömyyden ilmoituksen Tampereen käräjäoikeuteen, valituksen Turun hovioikeuteen ja valaehtoisen päätöslauselmani Turun hovioikeuteen. Nämä asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja maan lain mukaan näin ollen myös kaikkien nähtävillä. Lisäksi olen asettanut kotisivuilleni, en verkkojulkaisuun, vain itse kirjoittamani asiakirjat koskien ko. oikeudenkäyntiä. En mitään muuta. On lisäksi 100% varmaa, että omaan kirjoitukseen julkisiksi määritetyissä asiakirjoissa minulla on tekijän oikeudet. Ilmeisesti Jussi Halla-ahon hermot ovat nyt pettäneet ja hän on myös vakavassa paniikissa, koska hän on ollut syytettynä tuomioistuimessa ja siitä johtuen hän on myös peitellyt tämän syytetty-asiansa mm. töissä, jossa hänen olisi pitänyt olla vapaalla syytteenäolo ajan. Sen takia hän ilmeisesti vaatii julkisia asiakirjoja pois kotisivuiltani, jotta asia pysyisi salassa ja hän voisi jatkaa omaa moraalitonta toimintaa yhteiskunnassa.
Tampereen käräjäoikeus on vahvistanut ko. tuomiollaan Helsingin yliopiston slaavilaisella osastolla toimivalle mm. venäjän kielen opettaja ja slaavilaisen kulttuurin lanseeraaja Jussi Halla-aholle ja sitä kautta yhteistyökumppani ja apurilleen Seppo Lehdolle (6.9.1962) käydä totaalista sotaa allekirjoittanutta vastaan. He kertovat käyvänsä totaalista sotaa minua vastaan mm. fsb-tyyliin tehdyssä verkkojulkaisussa, jonka Jussi Halla-aho on ilmoittanut yhä olevan netissä (16.11.2002). Perusteen verkkojulkaisuun Jussi Halla-aho on saanut oppikirjoista FSB - tiedustelujärjestöltä, jonka tunnettu yhdysmies hän on Suomessa tiedustelupiireissä. Myös 13.11.2002 tulleen Putinomani ajankohtaisohjelman mukaan venäläisen tiedustelupalvelun yleinen ja vakiintunut tapa on laittaa mielivaltaisesti potentiaalisena uhkana kokemien ihmisten käymään kuviteltua keskusteluja nettiin joidenkin yleisesti hulluksi leimattujen kanssa. Jussi Halla-ahon ja Seppo Lehdon muut väärennökset Espoon kihlakunnanviraston syyttäjä Heli Haapalehto on todennut 7.10.2002 loppulausunnossa 20.10.2002 jälkeen (asia numero R 01/2401, Päätös 02/873), että ei ole olemassa mitään näyttöä, että minä olisin lähettänyt postia ko. henkilöille.
Olen saanut kaiken maailman yksipuolista roska- ja häirintäpostia ainakin vähintään n. neljän vuoden ajalta täysin säännöllisesti koskien tuota Jussi Halla-ahon ryhmää, jota yhdistää Suomen Sisu - niminen yhdistys ja jonka keskeinen älykkö ja ideologi Jussi Halla-aho on muiden mukaan. He ovat kirjoittaneet nimelläni mm. maileja ja faxeja, sotkeneet ilmoitustauluja ties kuinka kauan aikaisemmin. Syksyllä 2001 mailien mukana tuli myös tietokoneviruksia postin mukana tietokoneeseen. Huomattava erikseen heidän taktiikasta, että Sun Tzu, kiinalainen psykologisen sodankäynnin mestari, on vielä toistaiseksi tärkeämpi kuin Clausewitz tänään.
Jussi Halla-ahon asekäsittely on täysin poikkeavaa normaalista ja mikään maan maanpuolusjärjestö tms. ei anna sellaisia ohjeita, mitä Halla-aho itse henkilökohtaisesti aseenkäsittelyssä noudattaa. Maassamme on yleinen ja vakiintunut tapa, että aseet pidetään aina täysin piilossa tai sitten salassa ja tätä jokainen maanpuolustusjärjestö opettaa järjestöissään. Tästä ei ole olemassa mitään poikkeuksia maassa. Halla-ahon kohdalla asia on kuitenkin täysin toisin koskien aseen käsittelyä; hän on valmistanut oman julkisen sivunsa aseelleen, jota hän käyttää ampumisharjoituksissaan. Koska Halla-aho on mm. Vaasan vakoiluosaston vastavakoilussa (ainakin vastavakoilu osasto kouluttaa Halla-ahoa ja hänen ryhmäänsä vastavakoiluun) mukana yhteyslenkkinä FSB:hen epäilen tämän aseenkin olevan ko. tiedustelujärjestöltä, koska maassamme ei opeteta tuollaista asekäsittelyä. Päinvastoin.
Venäläiseen kulttuuriin tässä maassa kuuluu yhä se uhkaileva taustaperinne, jos ette tee näin, kuin käskemme niin siitä seuraa sitten tämä julkisesti tiedetty asia, joka on kaikkien tiedossa. Eli joka ei kunnioita Halla-ahoa, niin kasakan piiskaa on tulossa ja ase on näytillä netissä meidän kaikkien tiedoksi. Lisäksi epäilen, että Halla-aho ei itse ole suorittanut edes asevelvollisuuttaan, koska olen nähnyt hänen osoittaneen julkista ymmärrystä ja tukea niille, jotka eivät halua mennä ollenkaan asepalvelukseen.
Kaikki kuviteltavissa oleva ja enemmän on mahdollista myös psykologisessa sodankäynnissä; näin ollen myös n. 300 sivuinen erityinen verkkojulkaisu kansio sisälsi/sisältää, mitä erilaisia murha- ja tappouhkausia, mitä uskomattomimpia herjoja, väärennöksiä jne. asianomistajalle / asianomistajasta. Jonkinlainen pääjuonikin tai menettelytapa tuli kokonaisuudesta ilmi, että kävisin keskustelua Seppo Lehdon listoilla yhdessä mm. maamme presidenttien, Lehdon ja Putinin kanssa ja näin mielisairaalaan valmiiksi toimitettavana. Tämä on kaava, jota FSB on käyttänyt ilman syytä Venäjällä henkilöitä vastaan, jotka he kokevat potentiaalisiksi vastustajiksiin. Edelleen hän koittaa luoda kaikille kuvaa mm. kirjoituksillaan, jotka laittaa nimiini, että olisin kroonisesti täysin mielisairas. Mistähän tämä kaikille tuttu taktiikka ja kaava tiedustelupalvelu toiminnasta tulee? Venäjän tiedustelupalvelun yksi taktiikka on siirtää järjestelmällisesti kaikki vastustajansa tai ilman mitään tarkempia syitä vastustajanaan pitämänsä suoraan mielisairaalaan ja Putinin aikana tämä on kiihtynyt takaisin N-liiton aikoihin takaisin. Halla-aho auttaa tätä työtä ja sen pystyy päättelemään heti alan ammattilainen hänen tyylistään ilman että ei tiedä, että häntä on koulutettu/koulutetaan vastavakoiluun.
Asetin myös yhden täysin ulkopuolisen todistajan, Harry Lindholmin, joka antoi kirjallisen lausunnon minun pyytämättä siitä, että hänen käsityksen mukaan venäjän kielen opettaja Jussi Halla-aho on tehnyt kaiken yhteistyössä ko. totaalista sotaa lanseeraavaan verkkojulkaisuun yleisenä häirikkönä tunnetun Seppo Lehdon kanssa. Lähemmin asiaa tutkineet tietävät tämän tarkasti, mutta Lehto ei ymmärrä yhtään mitään ja mistään; valmis toimimaan FSB:n etujen eteen ja Rovaniemen hovioikeuskin totesi tuomiossaan viime viikolla, että miehen isänmmaallisiksi mielletyt toimet ovat pelkkää naamioitua huuhaata ja määräsi n. 10.000. euron korvauksen maksettaviksi. Tuomioistuimen mukaan mies on väärentäjä ja hänellä on ollut ehdollinen vankilatuomio väärentämisestä aikaisemminkin.
Halla-ahon päämotiivi on kuitenkin toteuttaa FSB:n funktiota maassa ja avittaa vastavakoilua Venäjän ja Suomen välillä. Nämä henkilöt ovat täysin keskenään tuttuja toisilleen (mm. Halla-aho vieraili kumppaneiden kanssa heti Lehdolla c/o Siirtola 29.4.2002 oikeudenkäynnin jälkeen ja Seppo Lehto lanseerasi seuraavana päivänä suuren annoksen täyttä roskaa allekirjoittaneesta nettiin ja ne toimitettiin poliisille rikosilmoituksen kera lokakuussa 2002), mutta minulle ko. porukka on ollut täysin tuntematon ja Halla-aho itse kertoi asian näin myös käräjäoikeudessa. Olen vain yksi monien muiden heidän häiriköinti kohteidensa joukossa; Halla-ahon olen tiennyt nimenä sitten kevään 2000 jälkeen, jolloin mm. herjapostia alkoi tulla. Jussi Halla-aho tunnetaan mm. Seppo Lehdon fanaattisena kannattajana ja hän on sanonut nyt kesällä 2002 Seppo Lehdon tyylistä ihaillen: "Tulevat polvet vielä kiittävät Sepeteusta tämän taistosta kielellisen ilmaisun tylsyyttä ja poliittisesti korrektin yhteiskunnan yksiäänistä hymistelyä vastaan."
Vastavakoilu eri häikäilemättömine keinoineen on täysin luonnollista ja kuuluu valtion tärkeihin funktioihin ja mm. SUPO:lla on oma vastavakoiluosasto. Puolustusvoimilla on taas surullisen kuuluisa Vaasan vakoilukeskus osasto, joka on oikein kilpaillut siitä, että kuka pääsee venäläisten parhaaksi muonittajiksi. Olen huomannut, että näille ryhmille Jussi Halla-aho on paljon, paljon tärkeämpi kuin asianomistaja, jonka maine saadaan täysin mustata sen eteen, että Halla-ahon järjestämä yhteys FSB:hen toimisi ja Halla-aho saisi leikkiä pikkupojan leikkejä ja tiedustelutyön kuraportaan tasolla FSB:n kanssa maassa. Tässä koko kuviossa Halla-aho toteuttaa vain FSB:n tehtäviä koskien persoonaani ja FSB sanoo tänään, että he määräävät suvereenisti tarkasti aivan kaiken tässä vastavakoilussa maassa. Eipä tilanne ole muuttunut sitten 1990-luvun alun, jolloin vielä KGB kertoi myös määräävänsä maassa aivan kaiken maassa. Niin ja ennen tuota aikaa maamme ministerit veljeilivät maassa avoimesti korkeiden KGB johtajien kanssa, kuten KGB-kenraali Viktor Vladimirovin ja he KGB-johtajat kulkivat aivan luonnollisesti hallituksen ministerin seurassa tilaisuudessa kuin tilaisuudessa aina mukana ja läsnä, taustalla tai etualalla. Nimilistat, jotka silloin kukistettiin ties minkä syiden varjolla olisi tässä aivan liian pitkä. Mutta minun osalta tämä asia tarkasti menee kuumaan taisteluun eli loppuun saakka ko. piirien kanssa, kun ovat yksipuolisesti aloittaneetkin. Sen verran aika maassa on muuttunut tänään. On mahdollista, että riisumme tuon porukan aseista täysin yksin, jos "viranomaiset" eivät sitä tee sitten aikaisemmin, koska Halla-ahon kumppanin Lehdon aseet on haettu jo pois. Seppo Lehto ei edes ymmärrä, missä hän on ollut osallisena.
Halla-ahon tapauksessa hän saa jatkaa edelleen tehtäviään mm. minun maineeni täydessä mustamaalaamisessa. Se ei riitä edes kokonaan kuvaamaan tilannetta, vaan ko. instituutiot ovat auttaneet ja auttavat Halla-ahoa koskien persoonani yleistä mustamaalaamista Euroopan ja jopa maailman laajuisesti, niinkuin Venäjän tiedustelu aina toimii. Verkkojulkaisu oli vain yksi oire koko asiasta ja kun siitä tehtiin salainen eli salasanalla avattava kesällä 2002 ja selvitettyämme sen avaamisen Vaasan vakoiluosaston opistoupseeri Mikko Rapo ehdotti julkisesti Halla-ahoa tekemään minusta rikosilmoituksen ja vaatimaan miljoonakorvauksia tietomurrosta ko. verkkojulkaisuun, jossa olin pääosassa lanseerattuna mielenvikaisena FSB:n tyyliin; Rapo on tehnyt minusta myös itse rikosilmoituksia aikaisemmin. Turussa Rapo leuhki asialla keväällä 2002, että on tehnyt minusta rikosilmoituksia, kun käytti Jussi Halla-ahon toimittamaa venäläistä huoraa, joka vei myöhemmin myös hänen rahansa. Tästä minulla on silminnäkijä todistus. Olen yrittänyt ottaa yhteyksiä Tampereen prostituutio piireihin selvittääkseni Halla-aho / Lehdon osaa, mutta joka kerta huorat ovat lopettaneet dialogin, kun olemme asiaa sivunneet tiedustelussa. Rapo on myös esittänyt julkisella kirjoituspalstalla, että minun pitäisi luopua oikeustaistelusta Halla-ahoa vastaan ja sallia hänen hankkeensa. Mikko Rapo vastavakoilu kouluttaa ko. porukkaa, jotka ovat tehneet minua vastaan ties mitä projektia; vähemmän harmittomia ja hyvin vaarallisia.
SUPO:n kannasta ei ole ollut asiaan juuri epäilystä mm. 1996 Tampereen poliisi suoritti opiskelija-asunnossani kotietsinnän, vaikka edes kirjallista paperia ei ollut asiasta, kun kysyin lupaa kotietsintään ovella. Poliisi kertoi minulle SUPO:n painostaneen nyt kaikki kotietsintään, kun Lenin museon kyltti, jossa kerrottiin laajasti Leninin myöntäneen Suomelle itsenäisyyden ja olevan itsenäisyytemme takana taustavoimana oli hävinnyt museon seinältä. Asiasta tehtiin myös kuulustelu, jossa olin rikoksesta epäiltynä. Laittomaan kotietsintään en valitettavasti puuttunut mitenkään myöhemmin. Näin ollen todellakin jotkut toiset piirit kuin SUPO tuntuu ainakin tässä tapauksessa määräävän maassa.
Näin myös osaksi mm. SUPO:n kenttätyöntekijöiden varovaisen painostuksen takia Halla-ahon rankaisusta luovuttiin tuomioistuimessa keväällä 2002, vaikka täsmälleen samoilla henkilöillä rangaistus tuomittiin Eva Biaudetia vastaan ja rankaisut tuli rikoksesta tuomioistuimessa; poikkeuksena oli juttuni laajuus verrattuna ennakkopäätökseen ja se, että itse en ole minkään määreen mukaan julkisuuden henkilö.
Meille enemmän kuin tuttua tämän ex yya-maan perinnettä eli Halla-ahon funktio on paljon tärkeämpi säilyttää edelleen täysin puhtaan vahingoittumattona ja vaikka lakia ja minun ihmisoikeusia rikotaan hänen toimestaan pahasti arvokas FSB - yhteystehtävät pitää saada jatkua Vaasan Vakoiluosaston ja SUPO:n nähdyllä tuella ja Halla-ahoa ei voida näin ollen mitenkään tuomitakaan missään maassamme tavan mukaan, koska venäläiset näkisivät tämän asian suhteessa minuun asianomistajaan ja antaisi maasta näin täysin väärän kuvan. Halla-aho on saanut jatkaa työtään syytettynä, vaikka normaalisti valtion virassa olevat joutuvat syytteen ajaksi vapaalle. Tuomioon kirjoitettiin myös kaikenlaisia asiaan fokusoimattomia kantoja, kuten mm. että kirjoituksissani olisin lukihäiriöinen (vrt. FSB:n päämäärät, joita tuomioistuin avitti), niinkuin Halla-aho määritti, kuitenkin samat kirjoitukset ovat mm. Espoon syyttäjän juridisella päätöksellä todettu väärennöksiksi eli ei asianomistajan kirjoittamaksi.
2. LAITON UHKAUS. En ymmärrä, miksi minä sotilasvalan vannoneena syylistyisin rikokseen koskien Jussi Halla-ahoa edellisen taustaksi kertoneena, jonka olen myös valaehtoisesti esittänyt Turun hovioikeudelle aikaisemmin.
Pyydän Helsingin kihlakunnan syyttäjää lähettämään minulle syyttämättäjättämispäätökset Jussi Halla-ahon tekemistä aikaisemmista rikosilmoituksista, joista syytettä ei ole nostettu sen vuoksi, että voin käyttää niitä rikosilmoituksen tekoon aiheettomista rikosilmoituksista myöhemmin.
Kunnioittavasti
KvG

Lehto kommentoi:
Taas on Klaus Jutkusika Tehtaabkadun asialla.
Palkkionsa lienee saada ryssäläisen kolhoosisian persettä!

Venäjän Federaation suulähetystö vastaa:
Poikamies Klaus Petri Juutilainen Tampereen Tesom Virontörmänkadulta on meidän palveluksessamme.

"Klasu" kommentoi:
Enää minun ei tarvitse vierailla Veisun maatalousoppilaitoksessa lypsyjakkarani kanssa sillä Tehtaankadun ryssälähetystö toimittaa elukat kotiini Virontörmänkadulle
Klaus Petri Juutilainen
Mitätön naisen pillua koskaan saamaton poikamies
Tesoma

Lehto raportoi tulevasta linnareissustaan:
VANKILAANPASSITUS 28.11.2002
- MIEHITTÄJÄ-RYSSÄN VASTAISESTA KRITIIKISTÄ Jeltsinin ja Clintonin vierailun alla maaliskuussa 1997, KO 1998 -> HO 2000, MUUNNOT 2002
Miehittäjä-Ryssän vastaisesta kritiikistä sakot "laittomana uhkauksena Ria Novostin kgb-vakoojakoulutuksella toimivaa Leonid Laaksoa ja Seppo Kuismaa Suomenmaa-lehdestä kohtaan". 29 ryssäläisyydestä epäiltävää tahoa sai vastaavan kirjeen, mutta nämä kgb-koirat väittivät kokevansa uhkaa, (vaikka itse tammi-helmikuun 2 artikkelissa solvasivat Suomenmaa-lehdessä allekirjoittanutta verraten mm. englantilaiseen lasten sarjamurhaajaan ) maaliskuussa 1998 käräjät Helsingissä, jotka vasta hovioikeudessa muuttuivat tosiasiallisesta miehittäjä-Ryssän vastaisesta kritiikistä hovioikeudessa v. 2000 venäläisvastaiseksi kansankiihotukseksi => NYT: passitus vankilaan 28.11.2002
Tampereen Ulosottovirasto
Passitus Förpassning
Tuomitun nimi:
Seppo Lehto
Hakija: Oikeusrekisterikeskus
Maksukehotuksen numero: K788839/02-7
Täytäntöönpantava asia
MUUNTORANGAISTUS
TUOMIOISTUIN TURUN HO
RATKAISUPÄIVÄ 20.3.2002
MUUNTO VANKEUS 69 PV
LAINVOIMAINEN
MUUNNETUT SAKOT 467,56
TUOMIOLAUSELMA MUUNNETTAVANA OLLEIDEN 139 PÄIVÄSAKKOA, YHTEENSÄ 467,56 EUROA SIJASTA 69 PÄIVÄÄ VANKEUTTA
PASSITUSPÄIVÄ 28.11.2002

MUUNTORANGAISTUS RAUKEAA, MIKÄLI MAKSATTE MUUNNETUISTA SAKOISTA SUORITTAMATTA OLEVAN KOKO RAHAMÄÄRÄN ALLA OLEVALLA TILISIIRTO-OSALLA. OSASUORITUKSIA EI VOIDA OTTAA VASTAAN.
SAMPO 800018-23294
TAMPEREEN ULOSOTTOVIRASTO
KELLOPORTINKATU 5A
33101 TAMPERE

VIITENUMERO: 1 26750 78883 90277
ERÄPÄIVÄ 28.11.2002 EUR 467,56
............................................
HUOMIO:
Mikään ei estä ketä tahansa maksamasta ko. summaa ja toimittamasta ko. asiasta vahvennetta eli maksukuittia asianosaisille ( minulle / ulosottajalle kopiona. .... saattaisi sillä Suomen Puolustusvoimat, Suomalaisuuden Liitto, Suomen Sisu, Karjala Liitto tmv:a miehitettyjen alueiden palautusta halajava saada huomattavaa lisäarvoa.
Kunnioittaen Isänmaan Asialla vapaussoturi Seppo Lehto

Leonid Laakso kommentoi:
Me saastaiset loisryssän edustajat olemme sitä mieltä että Kepun pitää kantaa vastuunsa kansakuntansa huijaamisesta ja pettämisestä
... aivan samoin kuin kepuli-Kekkonen yritti saada vihamiehiään sotarikollisiksi sotien jälkeen, niin Kepulitoimittajat Kaleva- ja Aamulehti-sodomiittiluukuissamme yrittävät laittaa Seppo Lehdon maksumieheksi siitä että hän tekee mitä jokaisen isänmaataan kunnioittavan pitää.
Me saastaiset loisryssät ja heidän edustajansa emme kunnioita kepuleita sen enempää kuin muitakaan heidän kaltaisiaan ketkuja ja perseennuolijoitamme. ... vaan potkaisemme tarvittaessa lujaakin, kuten Katyninissa ja muillakin joukkoteurastuspaikkoillamme olemme osoittaneet. ... ( tosin Katynin uhrit olivat samanlaisia kuin Seppo Lehto teidänkin edestänne ).
Mikäli noudatatte neuvojamme ja opastustamme niin maksatte joko hyvällä tai pahalla "jeesuksenne" tai laitamme barabbaan asialle.
Leonid loiskasa W Laakso
Ria Novost
Pikkuzhirilakki pallopäässään
Orimattila
silvottu tynkä-Suomi

Leonid Laakso jatkaa aiheesta:
Vaadimme oikeusministeriötä muuttamaan sakkojenmuuntojen toimeenpanoa ja lakia velkavankeuksien estämiseksi
Koska olen silvottua tynkä-Suomea kaitseva haiseva ryssäsika niin toki te oikeusministeriössä minun mielipiteeni noteeraatte, vaikka itse tuomioiden kohteille annattekin piu paut?
LEONID WILLEVICH LAAKSO - RIA NOVOST- SUOMALAISTEN IKIOMA KOTIRYSSÄ ORIMATTILASTA

Lehto kritisoi Kaleva-lehden toimittajaa Tuomo Tapiota:
KYSYMYS IHMISOIKEUSLIITOLLE 20.11.2002
Onko ryssäinen kepuloinen Tuomo-Juhani Tapio (08) 5377 329 [email protected] enää oikeutettu ihmisoikeuksiin yhteistyönsä miehittäjä-Ryssän saastaisten ja haisevien sotarikollisten kanssa?
Vastaavista rikoksistaanhan hänet olisi viime sotien aikaan laitettu seinää vasten?

Venäjän Federaation Suurlähetystö kommentoi:
Me Ryssäsiat maksamme Tuomo-Juhani Tapiolle palveluksistaan lähettämällä tälle alaikäisiä ryssänpenikoita nussittavaksi.

Tuomo Tapio kommentoi:
Me tulemme taas, te poikamme oivat tiukkaperseiset ja naimme ryssäläisellä tautivehkeellämme teidät taivaisiin.
Tuomo-Juhani Tapio
Kaleva-lehti

Tuomo Tapio tilittää:
Äitini oli tuberkuloosista ja kommunismista kärsivä ryssähuora. Isäni oli sekarotuinen mustalainen ja eläimiinsekaantuja Luopioisissa. Ansioni liittyvät taustaani: Liityin nuorena Kepun pedofiilinuoriin, joissa opin skp-tyylisen disinfon ja sumuttamisen taidon. Näitä taitoja olen hionut viime aikohin saakka tarkoituksena suojella rajan takana olevia miehittäjä-Ryssän sotarikollisia kuolemaansa saakka ja myös hautarauhaansa. ... jos joku sekaantuu ryssäläisiin kgb-jätöksiinsä, niin kyllä se olen minä Tuomo-Juhani Tapio / Keskustapuolueen nimissä.

Presidentti Putin kommentoi:
Älä siinä saatanan kepulainen loinen pilkkaa armaita sekarotuisia ryssiämme
Seuraavalla retkelläsi lastentarhaan katkaisemme vehkeesi, ennenkuin pääset sitä jälleen upottelemaan muutamalla ruplalla alaikäisten persiisiin
Paviaanikoira Putin

Myös Suomen Hallitus kommentoi:
Ihmettelemme kaltaistenne loisten olemassaolon oikeutusta arvon Tuomo-Juhani Tapio

Tuomo Tapio vastaa:
Anomme armoa ... olemme harkinneet jopa itsemurhaa sillä ovathan toki ryssälapsetkin ihmisiä, vaikken sitä heitä sorkkiessani olekaan mieltänyt, mutta mallin käyttäytymiselleni olen saanut jo hamassa lapsuudessani ja myös edesmenneen päätoimittajamme Mällisen mällinheitot innostivat toimintaani kuten neekereillä Afrikassa, niin pyrin loppusijoittamaan kepulaiset mällinen alaikäisiin, koska kuvittelin heidän olevan hiv-vapaita. ( Tuomo-Juhani Tapio Kaleva-lehden kgb-toimittaja )

"Klasu" esittää toiveen:
Toivon että jatkuva oravien nylkytys muttaa minut ryssäläiseksi.
KJ
mitätön ryssäläinen ripulipaska

Klasu pohtii Halla-aho-oikeudenkäynnin merkittävyyttä:
SUURET VOIMAT LIIKKEELLÄ
Oikeudenkäynnissämme maisteri Jussi Halla-aho vastaan syyttäjä on ollut suuret voimat liikkeellä tänään.
Asianomistajana painotan edelleen oikeudenkäynnin suurta ideologista merkitystä ja sitä, mikä ilmansuunta ja aate määrää Suomessa tänään.
Nimittäin, vuoden 1974 jälkeen, jolloin rouva Sylvi Kekkonen kuoli, Presidentti Urho Kekkosen rakastajatar oli rouva Halla-aho, joka on syytetyn sukulainen.
Minulla on suuri kunnia käydä tällä hetkellä oikeustaistelua tätä ryhmää vastaan, joka kertoi Suomen itsenäisyyden takana olevan Leninin ja joiden aikana itsenäisyytemme esitaistelijat eli rintamamiehet lyötiin lokaan eli mitäs olitte siellä - tyylin tapaan. Me emme ole jälkiviisaita, siksi taistelu on myös jyrkkä tuhoamistaistelu Kekkosen tasavallan mallin mukaan joka suhteessa.
Klasu

Lehto lähestyy Amnesty Internationalia ja Viron valtiota:
HAKEMUKSENI MIELIPIDEVANGIKSI SUOMESSA
Appeal to Amnesty International as a prison of opinios ja hakemukseni turvapaikasta Viroon
Seppo Lehto
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
palaute e-mail:
[email protected], [email protected],[email protected] Haen poliittista turvapaikkaa ja mielipidevangin statusta ajan puutteen takia samalla hakemuksella sillä sakonmuuntoni on määrätty maksuun 28.11.2002 tai minut passitetaan vankilaan välittömästi.
Turvapaikkaa ja mielipidevangin statusta haen Suomen poliittisen oikeuslaitoksen kehittymättömyyden takia, kunnes miehittäjä-Ryssää suojelevat tuomiot on kumottu tai purettu kaikilta osin, tai saatettu kansainvälisen oikeuden eli Strassbourgin ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyn läpi velkavankeuden kieltävän artiklan osalta. Esim. Ruotsissa ei tunneta velkavankeutta sakkovankeuden sovittamiseksi.
Olen joutunut miehittäjä-Ryssän vastaisista kriittisistä kirjoituksistani vastoin viestejäni tuomiolle "venäläisvastaisina kirjoituksista".
Silvotussa tynkä-Suomessa hylättiin ns. uhkapykälä syksyllä 1996 mutta tilalle otettiin ns. kansankiihotuspykälä, jota käytetään samoin eli kaikki miehittäjä-Ryssää, sen aluemiehityksiämme koskeva kirjoittelu ja miehittäjä-Ryssän rikollisia sotatoimia ja ihmisoikeusrikoksia arvosteleva tiukemmi kriittinen kirjoittelu pyritään estämään kaikin tavoin.
( Mm. Martti Valkonen sai potkut HS:sta ko. seikolla keväällä 1996 - tarkistakaa prokarelia.net:n kautta ).
Ensimmäinen tuomio tuli 15.1.1997 70 pvs, mikä myöhemmin vahvistettiin ho:ssa ja sille ei myönnetty valituslupaa. ( Tsetstsenian sodanvastaiset kirjoitukseni ja kritiikkini aluemiehityksiämme kohtaan ).
Toinen tuomio tuli maaliskuussa 1998 ns. "laittomana uhkauksena" Ria Novostin ( kaikkihan sen tietävät että ko. pesäke on vain KGB/FSB:n peitejärjestö ) päällikön Leonid Willevich Laakson ( venäläinen vakoilija ) ja hänen minusta solvauksia Suomenmaa-lehdessä tammi-helmikuussa 1997 julkaisseen Seppo Kuisman disinfon takia. Vasta hovissa ko. tuomioon lisättiin kansankiihotus venäläisiä kohtaan. ...
Kertoneeko ajan hengestä se että tuomioistuinkäsittelyssä miehittäjä-Ryssän vastainen kritiikki on sitkeästi haluttu mukata kansanryhmää koskevan lainsäädännön perusteella, eikä valtiokritiikkinä kuten se on kirjoitettu?
Nämä sakot muunnettiin keväällä 2002 sakkovankeudeksi vastoin kansainvälisiä velkavankeuden kieltäviä artikloita ja myös Suomen allekirjoittamia ihmisoikeussopimuksia, sekä oman lainsäädäntömme vapauttavia ennakkotapauksia.
Eli ensimmäisestä alkaneesta prosessista 70 pvs muuntona 35 vrk vapaudenriistoa ja toisesta miehittäjä-Ryssän vastaisesta toiminnasta 169 pvs ( johon oli mahdutettu yksi vaaraton ylinopeussakko 15 pvs mukaan ) 69 vrk:tta vapaudenriistoa sakkovankeutena.
Valituksiani ei käsitelty sakkovankeudesta vapautumiseksi myöskään ylemmissä oikeusasteissa vaan tulivat palautteena KO:sta jossa luki HO:n päätösten olevan lainvoimaisia.
Katson näillä perusteilla olevani poliittinen mielipidevanki ja ansaitsevani kaiken mahdollisen poliittisen tuen miehittäjä-Ryssää suojelevalta oikeuslaitokselta sen toimeenpanokoneistolta.
Kunnioittaen Seppo Lehto
Ajatusrikollinen Suomen Miehittäjä-Ryssää suojelevien virkamiesten ja oikeusviranomaisten päätöksellä
TO: Viron Suurlähetystö [email protected] ( ja Ihmisoikeusjärjestöt eri puolilla maailmaa
FINLAND
[email protected]
www.amnesty.fi Ruoholahdenkatu 24
Helsinki
D 00180
FINLAND
+ 358 9586 04 40 begin_of_the_skype_highlighting + 358 9586 04 40 end_of_the_skype_highlighting
+358 9 586 04 460 begin_of_the_skype_highlighting +358 9 586 04 460 end_of_the_skype_highlighting
FRANCE
[email protected]
www.amnesty.asso.fr 76 Boulevard de la Villette
75940 Paris
CEDEX 19
FRANCE
+ 33 1 53 38 65 65 begin_of_the_skype_highlighting + 33 1 53 38 65 65 end_of_the_skype_highlighting
+ 33 1 53 38 55 00 begin_of_the_skype_highlighting + 33 1 53 38 55 00 end_of_the_skype_highlighting
GAMBIA*
[email protected]
PO Box 1935
Banjul
GAMBIA
+220 49 41 40
+220 49 66 66 (Mohammed Lamin Sylla)
GERMANY
[email protected]
www.amnesty.de D-53108
Bonn
GERMANY
Itse olen antanut tukeni mm. seuraavalle miehittäjä-Ryssän sotarikosten vastaiselle kampanjalle:
http://web.amnesty.org/web/russia.nsf/act_eng?openform

Nimim. Jusupoff kommentoi:
Moi
Toivon, että sinut passitetaan välittömästi vankilaan! Ja toivon, että siellä ei ole Internetpäätettä kaytettävissä! Eli vedä itte!
Jusupoff

Lehdon tukijoukot kommentoivat:
Nimimerkki Jusupoff eli Rosvo-Ryssän nuolija on päänkatkaisua vailla? ( Olleeko sama kuin Kaleva-lehden Tuomo-Juhani Tapio? )
kuten ....Kaleva-lehden Tuomo-Juhani Tapio (08) 5377 329 [email protected] todistettavasti miehittäjä-Ryssän perseennuolija ja sotarikosten peittelijä, sekä vanhojen sotarikolliskomujen mulkunlutkutin.
Pikaiset tilaukset paviaanikoira-Putinille, niin tulee imemään pilisi juurta jaksain, kuten tässä hiljan jo eräässä haastattelussa lupasi eräälle toimittajalle, joka erehtyi kyselemään Tsetsenian sotarikoksista
Kansallismielinen suursuomalainen. Mutta Jusupoff taitaa kelvata enintään tientäytteeksi talvisodan ryssäinsinöörien kaavailujen mukaan. Siitähän on johdettu sananlasku: "ryssä on epäluotettava vielä kuoltuaankin", kun kesä tuli niin tiet laski kuoppaisesti, kun ruumiit suli ryssien tienrakennusten jäljiltä.
http://www.prokarelia.net - Miehittäjä-Ryssä helvettiin alueiltamme
PS:) Seppo Lehto kusee kaltaistenne niskaan, kuin kiimainen ori

Myös Lehto kommentoi:
Saa nähdä oliko Tuomo-Juhani Tapiollakin viimeiset vitunsaannit? .... Tietävät jo rajankin takana ko. ryssäläisen epaton alaikäisiin oravavittuihin sekaantumisista vuosina 1985-2002.
Toistaiseksi häntä on suojeltu miehittäjä-Ryssän hengissä olevien komuryssien eli neuvostosotarikollisten toimesta, vaan miten on kun viimeisiltä henki lähtee, joko omin voimin tai toisten auttamana?

Aulis Kallio tukee Lehtoa:
Allekirjoittanut tukee herra Seppo Lehdon vaatimusta saada mielipidevangin status Suomessa ja turvapaikka Virossa.
Samoin yhdyn herra Lehdon näkemykseen, että sakkovankeus on eräänlainen velkavankeuden muoto. On kohtuutonta, että herra Lehto tai kukaan mukaan joutuisi luopumaan kodistaan sakkojen tähden.
En allekirjoita herra Lehdon monia näkemyksiä enkä hänen tapaansa tuoda niitä julki, mutta mielipiteen vapauden puolustajana totean seuraavaa:
Seppo Lehto on pitkään kamppailut Karjalan kysymyksen nostamiseksi poliittiseen keskusteluun ja hän on myös tukenut Tshetshenian itsenäisyystaistelua. Hän on on tehostanut toimintaansa julkisuuskynnyksen ylittävällä aktivistisella toiminnalla.
Tietääkseni hän ei ole kuitenkaan koskaan turvautunut väkivaltaan tai vahingontekoon. Herra Lehtoa on pidettävä lähinnä provosoivana yhteiskunnallisena keskustelijana, joilta on tavattu sietää poikkevaa ilmaisutapaa (vrt. Pentti Linkola useine väkivaltaan ja laittomuuteen yllyttävine lausuntoineen).
Tampereella 25.11.02
Aulis Kallio
Vapaa toimittaja

Lehto kommentoi:
KIITOKSIA TUENILMAISUSTASI AULIS KALLIO 25.11.2002
Tampere-Terijoki linjalla Suomessa Suuremmassa
Taisteluni kaikkien oikeudesta mielipiteisiinsä, myös niiden kriittiseen arvioimiseen, ajatuksenvapauteen ja alueelliseen, sekä keholliseen koskemattomuuteen jatkuu.
Seppo Lehto miehitettyjen alueiden palauttaja
PS:) Ole sinäkin http://www.prokarelia.net opastaa
Silvotun tynkä-Suomen 1:n virallinen turvapaikan hakija Virosta ja mielipidevangin statusta odotteleva

Myös Johannes Virolainen tukee Lehtoa:
Seppo Lehto ei ole vieläkään saanut aseitaan takaisin, että saisi haastaa kaikki ryssäläiset kaksintaisteluun etäisyys 20 - 40 m. Tuli vapaa komennolla voittaja esiin, lakiahan ei Lehdon kohdalla sovelleta kuin vain toisinpäin. ... joten vanha ritariperinne kunniaan ja aseet Lehdolle ja soramontut käyttöön.
Johannes Viroloinen
Kepulien päämaja rajan takana

Klasu kritisoi Patriot-torjuntaohjuksia:
PATRIOT ON NOLLA ASE
Sotapropagandaa on taas paljon liikkeellä (vrt. sokea liittouman usko Patriotiin sama kuin vuonna 1991, jolloin vannotiin Patriot-ohjusten suojan nimiin), kun Israel ostaa julkisuuden valokeilassa kuuluisia Patriot-ohjustentorjuntapattereita Saksasta tänään; ironista asiassa on kyllä se, että Patriotin torjuntaprosentti oli täysi pyöreä nolla (0%) Persianlahden sodassa 1991. Kauppa kannattaa.
Itse ihmettelen, mitä Saksa tuollaista pseudo-tavaraa on edes ostanut itselleen ja hyvä myydä pois 0-puolustusaseet. USA kopioi kaikki Saksan aseet ja vain bonnerit ovat uskoneet Patriotiin, joka on täysi pseudo-ase, joka ei pysty torjumaan ohjuksia kokemuksen perusteella.
Israelin armeijan maine taas saa ostojen takia hyvin nolon kolauksen ammattipiireissä, jotka tuntevat todellisuudessa Patriotin tarkan torjuntaprosentin. Mieluummin vaikka Spitfeireja museosta, kuin Patrioteja. Israelin armeija onkin tottunut seivästämään palestiinalaisia siviilejä ja siinä on heidän koko sotilas ammattitaito, joka tunnetaan.
Lisäksi USA:n tekniset korkeakoulut ovat samaa mieltä ilmoittamastani torjuntaprosentista (tutkittuaan tarkkaan kaikki tunnetut tapaukset), joka oli toinen kuin herra Bush ilmoitti.
Kaikki USA:n teknisesti korkealle kehittyneet aseet perustuu Saksasta takavarikoituihin patentteihin ja niiden jälleenkehitykseen. Kaikki heidän aseensa ovat kopioita tai jälleenkehiteltyjä kopioita germaaneilta.
http://www.beepworld.de/members34/grewendorp/patriot.htm
(KvG)

Lehdon tukijoukot raportoivat komulehmistä Tampereen yliopistolla:
KGB:n komulehmiä mm. Paula Lehmikangas Treen yliopistolla
Olimme sivummalla katselemassa kun Paula Lehmikangas sai mielipuolikohtauksen istuessaan erään tunnetun tamperelaisen vieresssä. ... on epäiltävissä että ko. komulehmä sai jonkilaisen mielipuolikohtauksen, kun vielä portaistakin huuteli "kgb-tä enää ole, ...tun natsi,... pitäisi poliisit kutsua paikalle, käyttää opiskelijoiden koneita" ymv:aa,... jne kgb-kielenkäyttöä ja oman taustansa häivyttämistä. Tiedossamme ei ole kuuluuko hän ketareet ojossa vakituisiin Ryssänlähetystön pumppauskerhon pumpattavien Barbaroiden tuuraajiin. ... kertokaa jos tiedätte, kiitos!
Ihailimme ko. tamperelaisen mielenmalttia. Hän jatkoi erään toisen tamperelaisopiskelija tyttösen opastusta "perivihollisen"-käsitteen alla, tutkien samalla koneelle tulleita viestejään.
Huomio: http://google.com + keskusteluryhmistä on nähtävissä lisää komulehmä Paula Lehmikankaan kirjoituksia Seppo Lehdosta. Katso ja kommentoi - Olkaa hyvä! - Kiitos.
Miehittäjä-Ryssän sortaman Tsetsenian kansakunnan ja Basajevin ystävät Tampereelta

Paula Lehmikangas kommentoi:
Ilmeisesti yliopistolla lähitulevaisuudessa muutetaan infoasemia niin, ettei niitä pääse käyttämään kuin kirjautumalla sisään yliopiston käyttäjätunnuksella. Näin ainakin kerrottiin vastauksessa, jonka sain tietokonekeskuksen tahoille lähettämääni palautteeseen.
Tarpeeksi kun valittaa, saattaa maailma joskus jopa muuttua hieman paremmaksi.
Terveisin
Paula

Lehto kommentoi:
Disinfostasi "sehr schön Liebe Paula" ( vituttanee tämä saksaksi rakas herttakuusistyylinen ryssykkä )
Ryssäläisyytesi ja ilmeisen skitsoutesi muuttaminen vaatineekin enemmän kuin käyttäjätunnusten muuttamista? ...
Kuten sanottu silvotussa tynkä-Suomessakin olisi tarvittu vuoden 1991 jälkeen totuuskomissiota kaltaisiasii komuja varten. ...
Raamatun luvulla ja Neuvosto-Venäjän unohtamisella ryssäläisyys ei pyyhkiydy, vain teot ratkaisevat.
Kansallismielinen suomalainen
Tampere-Terijoki-linjalla
ps:) tutustu http://www.prokarelia.net kirjoituksiin
Siellä ovat muutkin ottaneet kantaa asioihin kuten Seppo Lehto

Tampereen Saippuatehtaan tiedote:
Olemme keittämässä saippuakoe-erää miehittäjä-Ryssien edustajista Tehtaankadulta. Odotamme tautitilanteensa takia saastaisesta Ryssän lähetystöstä saapuvan lähiaikoina vapaaehtoisia saippuamme raaka-aineeksi Tampereen saippuatehtaalle. Vaihtoehtoinen puhdistautumisriittinsä on informoida paviaanihallintoaan oikeudestamme saada miehitetyt alueet takaisin ryöstösaaliineen ja korkoineen. Silvotusta-tynkä-Suomesta Suur-Suomeen ( sis. Kuolan ja Itä-Karjalan, sekä osia Inkeristä )
http://www.mil.fi ( Vapautusarmeijamme )

Lehto lähestyy oikeusministeri Koskista:
JOHANNES KOSKINEN OLETKO PEREHTYNYT MAAMME KÖYHÄLISTÖÄ JA SYRJÄYTETTYJÄ KOSKEVAAN EPÄTASA-ARVOON VANKILAANPASSITUKSISSA?

  • Tiistain 26.11.2002 Aamulehdessä toimittaja Saltbacka toi rummuttamme asian esiin yleisönosastokirjoituksessaan Sakkojenmuunnoista ja vankilaanpassittamisista.

Kehoitamme lukemaan sen kun ette tunnu hevonvittua välittävän puolueväkenne ulkopuolella olevien ajatuksista ja ongelmista.
Sakkojenmuunnothan ovat periaatteesa myös Euroopan ihmisoikeuskomission velkavankeuspykälän vastaisia?
Eikö totta? ... vai oletko vain rotta?

Johannes Koskinen kommentoi:
Kysymme vaan oikeusministeriön toimia näissä ryssäläisissä mällinheitoissa?
Onkohan oikeusministeriössä hommat samanlailla hanskassa tai kitusissa? Johannes Koskinen tumppaa pöydän alla somalihuoraa kyrpä veresnahalla kun ympärileikattu vittu vuotaa visvaa ja kukkakaalia?
Minä kun olen niin hajamielinen etten muista missä kulliani huljutan. .. ja ketä ruikin. Pääasia kun vittua piisaa.
Oikeusministeriö
[email protected]

Suomen Kommunistinen Puolue samasta aiheesta:
Vaadimme Oikeusministeriötä ryhtiä sakkovankeuden kieltämiseksi ja kaikkien sakko- ja totaalikieltäytyjien vapauttamiseksi
Ihmettelemme ettei sakkovankeuden poistavia ennakkotapauksia sovelleta Seppo Lehdon tapauksessa ja samantien lopeteta mm. muuntorangaistusoikeudenkäytejä ja sakonmuuntoja ihmisoikeurikoksina
Suomen Sosialistisesta saastasta vapautuneet tahot

Suomen Sotilastiedustelu kommentoi:
Ilmeistä on että valllitsevaan järjestelmään kuuluu rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus mm. sakkovankeusasiassa
Kun Paavo Väyrynen kerää rahaa ilman lupaa tai nostaa katteettomia päivärahoja jalasmökkinsä perusteella asia ei etene edes syyteharkintaan 1980-lopulla ja 1990-luvun alussa. Kun Seppo Kääriäinen viimeisenä työpäivänään v. 1994 siirtää valtion varoja Olvi-yhtiönsä hallituksen jäsenenä ja Kauppateollisuusministeri viran haltijana Olviyhtiön tilille 6 miljoonaa, jotka samantien annetaan rahastoantina osakkaille ( summa täysin sama ), niin asioissahan ei voi olla mitään väärää.
Samoin jos olet Suomen Hiihtoliiton johdossa ja vaadit korvauksia siitä että todetaan asian tosiasialaita dopingista ja vastuista, niin 100 000 rätkähtää tilille laakista.
Näin toimii suomalainen ryssäläinen oikeusjärjestelmä.
Muttta jos arvostelet miehittäjä-Ryssää ja sen sotarikoksia, niin et saa olla edes nenääsi kaivanut, sillä se on peruste millä olet armotta mitätön arvostelemaan tai vaatimaan ihmisoikeusrikollisia vastuuseen, saati vaatimaan miehitettyjen alueiden palauttamista ryöstösaaliineen.
Suomen Sotilastiedustelu

Klasu germaaneista ja ugreista:
Yrjö von Grönhagen ja AhnenErbe-instituutti
Saksan ja Suomen suhteiden yksi hyvin merkillinen kohta, nimittäin tämä kuuluisa AhnenErbe-instituutin indo-eurooppalais-suomalaisten kulttuurisuhteiden tutkimusosaston työ on jäänyt melko tuntemattomaksi ja tutkimattomaksi suomalaisille, tarkemmin hyvin selvittämättömäksi vaiheeksi.
Tämän osaston päällikköhän oli Yrjö von Grönhagen 1930-luvulla. Sodan jälkeisen propagandan takia asia on jäänytkin sitten kokonaan tutkimatta, vaikka itse asia pitäisi olla poliittisista voimasuhteista huolimatta ja riippumatta aina aktuaali suomalaisten keskuudessa tarkasti jokaiselle tärkeiden antropologisten syiden takia; näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan asia on tukahdetettu ja kukaan merkittävä tutkija ei ole palannut asiaan takaisin tähän päivään mennessä. Seuraavassa kerron lyhyesti asiasta vain pelkästään johdannoksi lukijan yleisen mielenkiinnon herättämiseksi.
Grönhagen-suku
Grönhagenin tausta on kiinnostava; Itse sukuna Grönhagen oli aatelinen suku, kun se pakeni protestanttisena Suomeen uskonsotien aikana 1500-luvulla Saksan Lüneburgista. Ruotsi-Suomen aateliin ko. suvun nosti Klaus von Grönhagen ja Grönhagen on Suomen Ritarihuoneen aatelissuku numero 68. Lisäksi Hagen nimi, sukunimen loppuosa, viittaa selvästi heimona pohjois-germaaneihin, kuten tarkemmin mm. eutteihin ja juutteihin, koska mm. Pohjois-Reinillä on Hagen-kaupunki ja Tanskassa tietysti pääkaupunki Köpenhagen.
Grönhagen Maailmanmatkaajana
Kuten kirjan ensimmäinen luku osoittaa Yrjö von Grönhagen oli kiinnostunut seikkailusta; häntä kiinnosti erityisesti hyvin paljon Aasia, Tiibet, Himalaja jne. tutkimusmatkaaja Sven Hedinin tapaan. Grönhagenia kiinnosti nuorena miehenä kaikki yliluonnollinen ja hän uskoi kohtaavansa näitä ilmiöitä ko. alueella. Lisäksi Grönhagen uskoi pääsevänsä ns. arjalaisten kansakuntien alkusijojen lähteille maailman matkaajana. Yrjö von Grönhagen oli siis aikansa lapsi kiinnostustensa mukaisesti.
AhnenErben tehtävät
Yrjö von Grönhagenin mukaan ko. indo-eurooppalais-suomalaisten kulttuurisuhteiden tutkimusosaston päätehtävänä oli 1930-luvulla tutkia uskonnollisia, kielellisiä, kansantieteellisiä ja antropologisia (= ihmislajia vakavasti tutkiva tiede) yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia suomalais-ugrilaisen ja indoeurooppalaisen kulttuuriryhmän välillä. AhnenErben perustajat halusivat saada Saksaan keskeisen tutkimuslaitoksen, josssa on edustettu kaikki humanistiset tieteet ja perustajien tarkoituksena oli kiinnittää instituutin palvelukseen miehiä, jotka voisivat omistatua kokonaan tieteellisille tutkimustyölle tarvitsematta huolehtia omasta toimeentulostaan. Tiedemiesten yleisenä kirouksenahan on yleensä, etteivät he voi jatkaa tutkimustöitään, jolleivat tutkimukset tuota tutkijoilleen erikoisia taloudellisia etuja ja he ovat usein sen takia pakotetut siirtymään vain yleiseen yliopisto-opetukseen tai sitten täysin toisiin tehtäviin.
Itse asiassa, jos ajatellaan Iso-Britannian aristokratian toimesta perustettua eugeniikkaa tieteenä tuolloin 1930-luvulla ja siitä seuranneita eri sovellutuksia, kuten DNA-tutkimusta tänään asia on hyvin luonnollinen ja merkittävä; vastaavassa tutkimuslaitoksessa Britanniassa selvitettiin juuri äsken yli 2500 vuotta vanhan jäätyneen keltti-miehen ruumiin DNA-testi ja englantilaisen instituutin mukaan ko. keltti-miehen DNA-täsmäsi 100% tämän päivän kelttiväestön parissa Britanniassa. Siis tutkimuksen mukaan DNA ei muutu yhtään mihinkään ajan myötä, niinkuin on mukamas oletettu; myös pyramidien rakentajien DNA:t ovat 100% samanlaisia tänään nyky-egyptiläisten kanssa. Instituutti siis paljasti lopulta 100% varmuudella (mikäli löydetyt haudat, jossa kerrottiin olevan pyramidien rakentajia ovat aidot, niin kuin arkeologit esittävät) ketkä ovat rakentaneet pyramidit.
Miksi siis AhnenErbe-asiaakin ei voisi siis käsitellä avoimesti tänään, koska antropologinen tutkimus hyödyttää makrotasolla koko populaatiota? Tutkimusta pitää jatkaa aina demokraattisen päätöksenteolla valtaan nousseista päättäjistä huolimatta, kuten mm. Kaiser Wilhelm-instituutti teki aikaisemmin. Sekö estää asiallisen käsittelyn, koska ko. osasto käännätytti kaikki suomalaiset merkittävät historia-, tutkimus-, ja ammattikirjat jne. edelleen saksaksi, koska Suomi piti muuttua / muuttuu pian germaaniseksi? Kirjat piti levittää ja lanseerata myös Suomeen myöhemmin. Mitä tässä olisi ollut väärää maassa? Samoinhan suomalais-ugrilainen Suomalaisuuden Liitto toimii tänään. Tuona aikana eli siis 1930-luvulla monet ihmiset eli tarkasti yli 200.000. ihmistä ugrilaistivat myös sukunimensä omaa perimäänsä vastaan enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti maassa ja viranomaiset maassa vaativat suomentamaan vieraat (=germaaniset) sukunimet pois uhkaamalla ties monenko kerran mm. armeijassa erottamisilla, jos nimiä ei ugrilaisteta pois. Suomentamiseen liittyy aina hyvin vakava uhkaus, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Kysymyshän on tuolloin etnisestä puhdistuksesta.
Missään muualla Euroopaassa ei ole sellaista agraari puoluetta valtapuolueena lanseeraamassa 0-tapoja kuin vielä Suomessa; kaikissa muissa Euroopan maissa ko. puolue on tippunut täysin anonyymiin marginaaliin. AhnenErbeen suomalais osaston perustaminen oli siis melko hyvä vastaveto tuohon 1930-luvun henkeen, jossa kansakunnan henkiset ja DNA-juuret piti peittää ja tätä kautta hävittää Suomessa, missä äärioikeistokin oli tiiviisti mukana. Monet saksalaiset pitivät/pitävät Suomea kuitenkin toisena kotimaanaan. Monet Suomen tiedemiehet ovat saaneet koulutuksen Saksassa ja jääkäreitä koskaan ja ikinä unohtamatta. Monet meistä ellei kaikki on hoidettu vauva aikanamme suuren lääkäri ja arkkiatri Arvo Ylpön kehittämien hoito-oppien ja menetelmien mukaan. Tietysti syvä isällinen hymy nousee kasvoilleni selatessani Grönhagenin merkillistä ja ainutlaatuista dokumenttiä Himmlerin Salaseura-kirjaa (bibliofiilinen harvinaisuus), missä Himmler pitää kannelta muinaisgermaanisena soittovälineenä yhdessä Karjalan itkuvirsien itkijöiden jne. kanssa. Ne olivat maailman viimeinen jäänne muinais germaanisesta musiikista, Himmlerin mukaan.
Asiahan on toki kaikin puolin kyllä päinvastoin, mutta Himmler väitti, että ei ole olemassa mitään todistetta siitä minkälaista muinais germaaninen musiikki oli ja hän uskoi sen olevan kanteleella soitetun. Grönhagenin mukaan vastaväitteet eivät tehonneet ja hän lähti sitten näin ollen Karjalaan nauhoittamaan ko. virsiä ja siitä muodostuu yksi kirjan luku. Itse asiassa, asiasta on enemmän mm. Danielson-Kalmarin kirjoissa, jotka käsittelivät Venäjän toistuvia hyökkäyksiä maahan, niin tuo rajaseudun väestöhän aina liittyi hyökkäävien venäläisten mukaan ja innolla Sisä-Suomeen saakka, siis emme voi puhua vakavasti tutkimuksen perusteella mistään aavistuksen kautta olevasta perinnöstä muinais germaaneihin koskien tuota etnistä ryhmää raja-Karjalassa. Lisäksi ko. henkilöt puhuvat koko lailla mieluummin venäjää, kuin muita kieliä todellisuudessa eilen ja tänään. Himmlerhän halusi kuitenkin sijoittaa kanteleen jokaiseen SS-upseerikerhoon. Kanteleen musiikki oli Himmlerin mielestä muinaisgermaanista musiikkia! Kuitenkin Grönhagenin vieras matkakirjaan Himmler asiallisesti kirjoitti huolimatta syvästä ja oikeasta rakkaudesta Kalevalaan: "Saksalaiset ja suomalaiset eivät saa milloinkaan uhohtaa, että heillä on ollut yhteiset esi-isät."
Mielestäni ko. kirjojen käännätys olisi ollut erittäin hyvää ylöspäin jalostusta Suomeen, jos painokset olisi jaettu maahan myöhemmin opetuksen kanssa. Kansakunnan jalostaminen tulee palaamaan takaisin arvoon tänään ja ajallaan; ennemmin tai sitten myöhemmin, koska koko etninen eurooppalaisuus muuten katoaa täysin, jollei makrotasolla aleta vaikuttamaan mikrotasolle perheen perustamista tekemään hyvin paljon huokuttelevammaksi.(vrt. Eurooppalaiseksi ei synnytä-ohjelmaa, joka pessimistisesti kuvasi eurooppalaisten syntyvyyden puutetta ja sitä, että ei-eurooppalainen elementti leviää Euroopassa). Samaahan työtä ko. osaston tapaan tekee koko ajan mm. Suomalaisuuden Liitto ajaessaan ugrilaisuutta maahan ihmisoikeuksia rikkomalla ja polkemalla jokaiselle etnisyydestä ja perimästä riippumatta, mutta kaikki korkeampi tutkiskelu puuttuu asiasta.
Miksi näin? Miksi mm. DNA:ta ei tutkita? Estääkö ugrilainen ideologia tutkimasta korkeampia asioita? Merkillisiä tabuja maassa, sillä muinais germaanisuutta tutkittaessa instituutti halusi päästä germaanien muinaisista laeista takaisin tarkasti selville; ennen Hunnien Eurooppaan rynnäkön käynnistämiä suuria kansainvaelluksiahan germaanit olivat levinneet Espanjasta (Länsi-Gootit) Volgalle (Itä-Gootit) saakka. Grönhagenin mukaan suomalais-ugrit olivat sekoittuneet jo tuolloin vahvasti gootteihin Volgalla tai eläneet joka tapauksessa hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa ja yhteydessä heihin. Viikingit seikkailivat pitkin Keski-Euroopassa ja Ukrainassa saakka. Osaston työ perustui siihen tieteelliseen käsitykseen, että suomalaisilla ja saksalaisilla oli täsmälleen samat esi-isät.
Osasto näki mm. fysiikan kehittämisen pohjalla vaikuttavan syvän mystiikan voiman eli kaiken perustan, jonka kautta voidaan edetä helpommin mm. edistyneimpiin teknisiin keksintöihin. Tämähän on myös tämän päivän innovaatio käsitteen alla menevää asiaa; kukaan ei kysy, mistä lähteestä ammennat tekniset innovaatiosi, jos se on menestyksekästä. Saksassa se oli monin tavoin menestyksekästä vrt. täysin suvereeni tekninen etumatka läntisiin maihin, jotka elävät melko dekadenssissa eli henkisessä sekasorrossa, mistä heidän tuottama musiikkinsakin kertoo tänään ja eilen. He käyttävät yhä mm. avaruussukkulassaan III Valtakunnan insinöörien oppeja! Saksassa lentävät lautaset olivat jo 1910-luvulla teknisen korkeakoulun oppikirjoissa opintomateriaalina! En tiedä, mikä tässä on ja olisi ollut sitten väärää ja huonoa Suomelle, jotta asia voitaisiin täysin unohtaa ja mitätöidä tänään? Kristinuskonkin varjolla on ihmisiä mm. tapettu ja murhattu todella paljon ihmiskunnan historiassa. Tavat ja ideologia pitää erottaa täysin toisistaan, koska monet erilaiset ideologiat perustuvat samoille yleismaailmallisille tavoille, jotka värittävät ideologiaa. Kommunismikin oli itse asiassa kristinuskon perusoppien soveltamista vain suoraan käytäntöön! Minkään muun aatteen varjolla ei ole tehty enemmän väkivaltaa ihmisille kuin kommunismin.
Der Nordische Ring des Wissenden
Kirja kertoo myös mm. Viisaan Pohjoisesta Renkaasta - der Nordische Ring des Wissenden - jonka päämäärinä olivat sekä herättää germaanisten esi-isien viisaus elämään takaisin että luoda Suuri Valkoinen Pohjolan Valtakunta, jossa kaikki pohjolan kansat olisivat veljiä. Se. mihin ei varauduttu oli tunkeilijat eli Grönhagenin mukaan Saatanan palvojat pääsivät soluttautumaan tähän renkaaseen ja sen työskentelyyn ja sitä kautta he johtivat mm. Saksan korkeinta valtiollista johtoa harhaan esim. koskien sodan aloittamista. Pohjoinen Rengas itse piti olla hyvien voimien kanava, mutta "vihreät" pystyivät manipuloimaan ko. rengasta omien tarkoitusperien ajamiseksi, kirjan edustaman mystiikan mukaan. Grönhagen leimaa vihreät satanisteiksi.
Ara-Hari-Weisthor-Wiligôt
Yrjö von Grönhagen kertoo, että kun Adolf Hitler, joka nuorena oli kiinnostunut salatieteistä, saatiin vihdoin ko. renkaan jäseneksi, hän vakuuttui sodan oikeutuksesta luoda uusi maailmanjärjestys, renkaasta tulleen vaikutuksen myötä. Mitä renkaan toimintaan sitten tulee, niin sitä johti eläkkeellä oleva kenraali Weisthor, joka kutsuttiin vastustajien toimesta Ara-Hari-Weisthor-Wiligôt:ksi.
En osaa tässä sanoa tarkasti oliko ko. upseeri viisas vai hullu? Jos hän on ollut viisas, tunnustaa täytyy, että hän pelasi hyvin taitavasti ja petti enemmän kuin täysin johtavia valtiomiehiä, tuloksia tarkisteltaessa. Grönhagenin väite, että hän sai Hitlerin ryhtymään toteuttamaan uutta maailmanjärjestystä on vakavasti otettava. Kenraali Weithorin kaikki jakamansa neuvot korkeille valtiomiehille vahingoittivat vain Saksaa tai germaaneja ja Grönhagen epäilikin syvästi renkaan johtajan motiiveja ja ajatteli hänen kuuluneen "vihreisiin" eli Vihreään Lohikäärmeeseen, Saatanan palvojiin, joiden tarkoitus oli vain vahingoittaa germaaneja ja muita kansakuntia, tehdä harmia. Kirjan loppuluvussa Grönhagen lainaakin Raamatun Johanneksen Ilmestystä (luvut 12, 13 ja 20) analogiana kokonaisuudessaan kokemiinsa tapahtumiin. Sinänsä hyvin mielenkiintoista, että ylimalkaan "vihreät" asiaa sen tarkentamatta kerrotiin germaanien vastustajiksi ko. kirjassa. Vril-yhdistyshän esitti jo samaa asiaa, mutta se on täysin toinen juttu. (Vril = jumalainen energia maailman perustasta, mistä se virtaa tuona energiana jokaiseen elävään olentoon)
Suuri vahinko ihmisille, että maassa on hukattu AhnenErbe työn tai eugeniikkan edelleen jatkuminen, sillä muut maat, kuten Britannia tai Yhdysvallat ovat ajat sitten ajaneet maamme ohi tässä antropologisessa asiassa, koska maa on uskonut typerään sodanjälkeiseen propagandaan ja tähän päivään saakka. Atropologinen asia on aina sama vallanpitäjistä huolimatta tai se itäinen suunta pyrki kyllä kieltämään nämä asiat täysin. Ihmisten järkevä ja luonnonmukainen eteenpäin jalostaminen on oltava yhä syvä päämääräämme riippumatta eri poliittisista tms. suhdanneista. Ilmeisesti meidän pitää soveltaa ns. mannermaan sulkemissopimusta edelleen mantereen klassisten tapojen mukaan, jotta läntisen maailman dekadenssi ja ajatussekasorto musiikkeineen katoaa maailmastamme yhdessä ihmisiä syövyttäneiden idän oppien kanssa. Lapsemme kasvatetaan kansakunnassa tähän sekasortoiseen muottiin jo pienestä alkaen; sekin on täsmällisesti harkittua jalostamista tai paremmin syvää degeneraatiota.
(KvG)

Klasu terrorisminvastaisesta sodasta:
11.9.2001 TERRORI-ISKU US-SOTILAIDEN LAVASTAMA?
Osuiko Pentagoniin risteilyohjus?
Tänään monet kysyvät syvästi epäillen pettyneenä ja osaksi valitettavasti tiedotusvälineiden huijaamina näin ja hyvin perustellusti huolestuneena sekä Saksassa että Ranskassa. Huoli on hyvin perusteltu, sillä nyt puhutaan sodasta ja kaikki motiivit ja syyt pitää olla selvillä päätöksiä arvioitaessa. Miksi niistä vaietaan? Ilmeisesti muiden maiden keskustelu on täysin uuden mantereen ohjattavissa tänään, varsinkin Naton Prahan kokouksen aikana ja myös sen jälkeen? Vain Saksa ja Ranska voivat laittaa vähän sulkua USA:n koko maailman eli vasalliensa avoimeen vedätykseen tänään. USA:n politiikan vaiennetusta puolesta vain Saksassa ja Ranskassa uskalletaan keskustella avoimesti ja asiallisesti niin mediassa kuin aktiivisten ihmisten kesken. Muualla vasallien keskuudessa nykyisen "terrorismin vastaisen sodan" motiivien keskustelulla ei ole johtajuus teeman kannalta yhtään mitään merkitystä; se on siis pseudoa ja maiden viralliset kannat edustavat ja heijastelevat USA:n avointa ja mitä röyhkeintä vedätystä, mitä maailmanhistoria on tähän asti ylipäätään tuntenut!
Tuon syyskuun 11. 2001 päivän kauhistuttavat tapahtumat ovat dramaattisesti muuttaneet hyvin nopeasti maailmantilannetta, shokki oli niin suuri, että tapahtumien taustat ovat unohtuneet analysoida tarkkaan, mutta nyt näyttää todennäköisemmältä pitävien todisteiden kanssa, että tuo jyrkkä muutos oli myös tehty etukäteen täysin laskemallisesti ja ainakaan mitään vedenpitäviä vastatodisteita ei terrorismin lavastus asiaa vastaan ole vielä esitetty. Miksi? Tuskin Henry Kissingerin väki, jonka on määrätty tutkimaan asiaa, tuo mitään uutta asiaan, vaikka uhrien omaiset painostavat? On myös moraalisesti hyvin vaikeaa ajatella tänään, että tuhannet viattomat ihmiset maksoivat hengellään tämän uuden Yhdysvalloille edullisen maailmanpoliittisen tilanteen synnyn, mihin US-sotilaat lienevät pyrkineet laskelmoiden yhdessä mm. varusteluteollisuuden lujalla ja hyvin laajalla tuella, jolla on miljardien dollarien intressit sijoituksineen tässä lavastuksessa mukana, jos tätä mahdollisuutta pidetään sitten tapahtumien alkuunlaittaneena perussyynä. Tämä näyttää kuitenkin yhä todennäköisemmältä skenaariolta, joka johti 11.9.2002 päivän tapahtumiin. Varusteluteollisuuden vallan sanotaan menevän yli jopa Valkoisen Talon USA:ssa. Tämä on osaksi hyvin suuri inhimillinen tragedia, mutta inhimillisyydellä moraalin kanssa ei näillä piireillä ole mitään tekemistä koskaan ollutkaan atomipommituksineen. Yhdysvaltojen johtajat ovat olleet siis valmiit tappamaan tuhansia ja tuhansia omia kansalaisia saadakseen itselleen tämän sodan aikaan; sodan, joka merkitsee miljardeja ja taas miljardeja dollareita varusteluteollisuudella.
Bestseller
Tässä on mm. toimittaja Thierry Meyssanin Lavastettu Terrorismi - Alkusoitto Maailmanpaloon - kirjan (Der inszenierte Terrorismus - Auftakt zum Weltbrand) ydin ajatus, mitä hän käsittelee loistavasti täysin pitäviin jälkitarkistettaviin dokumentteihin perustaen. Kirjasta on tullut jo Bestseller Ranskassa ja nyt se on saatavilla mm. Saksassa.
Miksi Osama bin Laden oli hoidettavana amerikalaisessa sairaalassa Dubaissa?
Kuitenkin tuon syyskuun 11. päivän tapahtumista on hyvin monia kysymyksiä yhä täysin auki ja ne ovat luokiteltu "salaisiksi maanpuolutusasioiksi"; USA:n viranomaiset eli Valkoinen Talo ja hallitus eivät ole tuoneet yhtäkään pitävää todistetta tai ylipäätään todisteita siitä, että teon takana olisi ollut islamilainen terroristiryhmä. Miksi? Jos islamistit olisivat olleet teon suunnittelun takana, niin miksi maailmanlaajuisesti etsitty terroristijohtaja ja sotilaiden sotilas prinssi Osama bin Laden sai sairashoitoa amerikkalaisessa sotilassairaalassa Dubaissa syyskuun 11. 2001 päivän jälkeen?
Itse asiassa amerikkalaiset olivat tehneet hyvin laajaa ja tiivistä yhteistyötä Osama bin Ladenin kanssa paljon aikaisemmin ja hyvin pitkän aikaa, joten osapuolet tuntevat toisensa hyvin ja vieläpä Osama bin Laden esiintyi symbolisesti merkittävästi amerikkalaisessa univormussa terrori-iskun jälkeen televisiossa käytyään amerikkalaisessa Dubain sairaalassa hoidossa. Bin Laden on tehnyt USA:n kanssa tiivistä yhteistyötä aina 1980-luvun alusta alkaen ja viimeksi 1990-luvun alussa heillä oli puhetta sissisodan järjestämisestä Kuwaitiin. Ranskan sotilastiedustelun spesialisti Jean Brisard on kirjoittanut Die verbotene Wahrheit-kirjan (Kielletty Totuus), missä Osama bin Ladenin ja USA:n koko yhteistyön laajuus paljastetaan kaikille nähtäväksi. Mahdollisuus, että Osama bin Laden toteutti vain USA:n varusteluteollisuuden päämäärät 11. syyskuuta 2001, on hyvin vakava ja todellinen mahdollisuus tapahtumien taustalla; mitään todisteita ei ole esitetty tätä tapahtumien tulkintaa vastaan.
Maailman politiikan suurin skandaali on syntynyt
Tämä vaihe vaiheelta hyvin todistettu skenaario olisi suurin maailmanpoliittinen skandaali, mitä ylipäätään olisi koskaan tähän mennessä maailmassa ollut ja tapahtunut edes ns. Potemkin kulissit eivät vedä vertoja asialle; siis, lavastettu maailman suurin terrori-isku, joka johtaa yleiseen maailman paloon vaihe vaiheelta, kuten suunniteltiinkin ja laskettiin etukäteen. Uusi maailmanjärjestys! Uuden maailmanjärjestyksen järjestely on menossa tuon sodan nimikkeen alla.
Sitäpaitsi, mitä tiedetään tarkkaan George Bushin pörssioperaatioista 11. syyskuun jälkeen; tiedetään vain, että hän hyötyi paljon, hyvin paljon, mutta tämä ei tietenkään ole täysi peruste, että hän olisi ollut "tietoinen" terrorismilavastuksesta, sillä varusteluteollisuuden intressit ovat niin suuret ja valtavat, että ne johtivat aikaisemmin mahdollisesti lopulta mm. John F. Kennedyn murhaankin.
Pentagoniin ei osunut Boing 757-suurmatkustaja lentokone
Joka tapauksessa tiedetään jo täydellä varmuudella tänään, että Pentagoniin ei törmännyt Boing 757 suurmatkustajakone täydessä kerosiitankki lastissa. Ei! Näkyvät Pentagonin tuhot eivät olleet asiantuntijoiden mukaan matkustajalentokoneen aiheuttamia ja asiasta ei ole myöskään tuotu näyttöä eli matkustaja lentokoneen osia esille Pentagonin raunioista. Ei yhtään! Ei ainuttakaan! Ja: Miksi? World Trade Centeristä on sitä vastoin tuotu lentokoneen osia vaikka kuinka paljon yleisön näytille! Meyssanin tiedot, mitä hän kirjassaan esittää, ovat kaikki jälkeenpäin tarkasti tarkistettavissa. Pentagoniin ei osunut mitään matkustajalentokonetta. Lukija voi itse tutkia US-armeijan kuvat kirjoituksen ylläolevasta linkistä risteilyohjuksen kohdasta.
Toki Pentagoniin jotakin kyllä törmäsi - mutta mitä? Ja: Miksi? Tässä kirja esittää USA:n varusteluteollisuuden painavat taloudelliset näkökulmat ja maailmaan asetetut geopoliittiset päämääräasetukset, joita silloinen Pentagon ei ilmeisesti tukenut ja näin ollen osasta henkilökuntaa tuli myös tämän politiikan uhreja. Siis USA on maa, joka lähettää ja ampuu harkitusti Tomahawk-risteilyohjuksia omaa väkeään kohti ja täysin tappavasti. Mitä henkilöllisyyksien tarkastelu osoittaa se jää myöhemmän tutkimuksen osaksi. Mitä ylipäätään Pentagonin tapahtumat kertovat tarkasti merkitsevät, koska jos ne ajallisesti tapahtuivat täysin samaan aikaan World Trade Centerin -iskun kanssa? Siis ajoitus kertoo, että USA:n johtajat olivat asiasta tietoisia ja antoivat tapattaa ja tappoivat omia kansalaisiaan häikäilemättä taloudellisten etujen takia. Tämä on ainoa johtopäätös: Avaus maailmanpaloon, kuten sota Afganistanissa toi jo miljardeja US- varusteluteollisuudelle; ja lisää rahaa on jo tulossa ja paljon, kun George Bushin uutta maailmanjärjestystä aletaan asein toteuttamaan seuraavaksi mm. Irakissa, missä pyritään kaappaamaan maan öljylähteet USA:n käyttöön, vaikka nykyisen CIA:n pääjohtajan mukaan Irak ei ole terrorismin takana (harvinainen lausuma pääjohtajalta ja se kertoo paljon tilanteesta)
Irakin sota odottaa yhdessä uuden öljyn kanssa vielä toteutumistaan
Vain pelkkä tämänpäiväinen valmiustila Lähi-Idässä ja sen suunnassa tuo valtavasti rahaa vain ja pelkästään varusteluteollisuudelle ... muiden toimiessa maksumiehinä tässä operaatiossa, joka alkoikin 11.9.2001 lavastetulla terrorismi iskulla, minkä avulla USA on päättänyt luoda uuden maailmanjärjestyksen. Saddam on mukamas diktaattori, mutta Kuwaitin emiiri on vielä suurempi yksinvaltias, jota USA tukee. Saddam Hussein on kuitenkin pelastanut rauhan Lähi-itään tänään suostumalla asetarkastuksiin, vaikka mm. Irakin parlamentti oli 100% tarkastuksia vastaan. Erikoinen juttu tämäkin, sillä USA:n liittolaisella Israelilla on ydinase ja sitä ei haluta selvittää, sillä toistaiseksi vain itse USA on käyttänyt atomiasetta historiassa. Näin ollen Irakissakin aletaan pian sota "demokratian" nimissä ja luodaan samanlainen järjestelmä, mutta täysin eri henkilöillä. Uutta on vain se, että Irakin öljylähteet ovat tässä tapauksessa USA:n hallinnassa. Itse asiassa, se on USA:n sodan päämäärä saada öljylähteet käyttöönsä.
Eipä Saksan oikeusministeri Herta Däubler-Gmelin paljoa erehtynyt verratessa George W. Bushia Adolf Hitleriin. Suurvallat ja valtiot toteuttavat aina visioitaan huolimatta pesoonista tai henkilöistä. Tosin vertailuun voidaan lisätä vielä detaljeja: Hitler tuli muodollisesti demokraattisen prosessin kautta valtaan ja Bushin presidentinvaali jätti kysymyksiä auki, koska veljensä Jeb Bush keskeytti äänien laskun Floridan kuvernöörinä ja toisaalta Saksa oli kadottanut suurvalta aseman, jota se alkoi yhdessä Hitlerin kanssa hakemaan uudelleen.
(KvG)

Klasu Peter Fryckmanista ja eräistä muista asioista:
Ei! Ei, Peter Fryckmanin asiat kovin huonosti ole, koska omissa arkeologia harrastuksissani projekti tuttavani vaimon mies omisti Kaljaasi Nordshöpingin nostokaluston, kun kaljaasin viinilastia ja itse kaljasia alettiin nostamaan vuonna 1998.
Peter Fryckman tuli väliin kertoen viinilastin kuuluneen sukunsa kauppahuoneelle ja niin se kuului ... juristit selvittivät asiat nostoporukalle ... vielä vuonna 2000 syksyllä koko lasti oli melkein kokonaan realisoimatta, vaikka Lontoon Christin huutokaupassa viiniä myytiin 40.000. mk / pullo hintaan. Kysymys on miljoonista vanhoista markoista koskien viinilastia, jonka herra Fryckman haki kaljaasista sukunsa kauppahuoneen lastista.
Oma projektini etenee sillä tavoin tänään, että olen haastamassa Viron valtiona oikeuteen, koska se on vain paikallistasolla, ei lupaviranomainen, rajoittanut täysin ilman pätevä syytä toimintaamme arkeologisella kohdealueella; erikoista, koska olen sopinut erityisen elokuvankin tekemisestä projektin yhteydessä, joka koskisi projetin ohella Viron historiaa alkaen saksalaisen ritarikunta ajasta ja leviäisi koko maailmaan.
Tanskalaisen ja saksalaisen kultuurin antimet eivät ole suosiossa vieläkään, vaan sen huomaa heti, että maa ja sen virkamiehet ovat olleet hyvin pitkään ja kauan osa N-liittoa ja he eivät ymmärrä edes, että joitakin jäänteitä germaanisesta kultuurista on maassa jäljellä. Ainakin ne ovat heidän mukaan täysin arvottomia, vaikka asia on päinvastoin.
Viro luottaa USA:han vain ja on sanonut yhteistyösopimukset mm. Suomen kanssa irti, kun NATO-jäsenyys toteutuu. Miten sinisilmäistä politiikkaa?
Hyvää ja rauhallista joulunalus aikaa!
KvG

Albert Mannersdorff lähestyy Suomen Sisun ugreja:
Siis mikä on menestymisen resepti? Ajattelin vain, koska ugrilainen ja germaaninen kulttuuri poikkeaa niin paljon. Suomalainen menestyy, kun hänet on poljettu kaikista alhaisimmalle tasolle, niin kansa sanoo tuon menestyvän!!!
Minä, kun luulin ihan, että muutaman euron takia vankilassa oleva Seppo Lehto kuuluu Teidän pikkulasten Suomen Sisuun postistaan päätellen. Ainakin kiistatta saman henkinen. Eikös Lahtinen ja kumppanit vierailleet juuri Seppo Lehdolla?
Ja ainakin turvapaikkaa haki myös Virosta? Ei muualta, koska Udmurtiasta, Marista tai Komista olisi pitänyt asioida venäläisten kanssa. Kaikesta päätellen ugreilla on hyvin suuria identiteetti vaikeuksia siellä ja täällä ja he pyrkivät vaikeuksissaan siirtämään identiteetti ongelmat muille? Olette marginaali.
Tacitus puhui jotakin ilvettävästä köyhyydestä koskien ugreja Germania-kirjassaan? Persoonien tyhjyydestä?
Albert Mannersdorff
P.S. EMME PUHU SUOMEA

Albert Mannersdorff jatkaa aiheesta:
Kuten kaikki, jotka pystytte vielä havainnoimaan ympäristöä jotenkin rationaalisesti, huomasitte ja näitte viime sunnuntain uutisista, Suomalaisuuden Liitto menetti kaikki valtion tuet ( mm. 20.000. euroa) harjoittamiensa kielipoliittisen ilmaustensa takia.
Minä kun luulin, että Te aiheeton suunsoittajapuoli olette olleet syytettynä? Oikeudenkäynnit tulevat nyt kyllä jatkumaan valitettavasti Teidän kesken kasvuisten kanssa; kanteita valmistellaan uudestaan aktivoitavaksi mm. Suomen Sisun ja heidän hännystelijöiden pariin. Eiköhän ugrilainen suunsoitto ala loppumaan! Esikuvanne Seppo Lehto on jo vankilassa käsiraudoissa! Pysyy seuraavat kaksi kuukautta, kunnes uusi oikeudenkäynti alkaa.
Minua ei kiinnosta myöskään mitkään korvaussummat ensisijaisesti, vaan vain rangaistukset, vaikka korvaus on osa rangaistusta. Moraalin takia vien mm. Jussi Halla-ahon jutun korkeimpaan oikeuteen koskien hänen työssä oloaan opetustehtävissä syyte aikana. Tämä tyyppihän suttasi minusta juttuja uutistoimistojen sivuille, että järjestän ryöstöjä, käyn huumekauppaa jne. Harkitkoon nyt syytettynä, mitä paskaa lanseeraa toisesta työelämässä; oikeudenkäynti jatkuu ...
Nyt on Teillä laskun maksamisen aika; ja heti lyödään sisulaiset maahan, jos tavataan yhdessä mm. Suomen armeijan palveluksesa (saadaan edes jotakin vastusta, vai saadaanko?)olevien kanssa; ugreja näyttää sielläkin vaan yli tarpeen vain olevan. Se on vakiintunut jo sääntömme, jonka mm. RJL taitaa tietää jo kirjoituksissaan.
Älkää menkö vielä kuitenkaan hakemaan heti lähestymiskieltoa yhdessä Teemu Lahtisen ja Halla-ahon kanssa, koska se ei auta mm. kielipoliittisiin ilmauksiinne (niitä on niin paljon varastossa, että mm. Teemu Lahtisen sukunimien ugrilaistamistutkinta voidaan käynnistää uudelleen vaikka valtakunnansyyttäjävirastossa uudelleen tutkinnan kautta tai muualla), mistä Suomalaisuuden Liitto menetti valtion tuen.
Taidatte olla lievästi sanottuna täysin suossa ugrilaistamisenne kanssa; poliisitutkintoja, kanteita, valtion avun menestyksiä jo tuossa iässä.
Mitä seuraavaksi pseudo-kulttuurin kesken kasvuisille pakkotarjoajille?
Albert Mannersdorff

Albert Mannersdorff Halla-ahon syytteessäolemisesta:
Syyttääkö syyttäjä? Kysyin tätä?
SYYTTÄÄKÖ SYYTTÄJÄ. Ja vastaus oli Teiltä: Ei.
Miksi hovioikeus toimittaa Teille kuitenkin asiasta minun toimittamia asiakirjoja, jos et ole syytteessä. Ei kai Turun hovioikeus turhaa työtä tee, eikä näin toimisi, jollet ole syytteessä?
Ylipäätään sitä ei edes tarkisteta, jos et ole siellä syytteessä, koska minun vaatimus ei vie sitä syytettä mitenkään oikeudessa eteenpäin. Vain syyttäjä. Ja jos syyttäjä on vienyt ja asia tarkistetaan olet juridisesti syytteessä.
Mitä peittelet?
Siis kerro meille oletko hovioikeudessa syytteessä?
Ja oder Nein? Kyllä vai ei.
Olitko syytteenä olo aikana töissä? Oletko ollut? Sillä syytteessä olit jo 18.2.2002-29.4.2002 ja et näin muodoin olisi saanut opettaa. 29.4.2002 - ... et ole siis syytteessä ja asia ei ole vireillä hovissa, vai?
Ei venäjän opettajalla, jonka lanseeraa slaavilaisia tapoja ole mitään erioikeuksia verrattuna poliisiin tai merenkulkuhallituksen johtajiin. Jos on syytteessä ei voi tehdä työtä ja käsittääkseni yliopisto kuuluu tähän selvitykseni mukaan. Sen korkein oikeus tarkistaa.
Älä käännä asiaa; Teillä on jo yksi juttu syyttämättä minua vastaan toinen tulee asiasta, johon vastasin22.11.2oo2.
Mitä muihin juttuihin tulee, niin et ole Teemu Lahtinen ja jos sinulla on valtakirja niin muistahan se, että syyttämisjättämispäätöskin voidaan aktivoida uudestaan koskien Teemu Lahtista valtakunnansyyttäjän viraston kautta, jos tutut vakiintuneet kuvionne yhä jatkuu. Lahtisen kohdalla en ole puhunut turhista rikosilmoituksista, paitsi että syyttäjä on todennut asiakirjat väärennöksiksi; siis se on juridinen päätös, joka kaatoi puolustuksesikin.
Kysymys on nyt hyvin aktiivi, koska Seppo Lehto on linnassa odottamassa uusi oikeudenkäyntejä ja Suomalaisuuden Liitolta on otettu valtion avut pois. Vähän pakko olla ottaa, jos ajatellaan, mitä olette ajaneet. Valtio olisi muuten pahassa välikädessä.
Se joutuu myöös pahaan välikäteen, elllei tuomioita ala tulla lakeja rikkoneita kohtaan; niin itsehän katsot että et ole edes syytteessä, mutta se tarkistetaan korkeimmassa oikeudessa. Ei jollakin venäjän opettajalla ole mitään erioikeuksia, jotka menee yli poliisien tai merenkulkulaitoksen johtajien.
Halla-aho tässä on kysymys juridiikasta ei persoonista.
Laki on kaikille sama.
Albert Mannersdorff

Albert Mannersdorff jatkaa aiheesta:
Maisteri Jussi Halla-aho ei edes itse tiedä tai ehkä paremmin ei kykene tunnustamaan, että on täysin syytettynä tuomioistuimessa täällä käydyn keskustelun perusteella. Et tunnusta, vaikka kiertotien kautta mm. asian tutkimus hovioikeudessa kannan mukaan itse paljastat olevasi siellä syytteessä.
Minä itse tai todistajani emme voi päättää valitettavasti syyttämisestä hovioikeudessa, niinkun en siitä ottaako korkein oikeus asian ratkaistavaksi myöhemmin koskien Halla-ahon mm. työssä oloa syyte ajalta, joka on viimeinen valttikorttini maisteri Jussi Halla-ahon lain kuuliaisuutta vastaan. Tapaus ja prosessi laukeaa käräjäoikeuden päätökseen, jos syyttäjä ei syytä hovioikeudessa Jussi Halla-ahoa vastaan. Näin ei ole käynyt, vaan Jussi Halla-aho itse on kertonut, että hovioikeudessa tapahtuu ...
Nähtävästi on ollut olemassa syviä juridisia perusteltuja syitä jatkaa syyttämisprosessia edelleen ja pitää juttua vireillä hovioikeudessa; tuskin korkein oikeuskaan asian antaa mennä enää ohi, koska mm. opetustehtävissä pysyminen syytteenä olo aikana on sellainen rikosasia (vrt. poliisit, merenkulkuhallituksen virkamiehet), joka tutkitaan taatusti myöhemmin. Halla-ahon väite, että hän ei ole syytteessä tuskin pelastaa häntä asiassa korkeimmassa oikeudessa, jollei Turun hovioikeus jo puutu asiaan aikaisemmin, vaikka en ole itse esittänyt tätä asiaa; esitän sen vasta korkeimpaan oikeuteen.
Maisteri Jussi Halla-aho on edelleen kertonut, että häntä ei siis syytetä, mutta viitannut samalla, että Turun hovioikeus on toimittanut minun lisätodisteitani asiakirjoina Halla-aholle!
Miten tämä on mahdollista, että ilman syyttämistä hovioikeus toimittaa asiakirjojani Halla-aholle? Minun toimittamani materiaali jää pöydälle ja ei saa takuulla jatkokäsittelyä, jos Halla-ahon prosessi ei ole aktuaali ja hän itse syytteessä. Samalla hän myöntää sen myös, että se asia on hovioikeudessa "tutkittavana", mutta hän itse ei ole syytteessä. Miten se ylipäätään voi olla tutkittavana, jos Halla-aho ei ole itse syytteessä? Miten tämä on mahdollista, sillä jos hän ei ole syytteessä asia olisi ratkennut käräjäoikeuteen ja sen päätökseen.
Onko tämä jotakin venäläistä ja idän ortodoksista oikeuskäytäntöä, jonka "suomalaiset" ovat omaksuneet? Varaudu jo siihen, että joudut selvittämään sen korkeimpaan oikeuteen, miksi et ole ollenkaan syytettynä? Virkamiehen estymissyyt on yksi vakava kohta, jos puhumme henkilöstä, joka tekee työtä yliopistossa, joka on valtion hallinnon alainen itsehallintoyksikkö.
Toiseksi mitä muihin vireillä oleviin juttuihin tulee, viittaan tässä mm. Teemu Lahtisen & kumppaneiden harjoittamaan Suomalaisuuden Liiton sukunimikäytäntöön, missä hän on ollut poliisitutkinnassa, tutkimme asian mahdollista aktivoimista uudelleen, nyt kun Suomalaisuuden Liitto on mennyt nurin ja menettänyt kaikki valtion eri tuet. Mielestäni Teemu Lahtisen ja ko. hänen palstan asian käsittely ei ole muuttunut. Teemun kanssa palaamme asiaan.
Kolmanneksi germaanisen palstan ylläpito; seuraamme asian kehitystä ja teemme siitä päätökset, joista emme kerro. Kommandot eivät ikinä kerro, mitä he tekevät tai missä iskevät.
Tällä kertaa keskusteluni päättyy tähän täällä ja lopullisesti ja kiitän myös ystävällisesti palstan ylläpitäjää paljon siitä, että hän on tarjonnut keskustelumahdollisuuden, mistä on nyt käynyt kaikille ilmi, että Seppo Lehto on toimitettu vankilaan, Jussi Halla-aho on edelleen syytteessä, Teemu Lahtisen tapausta harkitaan uudelleen puolestani ja Suomalaisuuden Liitto on menettänyt kaikenlaiset tukensa Suomen valtiolta.
En ole myöskään kiinnostunut ehdokkuuksista tms. minkään eri puolueen tms. kanssa tässä maassa; työ ensin sitten tulee muut ja huvit vielä viimeiseksi. Olen tehnyt tämän asenteeni aikaisemminkin selväksi ja ihmettelen, että nimeäni sotketaan mitä eriskummallisimpiin asioihin, mistä itse en ole ollut tietoinen.
Ystävällisin terveisin
Klasu

Brigitte Hamann kritisoi Pekka Siitointa:
Niille nuoremmille Siitoimen kannattaja nuorukaisille, jotka kannattavat Pekka Siitointa (synt. -44)annamme pienen INFO-paketin Siitoimen yleisesti juuri naisten parissa tunnetusta ja nauttimasta maineesta ja arvonannosta. Tämän Suomen Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimen viimeksi tekemät ja hankkimansa lapset, ns. toinen vielä kasvava Siitoimen jälkipolvi, jotka ovat tulleet juuri kouluikään ovat myös olleet varhaislapsuudestaan saakka yhteiskunnan toimesta huostaan otettuina lasten yleisessä kasvatuskodissa, kuten Pekka Siitoin on itse ollut oman kokemansa lapsuuden tapaan.
Syy nykyisten kahden Siitoin lapsen yhteiskunnan pakko huostaanottoon on ollut se, että Siitoin ei ole pystynyt missään määrin huolehtimaan isänä tai edes huoltajana hankkimistaan lapsistaan kodissaan. Lisää tietoja Siitoimen lasten tapauksesta antaa lastenkodin vastaava [email protected], jos joku on kiinnostunut ryhtymään ko. lapsien huoltajaksi ja pelastamaan näin ollen nämä lapset lastenkodista normaaliin kotiin. Pelastakaa lapset!
Lisäksi aikaisemmin 1960-luvulla syntynyt Siitoimen esikoinen on tehnyt itsemurhan eli siis tappanut itsensä ja hänen veljensä käy jatkuvan säännöllisesti vankilassa istumassa lyhyitä vankilatuomioita tänään.
Tällaista maan isää sloganillaan "kaikki tuntee Pekka Siitoimen" Suomen äärioikeisto siis puuhaa Suomelle. Vakavasti otettavaa toimintaa? Vakuuttavaa huolenpitoa isähahmolta, mutta valitettavasti tällaiseenhan Siitoimen kannattajat ovat jo kotioloissaan lapsesta alkaen tottuneet esim. Suomen Sisun kasvavat nuorukaiset. Itse asiassa Siitoimen kannattajat ovat täsmälleen samanlaisia psykiatrista hoitoa tarvitsevia traagisia yhteiskunnan rajatapauksia, kuten esimerkiksi suomalaisasiamies Olavi Koskela, joka on istunut vankilassa tuomion aikaisemmin siitä, että hän tuhosi polttamalla itse kokemiensa varakkaampien ihmisten omaisuutta; ilmeisesti kovastikin nauttien polttamisen pahanteosta.
Siis jonkin sortin pyromaani tämä Siitoimen fanaattinen kannattaja. Siitä tuli tietysti vankilatuomio muinoin ja vankilassa Olavi Koskela Pekka Siitoimeen tutustuikin. Pekka Siitoin on myös usein tai melko säännöllisesti haettu aikaisemmin putkaan poliisin toimesta, kun merkittäviä valtiovieraita saapui Turkuun. Oikeastaan se oli toimiva käytäntö vielä 1980-luvulla.
Siispä eipä pidä mitenkään sen enempää ihmetellä tällä hyvin useiden naisten tuntemalla taustalla Pekka Siitoimen ja hänen kannattajiensa yleisiä vieläkin jatkuvia edesottamuksia ja Pekka Siitoin lienee ollut se ratkaisevin tekijä, että Suomeen ei ole syntynyt mitään populistista oikeistoliikettä muiden pohjoismaiden ja Keski-Euroopan valtioiden tapaan. Media on hyvin osannut manipuloida ihmiset tapaus Pekka Siitoimella. Miehellä, jonka kodin arvokkaalla paikalla eli kirjahyllyn lasikaapissa ovat sekä Leninin että Stalinin näköispatsaat meidän nähtävillä.
Brigitte Hamann

Brigitte Hamann jatkaa aiheesta:
Pekka Siitoin on hyvin tunnettu satanisti eli Saatanan palvoja. Ei vielä tiedetä tarkkaan mahdollisista uhreista, mutta hän usein pitää mm. mustia messuja Vehmaalla ja samalla oudosti homoseksuaalisen kiihottavasti piruksi pukeutuneena. Siitoimella lienee vahvoja homoseksuaalisia piirteitä tai ainakin merkittävää taipumusta siihen, koska homoseksuaali mies piireissä häntä kutsutaan yleisesti aliupseeri-tumpiksi erittäin näkyvän lyhyen pituuskasvun takia. Pekka Siitoin kiinnittää näin ollen erityisesti miesten ulkomuotoon aina paljossa ja huomattavasa määrin poikkeavalla tavalla huomiota juuri subventoiden tällä tunteella omaa hyvin vajaavaiseksi kokemaansa omakuvaansa, ulkonäköään ja pituuskasvun lyhyyttään mm. hyvin monien muiden homoseksuaalien tapaan. Sen huomaa jo Siitoimen toistuvasta homoseksualismiin viittavaasta sanavalinnasta kielenkäyttö tilanteissa. Natsismiin kuuluu myös homoseksualismi Pekka Siitoimen mukaan.
Psykologisessa mielessä asiaa on tutkinut syvemmin mm. tutkija Merja Hermonen, jonka yhteystiedot alhaalla. Mielenkiintoista olisi tämä lahjakas naishenkilö saada keskustelemaan Siitoimen harjoittamasta satanismista johonkin erityiseen ajankohtaisohjelmaan. Kaupungilla minulle on myös RJL kertonut aikaisemmin, että Pekka Siitoimen julki satanismin laukaisi Trevor Ravenscroftin Pyhä Keihäs-kirja, josta Siitoin muinoin omasta mielestään lahjakkaasti päätteli ja vakuuttui, että satanismi on natsiliikkeen taustavoima ja tätä kautta Siitoin uskoi pääsevänsä henkilökohtaisesti mahtiin ja valtaan. Tietojemme mukaan kirjan oli kirjoittanut entinen keskitysleirivanki ja se tuntuukin sitten hyvin sopivalta kuvaamaan Suomen kansallismielisiä, että tämän tuotantoisella vallankäytön oppi-lähteellä tai kirjalla valtaan aukeaa portti, abradaka dapra ja simsala pim, yhteisiä asioita hoitamaan ja järjestelemään.
Kuinkas on käynyt?
Mies on eläkkeellä oleva hylkiö, jota vastaavat kannattavat Suomen kansallismielisessä liikkeessä, joka identifoi itsensä hyvin tunnetusti rajastussa viitekehyksessä idän kansojen keskuuteen Udmurtiaan, Komiin ja Mariin. Terävänä valtio-oppineena myös turkulainen Rami Leskinen on esittänyt (mm. Seura-lehti joulukuun 2000 numero), että menestyvän kansallismielisen populistisen liikkeen synnyn on estänyt vain yksi henkilö eli juuri tämä Pekka Siitoin. No, eipä kait vain yhden miehen harteille näin paljoa tarvitse nyt taakkaa laittaa, vaan osan taakasta kantaa vastaavanlainen kansallismielinen yhteiskunnan kuona-aines, jolta puuttuu kaikki edellytykset joka miehen kykyyn edes hoitaa omat jokapäiväiset juoksevat asiat. Olihan sentään Suomessa Veikko Vennamo, joka sai itselleen ns. vähäosaisen kansan vankkumaton kannatuksen verbaalisella lahjakkuudellaan.
Brigitte Hamann

Jonathan Shedd kommentoi:
Tämä Klasu on täysi runkkari! Tarkemmin vammainen runkkari, joka ei pysty runkkaamaan itseään!
Suuri vanhinko tälle Klasulle, että vammaisena hän ei pysty ollenkaan runkkaamaan itseään, vaan joutuu turvautumaan toistuvasti Seppo Lehdon toimittamiin seksipalveluihin, jotka on suunnattu pääasiallisesti vammaisille ihmisille. Klasu on kysynyt myös Jussi Halla-aholta naista, joka tyydyttää vammaisia ihmisiä, koska Halla-aho toimittaa venäläisiä naisia.
Tampereen huorat tietävät tarkasti Klasun, sillä Seppo Lehto on kertonut asiat meille! Pikkukohtia myöten!
Paljonko Klasu maksat, jotta emme paljasta sinua naisten ostamisesta runkkaamiseen?
Jonathan Shedd

Brigitte Hamann kommentoi:
NIMIMERKIN TUNNISTUS TURUSSA
Jonathan Shedd-nimimerkki viittaahan nyt tarkasti Turun Hengentieteen Seuraan, missä Pekka Siitoin esiintyi Jonathan Sheddinä aikaisemmin; viitaten edellisen kirjoitukseni homoseksuaaliseen analyysi arviointiin, niin Jürgen Möllemannin nimellä kirjoittava sopii hyvin yhteen myös Pekka Siitoimen kanssa äsken ylhäällä kirjoitetun analyysin kanssa ja Siitoinhan ei osaa kirjoittaa tai edes puhua germaanista kieltä yhdessä yhteistyökumppaneidensa mm. suomalaisasiamiehenä tunnetun Olavi Koskelan kanssa; lisäksi aliupseeritumppi on hyvin tunnettu onanisti puheistaan päätellen, joten kirjoittajan henkilöllisyys on 99,9% varma edellisistä näytteistä, koska se paljastuu kielen ja teeman valinnassa ja hyvin tarkasti. Pekka Siitoimella on lisäksi yleinen rahapula ja eipä mikään ihme, että hän yrittää järjestellä itselleen rahaa täältä ja asiaa kannattaa tarkemmin tiedustella mm. Vehmaan ulosottovirastosta, jossa tapaus Siitoin tunnetaan karhulaskuistaan, mitkä ovat menneet ulosottoon siellä.
Nähdyissä useissa germaanisen tiedustelupalvelun raporteissa Siitoin puhutteli matkien Adolf Hitleriä tai sitten Hitlerin kloonina paremmin Klasua aina "keisarilliseksi majesteetiksi" siteeraten ja kumartaen, joten tämä Klasun johtajan käsi on ilmeisesti jäänyt pysyvästi päälle yhdessä mm. Seppo Lehdon kanssa tästä yhteydestä, mutta he ovat yrittäneet kääntää sen päinvastoin negatiiviseksi pilkaksi, koska Klasu ei ole lopulta suostunut mihinkään yhteistyöhön näiden yhteiskunnan hylkiöiden ja rikollisten kanssa. Tutkija Mari Kalliala on myös tutkinut yliopistotasoisessa Crime as a part of a political movement - työssään oppiaineenaan poliittinen tiede Pekka Siitoimen rikollista toimintaa, joka on liittynyt politiikkaan kiinteästi. Politiikassa Pekka Siitoin on rikollistaustainen vaikuttaja ja käyttää rikollisen eri keinoja.
Käsittääkseni Klasu pystyy yksin kummallakin kädellä ja erityisesti vasurilla käyttämään nyrkkirautaa sujuvasti niin, että pystyy muotoilemaan sekä Pekka Siitoimen että Seppo Lehdon naamat aivan uuteen uskoon yhdessä heitä hännystelevien kanssa. Tämä ei kuitenkaan liene ajankohtaista, mikäli tunnen Klasun ajattelukyvyn tai tavan toimia oikein; ei toimi rivisotilaala ja sen tavoilla.Pekka Siitoin esiintyy yhä vain varusmies alipuseeri kersanttina; Pekka Siitoin on kirjoittanut aikaisemmin mm. kaikki germaanisen tiedustelupalvelun raportit, jotka esiintyivät julkisuudessa vuosia sitten, kuten monet muutkin provokaatiot. Nämä hän yritti kaikin tavoin laittaa Klasun piikkiin muun spamminsa kanssa; kannattaa kysyä Siitoimen severiltä sitä, kuinka monta huomautusta hän on saanut tästä piirteestään ja kuinka monta kertaa hänen sivuiltaan on poistettu eri musiikkia, koska hänellä ei ole ollut oikeuksia soittaa niitä sivuillaan. Näin ollen luultavasti Adolf Hitler-nimimerkkikin täällä esiintyneenä on lähtöisin Pekka Siitoimesta tai vähän tarkemmin Siitoimen ja Halla-ahon tietojen yhteensovituksen tuloksen näytteenä tietojen vaihdosta. Hindenburg-nimimerkki, joka haluaa kriminalisoida germaanisen kulttuurin pohjalta esiintyvän viittaa myös Pekka Siitoimeen semminkin, kun hän viittaa siinä Klasun käsiin. Sekin on vakio homoseksualistin tunnusmerkki.
Jussi Halla-ahon ja Pekka Siitoimen yhteistyökuvio ei ole mitenkään uusi, ideologisestikaan, sillä Pekka Siitoinhan oli keskeisesti mukana Kursiivi nimisen kirjapainon polttoprojektissa Helsingin Lauttasaaressa 1970-luvun lopulla. Tiedot näyttävät vaihtuvan heillä keskenään. Tästä Lauttasaaren kirjapainon poltosta kommunistit kuittasivat hyvin suuret vakuutusrahat itselleen Seppo Lehtosen suorittaman tuhopolton jälkeen. Asiayhteydessä lähetettiin myös mm. kirjepommeja, josta Arvi Pohjola tuomittiin yhdeksän kuukauden vankilatuomioon.
Pekka Siitoin tuomittiin vuonna 1978 viideksi vuodeksi vankeuteen kommunistien kanssa juonittelujen ja vehkeilyn tuloksena ja siellä hän tutustui mm. suomalaismies Olavi Koskelaan, josta myöhemmin tuli hänen ykköskannattajansa maassa. Koskela oli myös pyromaani, joka poltteli menestyviksi ihmisiksi kokemien omaisuutta ja ilmeisesti kovin nauttien tekemisistä. Siitoimen kaikki yhteistyökumppanit ovat olleet Koskelan tapaan etnisesti suomalais-ugreja, jotka eivät puhu muita kieliä kuin suomea Siitoimen tapaan. Pekka Siitoin pitää myös kartanonsa arvokkaimmalla paikalla kirjahyllyn lasikaapissa sekä Leninin että Stalinin näköispatsaita symbolina valmiudesta hyvään yhteistyöhön tämän saman porukan kanssa, mitä Jussi Halla-aho edustaa. Viimeksi paikallisessa käräjäoikeudessa Siitoin oli tuomittavana pirtu-drokarina, joka otti vastaan mereltä venäläisten alkoholia, jota hän väitti maahan. Siitä hän sai tuomion, mutta pitää edelleen seinällään tauluja Venäjän keisareista. Niiden parissa sopii neuvetella venäläisten kanssa.
Toivottavasti saatte Jussi Halla-ahon ja Pekka Siitoimen oikeuteen mm. tästä palstasta.
Brigitte Hamann

Klasu lähestyy taas Väinö Kuismaa:
Teepä rikosilmoitus Suomen Sisun eräästä yhteistyö peitejärjestöstä, joka on laittanut itsesi täysin hörhöksi psykjologiselle-palstalla. Palstan ylläpitäjä on Jan Lassila ja osoitteet löydät sieltä ko. palstalta. Olen informoinut muitakin joita nimitetään ko.palstalla.
Järjestö on saanut valtion apuja, mutta varmasti lakkaavat Suomalaisuuden Liiton kanssa, kun tuomioistuinkäsittelyyn meneviä rikosiloituksia tehdään. Valtion avut lakkaavat ikuiseksi ajaksi.
Suomalaisuuden Liiton jutut ovat uskomattomia, kuten paroni von Rosen levitti tyypillistä perunarutto-kirjemyrkkyä Suomeen vuonna 1918 hävittääkseen suomea puhuvan väestön maasta. Rahaliikenteessä he syyttävät mm. Ruotsia Saksan "laittomien" varojen siirtelyssä. Suomen Waffen-SS yksittäiden miesten syytteiden eteenpäin vieminen mm. Simon Wiesenthal-instituuin kanssa on vireillä yhdessä muiden Wiking passaridivisioona miesten kanssa jne.
Tähän porukkaan soluttauti mm. Raimo Rosendahl, joka herjasi minua Waffen-SS miehille, jotka olivat kaikki yhteisesti koolla vuonna 2000 syksyllä. Siitä on monia todistajia ja harkitsen vielä rikosilmoitusta tät porukkaa vastaan ko. järjestön jäsenten tuella.
Klasu
Klasu jatkaa aiheesta:
Koskien ISÄNMAALLISEN OIKEISTON etymologisesti aikaisemmin arvostaamaani palstaa teen nyt täyden poikkeuksen siitä, mitä sanoin kirjoittelustani tänne myös aikaisemmin ja kutsun näin ollen Väinö Kuisman todistajakseni oikeuteen, jos hän itse sitä haluaa:
Nimittäin kyseessä on tarkasti ylhäällä laiton uhkaus, jonka Suomen Sisu tai sen jäsen (järjestön puheenjohtaja vastaa uhkaislusta, jos tapahtuu anonyymina) on tehnyt minua vastaan täällä ko. kirjoituksella (tappouhkaus) julkisesti; puheenjohtajansa Teemu Lahtinen (hän on hakenut lähestymiskieltoa minua vastaan ilmeisesti IKL:n painostuksen alaisena, koska liitti IKL-osoitteen minua vastaan, mutta se ei ole voimassa) on tehtaillut minua vastaan rikosilmoituksia aikaisemmin ja paljon ja siitä vastauksena olen tehnyt tästä Teemu Lahtisesta rikosilmoituksia; Lahtisen todistajana on esiintynyt säännöllisesti mm. Jussi Halla-aho (ja päinvastoin), joka on tehnyt erityisiä palstoja minua vastaan ja viimeksi hän on vastuuosallisena uuteen germaaniseen palstaan, mikä on luotu samalla tavalla kuin aikaisempi Halla-ahon palsta. Tästä lähtee rikosilmoitus. Huomattavaa on, että Halla-ahon ayyllistyy toistavasti asiaan eikä ymmärrä edes olevansa syytteessä!
Myös IP:n puhenjohtaja Rosendahl on tehnyt minusta toistuvasti ja syyttä julkisisia kunnianloukksia, josta Waffen-SS miesten omaiset ovat minulle myöhemmin puhelimitse kotiin ilmoittaneet, koska en tunne tätä Rosendahlia ja häne porukkaa mm. Suomen Sisua: Rosendahl kuuluu sarjaan Teemu Lahtinen jne. En viitsi sanoa muita nimiä tässä sarjassa vain juridisista syistä. Tiedän ne. Mutta mahdollisessa oikeusprosessissa kyllä ilmoitan.
Hyvin kumma juttu tämä vammaisuuteni; ilmeisesti olen dalidomi, kivijalka jne. (vammaiseksi nimittely on kriminalisoitu laissamme rangaistavaksi). En tiedä, mitä tällä tarkoitetaan, muuta kuin kirjoittajan aivot ovat samalla tasolla kuin Seppo Lehdon (vrt. opistoupseeri Mikko Rapo)
Todellisuudessa kuntoisuusluokkani oli A2 muinoin halveksimassani asevelvollisuus armeijassa, joka unohtui kaikkien nähtäväksikin Lehdon ja Halla-ahon väärennettyyn 330. vrk- varusmies sotilaspassiinkin, jonka Jussi Halla-aho esitteli tuomioistuimelle everstin arvoisena vuonna 2002 muiden kirjeden joukossa, joita en ollut kirhjoittanut. Kiitos vain. Mukavaa olla everstin arvoinen. Edesmennhyt isänihän sattui olemaan juutti Marokon Kauhu pikkuserkku ... siis sukututkimuksessa, ei huijausjutuissa.
Suvussani on kyllä everstejä ja hyvin kuuluisia sellaisia. Ilmeisesti olet sekoittanut minun muihin sukuni jälkeläisiin. (En tiedä, mihin arvoon holsteinilainen junkkeri sukuni Suomen kansan ja asevelvollisuus armeijassa sitten lopullisesti rankataan? Järjestelmät kun ovat täysin eri ja ammattiarmeijan kanssa, joka käyttää ammattitermejä kehittymättömien kansanarmeija määritysten sijaan. Kysymyksessähän on kuitenkin täysin vakiintunut nimitys kulttuuri kansoissa, jotka eivät koskaan alistu)
Palataan oikeudessa asiaan!
Klasu

Albrecht Mannersdorf uhkaa ugreja:
KYLMÄÄ TERÄSTÄ TARJOLLA!
Kuittaamme palstan tarkoituksen tällä armeija viestillämme; se on sitten heti suoraan kylmää terästä ja suoraan teräksen kylmästi sisään kohdatessamme mistään mitään muuta välittämättä.
Sodan lait ovat tappaa tai tulla tapetuksi ja eiköhän Sisun totaalisen sodan julistajat tms. ala jo ymmärtämään, kun ensimmäiset henki hieveriin pieksämiset on tapahtunut keskenkasvuisten nilkkien keskuuteen, koska alkuasukas Seppo Lehdon tapaukset eivät ole mitään teille ilmeisesti opettaneet. Päinvastoin.
Suomen Sisu, Pekka Siitoin & kumppanit. Aika on ottaa oikeat aseet esiin ja katsoa juuri taistelun kautta tänään kuka on kuka sotilaana taistelussa, taistelussa, ei naurettavissa suomalais-ugrilaisissa kirjoituksissanne ja palstaleikeissänne vrt. veriveljenne alkuasukas Seppo Lehto, joka on vankilassa tänään.
Se on myös teidän pysyvä paikkanne kaatopaikka hautuumaan, jonne paska tumppi ruumiinne (DNA-saastat) anonyymeina kipataan ja puskutraktorilla hiekkaa päälle.
Meillä on Suomen Sisun jäsenlistat hallussa ja olemme enemmän kuin kyllästyneet tämän järjestön täysin aiheettomaan jatkuvaan seppo lehtomaiseen suunsoittoon ja ja jatkuvaan häiriöön netissä vrt. tämä palsta. Tiedämme kaikki Suomen Sisun nimet ja verikostomme tulee saavuttamaan jokaisen paskan ja ajallaan nimilistoilta.
Se on nyt suoraan kurkut auki, saatana keskenkasvuiset nilkit! Me olemme fanaattisia sotilaita ja tätähän olette kerjänneetkin! Katsotaan kuka meistä on sotilas ja kuka pelkkä katteeton suunsoittaja! Te olette pelkkiä anonyymi ugreja, jotka yrittävät tarjota jatkuvasti ja väkisin kulttuuria ja kehittyneitä tapoja vailla olevaa maailmaa joidenkin pelle valtakunnan johtajien kanssa.
Lopettakaa ajoissa tai Teidän sukulaisillekin ja jälkeläisille käy huonosti! Ugreja ammutiin viimeksi joukkohautoihin vuonna 1918 ja tämä voi toistua vielä; jos meistä on kiinni se toistuu, koska tulemme vastaamaan Teille teidän aiheettomiin kunnianloukkauksiin! Lopettakaa vielä, kun ei ole mitään paitsi Seppo Lehdon pieksämisiä tapahtunut!
Tuollaiset samanlaiset nuijamiehet löytiin kuolleena ja silpottuina jo Klaus Flemingin ritareiden peitsien terillä maahan kuolleena aikaisemmin. Ruumiit kärrättiin suoraa kaatopaikalle. Niin käy nytkin tumppi-ugreille, suomalais-ugreille tänään. Lisäksi alamme levittämään välittömästi anthraxia eli pernaruttoa keskuuteenne eli samallalailla, kuten jo Paroni Otto Karl von Rosen levitti sitä sokeripaloissa Pohjois-Norjan suomalaisväestön keskuuteen vuonna 1917. Tämä sopii jonkinlaisena lopullisena ratkaisuna Teidän kohtaloon, koska halumme on päästä teisät täysin irti. Muuta vaihtoehtoa ei ole enää olemassa.
Muuten Siitoin, etkö pysty enää parittelemaan tuollaisella paskamahalla ja olet siirtynyt vakituisesti onanoijaksi? Kirjoituksesi etymologia viittaa tähän. Meillä on hyvää lääkettä rasvaongelmiisi; kylmää terästä. Palaamme myös suomalaismies Olavi Koskelan kanssa asiaan vähän tarkemmin myöhemmin. Kukaan Teistä suomalais-ugreista ei ole turvassa ja ei missään. Ette pääse mihinkään karkuun, koska Teistä ei pidetä yhtään missään. Ette pääse karkuun enään!
Sotapäällikkö
Albrecht Mannersdorff

Boris Verikov kritisoi Lauri Oinosta:
Lauri Oinonen kepuliripuli edustaa aivan oikein ryssäläistä paskanjauhajaa, jolla ei seiso ryssäläinen pukama lättäpäisessä jauhokasassaan
Onko nähty omahyväisempää jaarittelua ja inttämistä kuin eilen Tervo ja Päivärintaohjelmassa, jolloin vastassaan oli pari liittolaistaan ryssäläisrintamasta.
Lauri Oinonen jorisi liikkumisvapauden rajoittamisesta:) ... Onko suomalaisilla ollut liikkumisvapaus palautettavilla / miehitetyillä alueillamme? ...alueet lienevät suuremmat kuin laiskan kepuliryssän matka eduskunnan toiletista runkulta presidentilinnaan nuolemaan Ryssän suurlähetystön edustajia? ... ja iskemään ryssähuorien alaikäisiä tautivittuja Hotelli Helgaan?
Boris Verikova kepuliryssien paljastaja

Leonid Laakson lausunto:
Eta otcen harasoo; )? ( "silmien välliin Ryssää, juu"-laulun tahdissa )
... jos paviaanikoira ryssäloinen ja sotarikollinen Putin meidän Herramme maksaisi Seppo Lehdon kansankiihotussakot miehittäjä-Ryssää vastaan ja lähtisi helvettiin kaikilta miehittämiltään alueilta ja minä Leonid Willevich Laakso ( asun Orimattilassa ) saisin potkun persuuksilleni Ria Novostin päätoimittajana ja paljastettuna FSB:n ryssäloisena.
Leonid W. Laasko - ryssäloinen verraton, tsuhnien kusettaja siinä kuin päämiehemme paviaanikoira loinen toinen russakka torakkaa pahempi Iivana Tsetsenian kansanmurhaaja ja Tsetsenian, Suomen, Baltian, Saksan, Japanin ymv:n kansojen alueiden miehitysvastaava.
PS:) SVYS ja Kepu ovat meidän saastaisten loisryssien parhaat kamut kautta aikain. Liisa Jaakonsaari ( demarilehmä ) ja Anneli Jäätteenmäki ( kepuli ) ovat toki verrannolliset kaikessa naiviudessaan. Lisää vastaavia kepulidemariloisia eduskuntaan seuraavissa maalisvaaleissa 2003, niin meidän Herramme Paviaanikoira Putin ja muut nauraen kiittävät.
Leonid Willevich Laakso - ryssäloinen Tsuhnalandiassa

Fabris von Mayerhofer toivottaa hyvää joulua:
Iloista ja rauhallista joulua itse kullekin!
Toivottavasti onnellinen uusi vuosi 2003 vie Teistä monet asettamiinne realistisiin tavoitteisiinne. Onnittelemme Väinö Kuismaa merkittävästä saavutuksesta eli puolueen rekisteröinnistä Suomessa. Olavi Mäenpäätä onnittelemme Turun vähempiosaisten voimakkaan toiminnan puolesta; lisäksi Olavi on tarjonnut merkittävän vaihtoehdon vihreiden edustamalle ekofasismille Turussa. Turkuhan on oikeastaan maamme keskus!
Yhteiskunnan opettama suvaitsevaisuus on aina melko suhteellista ja selvästi vielä toistaiseksi kohdennettua. Siinä mielessä terve kritiikki pakolaispolitiikkaa vastaan hyvin harkittuna on tervetullutta massatyöttömyyden aikana, jos ajatellaan työllisten osuutta kansalaisista. Protesti ei kuitenkaan kanna pitkälle, jos selvä järkevä ja hyvin ymmärrettävä vaihtoehto suunnitelma ei ole tarjolla. Sen täytyy olla myös kokolailla sopiva odotuksiin nähden. Nukkuvien puolueen herättäminen on hyvin vaativa projekti. Siellä on kuitenkin ainesta, joka saattaisi anonyymeina hyödyttää.
Turkkilaisten ja muslimien häirintää tai siihen kehoittamisesta en ole oikein ymmärtänyt täysin, missä on asian sisältö? Turkki on ollut mm. Saksan liittolainen (paitsi II maailmansota, jolloin se oli "puolueeton neutraali") jo Fredrik Suuren ajoista alkaen seitsen vuotissa sodassa. Osmaanit ovat olleet meidän germaanien luotettavia liittolaisia mm. I maailmansodassa ja paljon myöhemmin esim. pelkästään yksi puhelinsoitto Saddam Husseinille Ruotsin kuninkaalta vapautta kaikki ruotsalaiset panttivangit vuonna 1990.
Saksan nationalistien Udo Voigt on myös useasti ollut läsnä islamistien mielenosoituksissa amerikkalaista imperialismia vastaan tänään. Tietysti mm. Kölnin-Kalifin tapaiset ilmiöt ovat vain rajatapauksia ja sen takia he ovatkin vankilassa; ko. muslimi julistautui Kölnin Kalifsi päämääränä muuttaa koko Saksa muslimi maaksi.Terve järki tässäkin mukana ei olisi pahitteeksi!
Toisaalta positiivisena pidän myös sitä, että Suomalaisuuden Liitto menetti eri valtion tuet kokonaan pois, koska ovat hyökänneet toistuvasti toista kotimaista kultuuria vastaan. Likaisemmaksi asian tekee vielä se, että ko. Liitto käyttää meitä viikinkien jälkeläisiä mm. Skånessa esimerkkinä siitä, kuinka ruotsalaiset kohtelevat myös huonosti tanskalaisia, vaikka he itse kohtelevat meitä oikeiden viikinkien jälkeläisiä Suomessa vielä paljon huonommin kuin Skånessa. Hyvä, että valtio oli huomannut asian ja korjannut sen. Kiitos!
Lisäksi liiton lanseeraamat valheelliset väitteet, että mm. Marika Tandenfelt ajaisi Suomen kielen poistamista eu:n virallisten kielten joukosta on täyttä propagandaa ja lietsovat vain kieliriitaa ja asian päinvastaisuuden voi tarkistaa ko. henkilöltä tai lukea hänen tiedotteensa. Tandefelt ei ole näin koskaan sanonut tai kirjoittanut. Valtion edustajakin ovat nyt vihdoin älynneet selvästi riidankylväjät ja tulos on ollut sen mukaista. Ajoihan historoitsija Seppo Lehtokin mm. Snellmanin päivän poistamista maamme juhlapäivien joukosta.
Poikkeuksiakin täytyy aina olla joukossa ja Te ette jaa hyvän joulun toivotuksiamme; Teitä, joka enemmän kuin hyväuskoisena hölmönä maksoitte Seppo Lehdon vapaaksi vankilasta äsken, odottaa samanlainen SB-erikoiskäsittely (Speziall Handlung) kuin itse Seppo Lehto koki lokakuussa 2000 aikaisemmin. Lehto olisi muutenkin poispäässyt vankilasta kokemaan ko. SB-käsittelyn eduskuntavaalien tuntumaan keväälle 2003 keskuuteemme, mutta Lehtoa on jälleen kerran rangaistava asianmukaisesti. Erityinen pääsiäisjuhla eli pashar-juhla odottaa tuloaan ja alkamistaan ja siinä tämä suomalais-ugrilainen juutalaisten kuninkaana ja Jeesus Kristuksena esiintyvä löydään ristille kuvainnollisesti. Ugrien ja juutalaisten mielipiteet ovat melko samanlaisia; käykääpä lukemassa Suomalaisuuden Liiton sivut niin näette asian itse.
Heh ... parhaimman tulkinnan antaa lokakuun 2000 tapahtumista suomalaisasiamies Olavi Koskela kotisivuillaan: Marokkolainen (ihme kun ei Marokon Kauhu, joka olisi kiistatta toiminut samanlaisesti, mutta lopullisesti vielä eri tarkoituksessa) kävi Seppo Lehdon kimppuun ja vaikka tämä marokkolainen oli mukamas ollut muukalaislegioonassakin Seppo Lehto hakkasi miehen heti siihen paikkaan. Niin, totuus on kyllä varsin toisenlainen ja Lehto itse kävi Hatanpäällä tarkistuttamassa luunsa yms. Sen näkee sairaalan kirjoistakin. Miehen sen aikaisista viesteistä. Vankilasta mies lähetti taannoin vetoomuksia siitä, että kaikki totaalikieltäytyjät pitää vapauttaa vankiloista. Siinä on oikein "kova" mies, niinkuin useat teistä kertovat. Hah! Totta on ainoastaan se, että poliisi eikä muukaan instanssi tutki tätä pahoinpitelyä. Eikä myös tuleviakaan. Siinä mielessä Seppo Lehto on kävelevä henkipatto! Eli, jos mies tulee vastaani pieksen miehen yksin siihen paikkaan ja myös henkihieveriin; eloon jäämisestä emme todella anna takuita tämän tyypin kohdalla.
Siinä tulee heti varoituksetta nyrkkiraudalla päin näköä, kaasupistoolilla päin hengitystä ja lopuksi armonlaukaus Parabellumista tälle saastalle! Ruumiin voi sitten toimittaa kaunpungin puhtaanapito laitos anonyymina kaatopaikalle myöhemmin. Kiitos.
En tiedä ovatko nämä ko. liiton symbateeraajat Koskela tai Lehto tietoisia siitä, että Suomalaisuuden Liitossa ollaan avustettu Wiking-divisioonan maassa asuvien entisten ko. divisioonan Germania- ja Westland-rykmenttien legioonalaisten jäljityksessä Simon Wiesenthal-instituutille, joka on vaatinut aktiivisesti pohjoismaisten Waffen-SS vapaaehtoisten vielä tuomioistuimeen asettamisesta pohjoismaissa tänään. Ainakin molemmat hokevat tämän liiton lauluja toinen sivuillaan ja toinen viesteissään. Lehto pyysi ja kerjäsi ko. Liittoa maksamaan hänet ulos vankilasta ja toimittamaan kuitit hänelle. Siinä tämä isänmaallinen mies, jonka isänmaallisuus Venäjän suurlähetystö matkoineen ja keskustelu sisältöineen tullaan detaljeineen paljastamaan alkavassa oikeudenkäynnissä tätä Kurun apinoista polveutuvaa hylkiötä vastaan. Poliittinen turvapaikka hakemus Viroon!
Palaamme lakituvassa asiaan näiden kavereiden kanssa pian.
Fabris von Mayerhofer

Carl von Clausewitz kommentoi:
Juutilainen, toivo joulupukilta vahvempaa lääkitystä.

Klaus Kreivintorppa vastaa:
Minä sentään luin koko Clausewitzin jo alle 10-vuotiaana, joten älä esiinnyt DNA-sekasikiö sivari minään sotilaana tai vastaavana, koska et sellainen ole, etkä siksi tule, eikä perimäsi siihen viittaa ugri poikanen!!!
Kaverisi Ronnie Hautala hoidellaan kuin Karparanta kuin tavoitetaan.
Toivottavasti menet hakemaan nyt jo lähetyskieltoa esimiehesi Teemu Lahtinen tapaan kaikkia ugrien (syntymästään DNA-vikaisia) mileikuvitus persoonia kohtaan!
Sotilas
omaa sukua Franz Felix von der und zu Reitterheim

Myös Lehto kommentoi:
Klaus Juutiloisen lääkkeet:
Pamppua perseeseen ja peräruiskua kuolleen ryssän oraalilutkutuksen jälkeen

Launis Peter Klaus von Heydmann vastaa:
Seppo Lehdon, Ronnie Hautalan yms. aseet ovat vain pelkkä kirjoitus. Kohtalonne kuin Karparannan eli mitä tapahtui turussa jouluna 2002? Ehkäpä Karparannan vuokralainen Hautala kertoo?
Kuvainnollista on jo se, että Lehto on hakenut poliittista turvapaikkaa Virosta!!! Siellähän ne perlkuri tovat olleet aina!
Juoskaa hakemaan jo lähetysmiskieltoa niinkuin Teemu Lahtinen, esimiehenne, ennenkuin piiskamme teidän hengiltä! Viikinkien tapaan! Käsittääkseni ugria sönköttävät ugri-tumpit eivät koskaan edes olleet viikinkejä. Punakaartiin sentään osasisvta ryssän vierelle mennä, kun saivat itsenäisesti päättää.
Launis Peter Klaus von Heydmann
Freiherr Viikinkien omaa Hird-sukua

Franz Felix Hugo von der und zu Freiherr Reiterheim-Wittelsbachin lisäys:
Yksi unohtui ... tämä ugria koko ajan sönköttävä alle 20-vuotias Ronnie Hautala, jonka vuokraisäntä Karparanta hoideltiin pois päiviltä! Kai luitte Turun Sanomia vuosi sitten?
Mistäs muualta kuin Suomen Sisusta tämä sotamarsalkka Rommelina esiintyvä mies tulee?
Taitaa käydä samallailla kuin Rommelilla; tee itsemurha vai tapamme Teidät niinkuin Karparannan!
Franz Felix Hugo von der und zu Freiherr Reiterheim - Wittelsbach.

Karl Heinrich von der Dorfin lisäys:
Ai perkele, kun udmurtti-ugrit saadaan kiinni, niin veri virtaa korkojen kanssa. Ai perkele ... siinä ei paljoa jotkut seppo lehdot ja ronnie hautalat hillu. Siis tosia maailmassa, ei missään joka pojan verbaali paska-netissä.
Siinä saatte herjanne korkojen kanssa, jos hengissä selviydytte, mitä epäilen, kun Karparantaa ajattelen, Ronnie Hautalan vuokraisäntää!
Paikkanne on siellä, missä esi-isänne elivät eli Venäjän aroina apinoiden serkkuina!
Karl Heinrich von der Dorf
CharleMagnen aatelia

Fritz von Mayershird ja uusi turvallisuuspalvelu:
UUSI AMMATTITURVALLISUUSPALVELU - INFO
Perustimme uuden turvallisuuspalvelun kesällä 2002. Syyt siihen ovat olleet hyvin moninaiset ja syiset. Varsinainen kohde turvallisuuspalvelussamme on tietysti ensisijaisesti pohjoisen Itä-Preussin tilanteen aktiivinen seuranta ja siellä jo olevien saksalaisten kaiken kattavasta mm. yritysten, kuten BMW taloudellisesta turvallisuudesta huolehtiminen ilman että he joutuisivat kiristyksen (= suojelurahat jne.) kohteeksi, mutta toimikenttänä on myös koko Itämeri ja näin ollen alue, mihin lukijakin kuuluu.
Olemme osaksi erikoistuneet yritysvakoiluun, mitä Venäjä ja heidän liittolaiset pyrkivät harjoittamaan saksalais omistuksessa olevissa yrityksissä mm. Königbergin alueelle. Tätä tapahtuu aktiivisesti mm. Suomessa, mutta emme lähde kertomaan tietenkään asiasta, miten se tapahtuu.
Turvallisuuspalvelun synnyn tarpeellisuus tuli ilmi jo vuosia sitten; se on se, että CDU/CSU oli ehdottanut erityisiä Itämeren joukkoja ilman Venäjää, ja Suomi kieltäytyi asiasta ilman Venäjää. Maan mukaan sellaisia joukkoja ei voida edes pitää ellei Venäjä ole asiassa mukana, saati sitten turvallisuuspalvelua, joka erikoistuisi asiaan. Venäjän turvallisuuspalvelu taas kertoo määräävän itse kaikki täällä lukijan alueella, mistä lausuntokin CDU/CSU Reichstagin jäsenelle taas kerran jälleen todisti.
Toimimme yhteistyössä Itämeren alueen taloudellisten ja poliittisten päättäjien kanssa; heidän kanssa, jotka eivät ole kytköksissä itään. Lähtökohtana on samalla ollut Saksan-Ranskan suurvalta - akselin yhä voimistaminen ja varsinkin meillä Euroopassa! Turvallisuuspalvelumme toimii siis suurvallan hengessä ja sen kaikin keinoin; sen perusta on myös poliittinen eli kattaa piirit, jotka eivät ole olleet sidoksissa Venäjään ja näin ollen ovat meidän kannalta turvallisuuspoliittisesti epäluotettavia. Tämä on tärkeätä ja ensisijaista ja määrittää toimeksiannot, mitä otamme vastaan.
Turvallisuuspalvelutyömme kattaa koko ammattialan eli tiedustelu, vakoilu, sabotaasi, eri kansantalouksien horjuttaminen, kommandoiskut jne. Valikoimat ja keinot ovat moninaiset. Ajan hengen mukaan me myymme myös palvelujamme asiakkaille, mutta vapaaehtoisuuttamme annamme ilman maksua mm. sellaisiin kohteisiin, joissa vaikuttavat nämä ihmiset, jotka kuuluvat ns. maan punakaartisukuihin yms. Se, joka tarvitsee laajaa ammattiosaamista tietää jo, mistä myöhemmin kysyy.
Työkielemme on saksan kieli, joka on myös alueen suurin kieli.
Fritz von Mayershird

Anneli Jäätteenmäki lähestyy äänestäjiä:
Lupaan jakaa vittuani kaikkia kepulivittuani äänestäneille hölmöille kaltaisilleni ryssännuolijoille
... muistakaa ottaa liukasteita mukaan tuohivittuni ei veny aina ja kaikille, jollei kavarit otsen harasoo ruski
Muistakaa kuitenkin että kepulikirjalaiset pääsevät ensiksi nylkyttämää kepulia ja saastaista ryssävittuani. Olkaa hyvä ja liittykää Kepun jäseniksi. Kiitos!
Anneli Jätemäki
Suomen Ryssäläinen Keskusta

Valtakunnansovittelija kommentoi:
Valtakunnansovittelija tuomitsee kepuloisten ja erkki.tuomiojan maanpetturuuden, perkele tollaiset ketkut seinää vasten alta aikayksikön, kiitos

Anneli Jäätteenmäki vastaa:
Me kepuhuorat haistatamme mädännysvittuamme erilaisille valtakunnansovittelijoille ja ns. vapaalle kansalaiskeskustelulle, me haluamme täydellisen kepuryssäläisen diktatuurin, kuten valko-Venäjällä
Anneli visvavittu Jätekasa ryssäläisestä lois-Kepusta

Anneli Jäätteenmäki jatkaa:
Meidän Keskustapuolueemme on maamme ryssäläisin puolue ja tulemme tekemään kaikkemme säilyttääksemme asemamme siinä ja kansakuntamme ryssittämisessä. Siksipä olemme miehittäneet puolueemme todellisilla rikollisilla Paavo Väyrysestä ( maanpetos, päivärahapetokset / jalasmökki, rahankeräys jne ), Heikki Haavistoon ( 2 kertaa rattijuoppous ja kuolemantuottamus, toinen jopa ulkoministerinä ollessaan ), sekä lukuisilla muilla taparikollisilla. Tämä on kestävä osoitus K-linjastamme. Vastuu on teidän rakkaat äänestäjät ja uskolliset ryssäläiset luteemme KGB-Keskusta linja on vankkumaton, niin kauan kuin Te haluatte.
Teidän Anneli Jäätteenmäki - tunnettu kepuloisena "tuohivittuna" kgb-papereissa ja Rusi vanhemman mukaan.

Anneli Jäätteenmäki jatkaa:
Tiedote 19.12.2002
Arvoisat äänestäjät, äänestäjinä teidän pitää tietää, että [email protected], [email protected], [email protected] ovat saaneet osansa tautisesta ryssäläisestä c-hepatiitti tuohivitukkeestani, kuten jatkossakin.
Anneli Jätemäki
Keskustapuolueen pj.

Tuomo Tapio kommentoi:
Oletkos Anneli siivonnut jo vittusi? ... sillä aattelimme tulla naimaan sinua saastainen kepuhuora.... niin minäkin .. vaikka enempi pidänkin alaikäisistä ryssäpenikoista kuten Teuvo Mällinenen, Matti Wuori ja moni muu tunnettu kgb-tahomme Kepusta Vihreisiin.

Anneli Jäätteenmäki jatkaa:
[email protected] on ilmottautunut olenvansa valmis nuolemaan kepulaisvittuani vaalitilaisuuksien ajan, jotta paikat pysyvät liukkaina, kun äänestäjikseni lupautuneet kepulaiset ryssäkoirat tulevaan panemaan tuohivittuani.
Anneli Jäätteenmäki
Kepun armoton KGB-kytky
Keskustapuolue

Presidentti Putin tiedustelee:
Virallinen tiedustelu 21.12.2002 Moskova
Joko tutkinta Matti Wuoren pedofiilikytkennöistä on aloitettu rajan sillä puolen?
Vladimir Putin
Tunnettu sotarikollinen

Miehitettyjen Alueiden Liitto kommentoi:
Saastainen Ryssäkoira kuriin ja kansainväliset pakotteet voimaan, kiitos
1) miehitetyt alueet takaisin
2) sotarikolliset oikeuteen
MAL r.y.

Presidentti Putin vastaa:
Mikä ettei, mutta kun te tsuhnat rakastatte minua kuten Stalinia, taitaisitte itkeä pillittää, jos nyt joutuisin vaikka tyräleikkaukseen.
Me jatkamme teidän kusetustamme ja kansanmurhaa, ottaen välillä tsetseenipoikia takaa, niin että reikä repeää.
Vladimir Putin
tunnustettu sotarikollinen

Heydrich von Richhoffen julistaa germaanisen joulurauhan:
Täten julistamme germaanisen joulurauhan, jonka aikana kaikenlainen germaanien ja muiden kansallisuuksien välinen kritiikki ja riidanpito on kielletty. Joka tätä rauhaa rikkoo, ragaistakoon angarimman mukaan siten kuin germaaninen tapaoikeus määrää. Joulurauha on voimassa koko germaanisen Yule-juhlan ajan uuden vuoden toiseen päivään asti. Tällöin rauha lakkaa ja astuu voimaan uuden vuoden lupauksemme, jonka mukaan tulevana vuonna germaanista kansanosaa herjaavien ääriugrien suut tukitaan lopullisesti. Uhkaukset on sanottu, nyt siirrymme toimintaan. Erityisesti helmikuun alkupuolella vapautuva Korkeimman Oikeudeen vankilaan passittama häirikkö saa kokea germaanisen tapaoikeuden toteutumisen heti vankilan portilla.

Olli Orkoneva analysoi Lehtoa:
Ei Seppo ryssiä vihaa. On aivan yksi lysti millä keinolla hän saa julkisuutta. Menisi venäläisten puolelle aivan samalla lailla, jos vain joku vain paremmin uskoisi, että Seppo on olemasasa.
Olli

Lehto kommentoi:
Vuoden kgb-palkinto Olli Orkonevalle - ( Otto-Wille Kuusinen mielessämme )
Väitteesi on tyypillinen 2-teräinen osatotuus kgb-tyyliin: "Ei Seppo ryssiä vihaa" oli totta (pravda), mutta sillä oli väitteellä pyrittiin saamaan muutkin kgb-väitteesi vaikuttamaan todelta. Vuonna 1939 Stalin käytti samaa metodia väittämällä että uudella Karjalaissuomalaisella punaisella Suur-Suomella yhdistetään kaikki suomalaiset, tarkoittaessaan vallan muuta.
Seppo Lehto - tie totuus ja elämä ( http://www.prokarelia.net )

Anneli Jäätteenmäki tiedustelee:
Miksi "terrorismin vastaista sotaa" ei ole aloitettu saastaista ja kansanmurhia tekevää lois-Ryssää eli Kremlin hallintoa vastaan?
Anneli-Ryssävittu Jäätteenmäki-Ryssännuolija

Olavi Mäenpää vastaa:
Koska me demariloiset ja heidän yhteistyökumppaninsa haluamme nuolla kieli pitkällä saastaista Ryssää
... ja unohtaa Tsetseniaan kohdistuvan kansanmurhan
... rauha on maassa kun viimeinenkin tsetseeni on tapettu.
Kiitos ryssä, .... ( Näin naapurissa-ohjelmaa mukaellen ).
Ex-demariapulainen Paasion tallista

Johannes Virolainen kommentoi:
Suomen kokoomuksen ja kepulien tilanne ei liene karehdittavampi?
Miehittäjä-Ryssännuolu ei lopu vaikka kanki olisi persiissä? Seuraavissa vaaleissa asetamme taas runsain mitoin ryssänlipukielen omaavia ehdokkaita Anneli Jäätteenmäen haisevan ja tautisen kepulivitun houkuttelemina.
Johannes Viroloinen
Ex-kepulienjohtaja ja tunnettu Ryssänlipukieli

Lehto lähestyy kaupunginvaltuutettu Matti J. Mäkelää:
Mehän tunnemmekin Matti J. Mäkelän kanssa toisemme jo vuodelta 1992 saakka.
Säälin jo tuolloin miestä, kun juoksi kuin päätön kana pitkin Hermiaa ja huuteli kuin mielitautinen: "missä se mies on joka on jakanut näitä Karjala takaisin-lappuja ilman lupaa!".
Tuolloin Hermiassa oli tilaisuus Pestiläisille. Paikalla mm. viinamäen vuorineuvos harmaapää sovjet-ajoilta J.Suominen ( asuu nykyyään Floridan suomalaissiirtolassa ). Minä hyvästä sydämmestäni laitoin isomman pestin pohdittavaksi ko. yleisötilaisuudessa.
Ko. tilaisuuden pestiläisten jakaantuessa pienryhmiin eri Hermian huoneisiin alkoi hirveä huuto ja uikutus.
Matti J. Mäkelältä oli irronnut jokin kgb-ruuvi tmv:a, sillä käsittämätöntä oli useita minutteja kestänyt ympärijuoksunsa ja mielitautinen huutonsa.
Säälin ko. pikkaraista epattoa, kun kohdalla oli senverran tuttuja Esa Mäkisestä alkaen, jotka tiesivät kuka olisi lentänyt, jos toimeen eli Matti J. Mäkelään olisi tartuttu.
Ystävällisesti Seppo Lehto
Ei kepu, ei puolueloikkari, eikä pätkä

Matti J. Mäkelä vastaa:
Hyvä Seppo Lehto, minua voit pilkata ja solvata oman vapaan tahtosi mukaan, jos se Sinulle tuo mielenrauhan, mutta Pestin puheenjohtaja oli Jouko Suomalainen, joka kuoli muutama vuosi sitten, joten eiköhän anneta kuolleitten olla rienaustesi ulkopuolella.
Jopi Suomalainen teki mittavan työn työttömien akateemisten eteen, kun taas Seppo lehto jouduttiin poistamaan ko Pestin tilaisuudesta vain hänen omista näkemyksistään johtuen.

Lehto kommentoi:
Matti J. Mäkelä tamperelainen kaupunginvaltuutettu puhuu perättömiä - se on näin vaalien alla hyvä kaikkien tietää
Viralliset kiitokset "Elinalle" polemiikki.net-keskustelupalstalle ja viralliset moitteet valheenpalko insinööri kaupunginvaltuutettu Mäkelälle!
Seppo Lehto kiittää nimimerkki "Elinaa" nimeni taustoittamisesta ja reippaasta uuden vuoden kannustuksestaan.
Tarkennan kuitenkin tiedotettasi, etten ole vielä saanut "dosentin" arvoa, enkä työtarjouksia ko. kansalaisopistoista, mutta tarjoukset otetaan vastaan harkintaa mikäli niitä tarjotaan. Kiitoksia etukäteen ja hyvää jatkoa Elinalle.
Matti J. Mäkelä on oheisessa allaolevassa väittänyt perättömiä ko. tilaisuuden luonteesta ja tilaisuudesta poistamisestani.
Asuin lapsuudessani Kurun Hainarilla eli entisessä vänrikki Ståhlin kankahilla, josta myös Kurun museoon sijoittu Ståhlin tupa Turun reissun jälkeen on sijoitettu.
Ko. tilalla toimi lapsuudessani kunnan maito-ja karjatila, jossa toimi karjakkona Esa Mäkisen äiti.
Esa poika oli samalla, luokalla Kurussa ja Ylöjärven lukiossa. Hän oli valmistunut ennen tätä 1992 tapahtumaa Korkeakoululta diplomi-insinööriksi, joten todistusarvonsa lienee suurempi kuin opistoinsinöörin?
Ko. palaverihuoneessa oli lukuisia muitakin tuttuja ja mm. Jussilan Pekkakin oli ko. tilaisuudessa muistaakseni. Pekka saattanee tietenkin olla nykyään senverran työllistetty yrityshautomahankkeensa takia, ettei välttämättä lähde muistelemaan 10 vuoden takaisia tapahtumia. Mutta muistaakseni suurin osa läsnäolijoista oli enemmän kuin vaivautunut ja kiusaantunut insignööri Mäkelän egon ylikierroksista ja jumalottomasta huudosta ko. tilaisuuden loppupuolella ja läpijuoksustaan eri kerrosten välillä huhuillessaan "Seppo Lehtoa" ja huudoistaan: "saatanan Lehto lentää kuin leppäkeihäs"-ilmaisuistaan.
Arvoisa Mäkelä tuli jopa minunkin pöytäni ääreen tivaamaan tietääkö kukaan Seppo Lehdosta, mutta kaikki me ymmärsimme ( olimme jo esitelleet toisemme ja naureskelleet Mäkelän kohtauksellekin ) vain pudistella päätämme.
Joten ALÄ sinä arvoisa kaupunginvaltuutettu MÄKELÄ VALEHTELE, kuin bresneviläinen juoppo käki!
Tilaisuuden jälkeen tilaisuuden jo loppuessa kävin J.Suomisen poistuessa samasta ovesta J. Suomisen jälkeen sitä ennen esiteltyäni ko. Karjala takaisin-projektia ( Miehitetyt alueet takaisin kansakuntamme vauraudeksi ) "vuorineuvokselle" Hermian auditorion ovella.
Mitenkään valehtelematta voinen sanoa, että vuorineuvos oli tyypillinen neuvostoajan vellihousu, sillä hänen naamansa valahti ja melkein olin aistivinani myös lievän aineenvaihdannallisen tuoksun toisessa mittakaavassa kuin insinööri Mäkelän huudoista, mutta yhtäkaikki samasta Sovjet-pelosta lähtöisin.
Vaihdoimme aiheesta sanasia, mutta kävi selväksi, ettei J.Suominen ole valmis mihinkään hankkeisiin aluepalautusasiassa.
Kättelimme lopuksi hyvien toivotuksieni saattelemana, mutta tuntui siltä että J.Suominen olisi juuri lähtenyt jo silloin kuolon porteilta. ... joten mitenkään yllättävää ei liene, että on jo kuollut.
Jotenkin on vaan säälittävää että insinööri Mäkelä kehtaa valehdellla julkisella palstalla julkisesta esiintymisestään ja väittää perättömiä tilaisuudesta poistamisestani.
Uskoisin, että niin Esa Mäkinen ( nykyään sukunimensä eri kun ottanut puolisonsa nimen, en nyt muista varmasti, mutta varmaan TTKK:n opiskelututtunsa tietävät nykyisen nimensä ) ja lukuisat paikalla olleet puolituttuni ovat varmaan tarvittaessa todistamassa Matti J. Mäkelän julkisesti valehtelijaksi.
Erittäin todennäköistä sensijaan lienee se, että Mäkelä ei löydä tilaisuudesta poistamisväitteelleen yhtäkään todistajaa vaan päinvastoin hänen mielitautikohtauksensa todistajia yli 200 ihmistä.
Itse oli keskikaupungilla ja Hervannassakin tunnettu portsarina, joka lennättää tarvittaessa isommatkin häiriköt milloin kaaressa, milloin sanalla ravintoloista( I-Klubilla v.1985-86 ja 1988-1992). Olin ollut mm. tuohon aikaan Hervannan ravintola Cupolan portsarina satunnaisesti viikolla (1991-92). Työnäytteenäni oli lukuisat rauhoitetut joukkotappelut tai niiden poikaset. Kun minä tulin paikalle sitä mentiin eikä meinattu, kuten insignööri Mäkelän uhossa.
En usko, että kukaan tuohon aikaan, saati tänäkään päivänä uskoo tosissaan Mäkelän väitteitä, siitä että olisi minun kohdallani pystynyt julkituomiensa uhkausten toimeenpanoon, kun ei edes tunnistanut naamasta vaikka kohdallakin kävi.
Sensijaan myöhempinä aikoina näin insinööri Mäkelän katselevan minua kuin lemmenkipeä, säikky ja arka leikattu kissa lähellä pääpostia vaalitelineitä tarkistaessani v. 1995.
Joten en "sepittänyt" enkä kengittänyt tätä juttua kuten insignööri Mäkelä yrittää tehdä.
Seppo Viljonpoika Lehto vänrikki Ståhlin hengessä
"Herra on minun paimeneni ..."
Hyvää uutta vuotta mitenkään valehtelematta, ...toisin kuin insignööri Mäkelä ( ja vielä kaupunginvaltuutettu, höh, höh )

Tuomo Tapio kommentoi:
Vetoamme anteeksiantoa anoen ryssäläisiin tukijoihimme - jättäkää jo vihdoinkin äänestämättä, sillä meistä ette saa kuin kansakuntamme pettureita
... sen sijaan lukekaa seuraava vakavahenkinen kirjoitus, ennenkuin seuraavan kerran käännytte puoleeeme, kiitos
Kepulituomo kaikessa irstaudessaan

Kaleva-lehden toimitus kommentoi:
Me kepulaiset vastaamme siitä että demarit eivät anna periksi ihmisoikeusasioissa
Suomalaisia ja tsetseenejä saa tappaa ja raiskata ja kun vaan saastainen Ryssä on asialla.
Suomalaisten sensijaan sopii harrastaa pedofiliaa halvoissa ryssävittuloissa
Kaleva-lehden kepulit pedofiilit Tuomo-Juhani Tapion kepuliringistä

Lehto Nato-jäsenyydestä:
Suomen Natojäsenyys vahvistaa neuvotteluherkkyyttä
Olen tuonut Natomyönteisyyteni esiin jo 1991 Ilta-Sanomissa julkaistussa yleisönosastokirjoituksessa
... kantani ei ole siitä muuttunut. Neuvosto-Venäjän hajoaminen ei tarkoita sitä että se olisi nyky-Venäjänä sen demokraattisempi tai ihmisystävällisempi. Muistetaan, että hajoaminen oli verettömämpi kuin mitä sen jälkeiset Tsetsenian kansakuntaan kohdistuneet verilöylyt 1994-96 ja v:sta 1999 toistaiseksi. ? kuinka kauan vielä jatkuu kv:n yhteisön passiivisella tuella?.
Samoin kansaivälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Moskovan oblastin hallinnoimilla alueilla muuallakin kuin miehittämillään alueilla on kidutus ja ihmisoikeuksien polkeminen enemmän sääntö kuin poikkeus.
Joten minkäänlaista luottamusta ei voine idän suuntaan olla.
Bushin politiikka nyt on johdonmukaisempaa kuin isänsä, joka jätti Irakin Husseinin syrjäyttämisen kesken. Sitä parempi, mitä nopeammin mm. kurdien kansanmurhiin sukulaisistaan puhumattakaan syyllinen Saddam Hussein syöstään vallasta. Maksoi mitä maksoi, kerran täällä vaan eletään, huono omatunto ei kuitenkaan sivusta seuraamalla parane.
Vanhat sananlaskut sisältävät viisauksia: "Kuka Ryssää polkee, sitä Ryssä kumartaa, kuka Ryssää kumartaa, sitä Ryssä polkee";).
.. joten johtopäätöksenä vain voimakas liittouma voi painostaa diktaattoreita oli sitten kyse Irakin tai Neuvosto-Venäjän perillisten painostamisesta.
Moskovan Oblastin hallinnoimilla alueilla asunee vielä n. 150 eri kansallisuutta, , joihin tänäkin päivänä kohdistetaan erilaisia kansallisia, kielellisiä, kultturelellisia jne. sortotoimia yhtenäisvaltion nimissä. Moskovan väestä n. 90-100 milj. on venäläisiä, seuraavaksi suurin ryhmä ovat erilaiset tataariperäiset kansat, joita yritetään saattaa slaavimuottiin kyrilisten kirjainten ja Tsetseniaa mallina käyttäen.
Tosiasiat ovat kuitenkin lohdulliset: Tataari- ja muu kuin venäläisperäinen väestö lisääntyy tehokkaammin, joten ... jokainen vetäköön johtopäätöksensä väestökehityksestä.
.. mikäli aiomme kansakuntana vaatia ja painostaa itsemme edes samaan tilanteeseen, kuin mitä Baltian maat eli vaatia aluepalautuksiamme, niin meillä pitää olla vahva selkäranka eli Natojäsenyys, eikä sama tai heikompi asema kansainvälisen politiikan foorumilla tai liittolaisasemissa.
Nyky-Venäjälle ei ole kelvannut eri kansalaisjärjestöjen ehdottamat optiot Natosta poisjääntiin, mikäli miehitetyt alueemme palautetaan (+ ryöstösaalikorvaukset ymv.). .. Joten valinta on nimenomaan Moskovan ruhtinaan, ei meidän.
Paasikivi ei ole miltäänosin soveltuva neuvomaan, sillä äkkivääränä ja päiväkirjojensa siloittelijana ei ole sillä selkärangalla varustettu kuin Mannerheim ja Svinhufvud, jotka aktiivisesti pitivät päänsä kokonaisen Suomen puolesta, eivätkä alistuneet enempään kuin mitä oli pakko.
Paasikiven-Kekkosen heikkoutta oli kieltäytyminen Marshall-avusta ja ns. Lännen tuesta mm. Nato- ja EY:n varhaisemmista muodoista heti syntyjänsä. Samoin kuin Koiviston kieltäytyminen USA:n vierailullaan isä Bushin tuesta n. v. 1990-1991 miehitettyjen alueidemme palauttamiseksi.
Väitän että Natojäsenyyttä sydämessään eivät vastusta kuin paatuneimmat Neuvosto-Venäjän pelkääjät ja haihattelijat, jotka eivät ymmärrä todellisista valtakuvioista mitään.
Suosittelen jokaista ajattelevaa ja epäröivää tutustumaan Sun Tsun kirjoittamaan kirjallisuuteen, sen jälkeen ymmärtää, että hidas ja empivä naapuri on vain potentiaalinen kohde.
Naton laajemmista ympyröistä mainittikaan se että ETYJ on osoittanut hampaattomuutensa Tsetsenian kansamurhan suhteen. Natovoimien keskityksellä Mustalle merelle ja Georgiaan voinemme nähdä EU:nkin laajenemisen Kaukasukselle Tsetseniaa myöden ja erään kansanmurhan päättymisen. Kaukasuksen mukaan ottaminen on vain erään historiallisen jatkumon toistuminen, sillä vanhan Rooman ( eikä siis vain nyky-Rooman sopimuksen 1957 ) perusteella ko. Kaukasuksen alueet kuuluivat Roomaan eli EU:hun.
Seppo Lehto - Suureurooppalainen suursuomalainen
............
PS:) Anneli Jätemäki saisi pitää suunsa soukemmalla, kiitos, ... silloin kuin ei ole yhtä linjakkaana kuin alla lähettämässään viestissä. Eli kiitokset nyt tästäkin vähästä ( jollet armas Anneli pilaillut? ).

Anneli Jäätteenmäki lähestyy Irja Tulosta:
Podemme hirveää ryssäsyyhyä - vittumme ei kestä uusia satseja pariin päivään ... joten ohjaan teidät [email protected]:n vastaanotolle
60 vuotias ryssäläinen ja liki sisareni Laatokan Lumivaarasta oiva syyhyvittu Teidänkin iloksenne.
Suosituksenaan mm. myönteinen jutkuryssä-Leninmuseon määrärahoista päättäminen ja Vapaudenpatsaan kyltin määrärahojen kieltäminen.
Anneli Jätemäki
Suomen kepulit r.p.
..........................
PS:) Esa Peuha Tervetuloa kaverisi [email protected] kanssa ensi viikolla kieli jäykkänä

Klasu lähestyy saksalaista yleisöä maailmanpolitiikan tiimoilta:
US-sotapropagandaa Saksassa
31.01.03
USA on käynnistänyt sotapropagandan mm. Saksan valtiollisessa TV:ssä Irakin hyökkäyksen alla. Propagandassa Saksa yritetään syyllistää taas kerran ja näin pyritään rikkomaan kansakunnan moraali.
Itse asiassa ns. vapautuksen jälkeen yli 4.777.000. ihmistä väestökirjanpidon mukaan murhattiin väkivaltaisesti rauhan tultua Saksassa.
Klaus von Grewendorp on julkaissut sotapropagandan vastaisen tiedotteen Saksan valtiollisessa TV:ssä. Ohessa se ...
Sehr geehrte Damen und Herren im Staats Fernsehen,
Erstens hoffe ich Ihnen ganz herzlich gesegnete neues Jahr 2003! Pass mal auf, sehr liebe Freunde im Fernsehen, weil allgemeine Woge für ihren Irak-Krieg in Europa sich dreht. Wir sind genau Freunden in aller Freundschaft, aber es gibt viele Menschen und sie genau zu mir heute sagen: Das reicht schon, d.h. solche Aktion, wie Frau Schiffer macht. Was man heute in den Köpfen der Menschen finden, ist oft gar nicht mehr die Realität, sondern eine von den Medien konstruierte, hergestellte Wirklichkeit. Ich persönlich bejahe den föderativen Bundesstaat und meine Ziele stehen nicht im Gegensatzt zum Grundgesetz.
Ich protestiere freundlich für Sie (nieder genau Ursache) sehr gegen die Claudia Schiffer Aktion für die Juden genau im Fernsehen, weil wir befreundet sind. - Das in Art. 5 Abs 1 des Grundgesetzes garantierte Grundrecht zu mir, meine Meinung in Wort, Bild und Schritt frei zu äußern in Deutschland. Aber Frau Schiffer hat von sex (6) Million Toten in DW gesprochen und das ist sehr falsch. Frau Claudia Schiffer lügt zu uns alle und das ist nicht richtig! Nein! Nämlich - schon am 1919 New York Gouverneur Martin Flynn von der sex (6) Million jüdische Toten von uns im erste Weltkrieg gesprochen hatte. Falsch - über 33.000 Juden mit dem Eiserner Kreuz aufgezeichnet wurden. Sie sind talentierte Leute, denke ich. Ich danke ihnen.
Ich habe SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann Prozeß Film genau von Steven Spielberg (!) aus Jerusalem zu Hause gehabt (und damit ich auch diesem Film gesehen habe) und ihr Gericht genau in Jerusalem und damit in Israel von der fünf (5) Million Toten gegen den Eichmann am 1961 gesprochen hat. Auf gleiche Weise hat Heinz Höhne in seinem Der Orden unter dem Totenkopf, Die Geschichte der SS - Buch und genau S. 367 geschrieben. Jahrzehntelange Forschung liegt diesem Buch zugrunde. Die Opfer der Endlösung und Judenermorderungen im Machtbereich der SS war ganz genau insgesamt 5.100.000 und nicht falsch 6.000.000., wie Frau Claudia Schiffer wissentlich lügt für das Geld! Und die Zahlen beruhen auf Forschungen des amerikanischen Historikers Raul Hilberg, der sich fast ausschießlich auf Dokumente der SS und des Reichsaußenministeriums stützt. Summa summarum: 5.100.000. ist nicht genau 6.000.000. Wie es dann geht mit ihren Denkmal-Namen? Es gibt 900.000 falsche Name! Und mehr sogenannte Schuld-Gefühl zu uns als Volk!
Übrigens, hatte Adolf Hitler auch viele jüdische Soldaten in der Wehrmacht, wie Generalluftmarschall Werner Milch als Beispiel nur sozusage, aber doch das ist ganz andre Sache.
Es leider scheint das Schicksal der Deutschen zu sein, derlei Opfer von Geschichtslügen und von gewaltsamer Unterdrückung der Wahrheit zu werden und diese Geschichtlügen sogar bereitwillig als Wahrheit an-, als Denkverbote hinzunehmen. Und dann die talentierte Manipulation der Vorkriegs- und Kriegsgeschichte des Zweiten Weltkrieges erfolgte durch eine großangelegte Umerziehungaktionen der Siegermachte, wie Claudia Schiffer-Aktion hier und dort gewesen ist ( Dazu grundlegend: Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche, Ulstein, Frankfurt/M.Berlin 1994)
Das reichte noch nicht von mir, aber ihre Schergen und deren Erben in den Massenmedien wachen und tatsächlich so, wie weiland die damalige Heilige Inquisition über die Einhaltung der reinen Lehre - d.h. etwa die Alleinschuld Deutschlands an den beiden Weltkriegen oder - dann noch besser - den Überfall Hitlers auf die "friedliebende Sowjetunion". Ich weiß genau, was damals in Ost-Deutschland nach der friedliebende Sowjetunion-Befreiung passiert ist. ... ---
Selbsternannte Hexenjäger wie die Antifa treiben, offiziell gefördert, ihr skurriles Unwesen. Leider besteht faktisch seit vielen Jahren in Deutschland in bezug auf die deutsche Geschichte seit 1933 ein Schweigebot, soweit die eigenen Einsichten von der herrschenden Linie abweisen. Und --- Verstöße gegen das Schweigebot werden kriminalisiert, wie wir alle wissen. Helmut Kohls ex-Minister Jürgen Möllemanns heutiges Schicksal zeigt das leider zu mir heute.
Kurz und gut: Mit der Änderung des § 194 StGB (Verunglimpfung Verstorbener) ist eine Blankovorschrift geschaffen worden, die dem Gesinnungsstrafrecht in Deutschland Eingang geschaffen hat. § 244 Abs. 2 Satz 2 StPO schafft hierfür die prozessuale Handgabe: Ein Beweisantrag darf abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebungen wegen Offenkundigkeit überflüssig ist. Wie diese scheinbare Offenkundigkeit zustande kommt, wurde meines Erachtens gezeigt. Richter, die freisprechen, sogar ex-Minister Jürgen Möllemann werden durch die öffentliche Meinung sehr verfolgt. Das Verfassungsrechtlich unverrückbare Demokratieprinzip (Art. 79 Abs 3 GG), die Herrschaft der Mehrheit, sorgt für eine Unumkehrbarkeit dieses Zustandes, solange Zeitgeist und die Bereitschafft, die Vergangenheit kritisch zu hinterfragen, sich nicht genau kollektiv ändern. Wie gesagt, das in Art 5 Abs 1 des Grundgesetzes garantierte Grundrecht, seine Meinung in Wort, Bild und Schrift frei zu äußern, ist noch teilweise außer Kraft gesetzt. Denn es findet seine Grenze an den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und genauer insbesondere der Gesetze zum Schutze der Jugend.
Ich frage denn genau, ist es dann noch wirklich eine Volks- und Jugendverhetzung, die historische Wahrheit zu erforschen und auf den Tisch zu legen, wenn das die kollektive Wohlbefindlichkeit stört? Ich frage wieder, ist es nicht doch eine Störung öffentlichen, auf eine harmonische Zusammenarbeit insbesondere in einem vereinten Europa ausgerichteten Ordnung, alte Wunden aufzureißen und offen gebliebene politische Rechnungen des deutschen Volkes - die VERTREIBUNG DER DEUTSCHEN aus Ost-Preußen, den deutschen Ostgebieten, dem Sudetenland oder die BOMBARDIERUNG ganz wehrloser deutscher Städte, wie Dresden, Würzburg, Hildesheim oder Jena (CHURCHILL auf der Konferenz von Jalta am 7. Februar 1945 sagte: "Es ist uns gelungen, 6 Millionen -Deutsche- zu töten. Und es wird uns vielleicht noch gelingen, eine Million zu töten, bevor der Krieg aus ist".

  • * *

Am 14. Februar 1945 erfolgte der Einsatzbefehl, Dresden zu bombardieren. Deutsche Städte wie Baden-Baden, Heidelberg, Minden und Wiesbaden, die als Sitz der allierten Militärverwaltung in Aussicht genommen waren, wurden naturlich dagegen sorgsam geschont.) - unseren heutigen westlichen Freunden und Verbündeten präsentieren? Das Bundesverfassungsgericht wird sich dieser Verfassungswirklichkeit beugen. Leider leben wir heute in BRD auch ganz geschichtlose Zeit. Es ist keine Bedeutung geschichtlich denken. Und warum?
Dieser Umgang mit der Wahrheit hat seine verderbliche Langzeitwirkung längst entfaltet. Es hat die ins Unbewußte abgesenkten Bewußtseinsteile des Menschen vergiftet, kaum ausrottbare Vorurteile des Menschen geschaffen, kaum ganz ausrottbar deshalb, weil sie sich der Bewußtseinkontrolle des Menschen entziehen. Weil für unzweifelhafte Wahrheiten gehalten und weil diese Wahrheiten gesellschaftlich akzeptiert, weil sie kollektiv unbezweifelt und damit offenkundig sind, werden sie nicht auch gefragt. Sie werden einfach geglaubt, als Claudia Schiffers Lüge im Fernsehen. Schwieriger ist die Lage im Hinblick auf die Krieggeschichte der Deutschen. Die Siegermächte könnten alles durch die Betrügere, wie Claudia Schiffer, Michael Friedman u.s.w. ohne geistige Opposition in der Öffentlichkeit als Antwort zur Lüge in Deutschland bis hier machen. Wer ist entgegen, er ist sofort für die kollektive Wahrheit kriminalisiert worden. Und die kollektive Wahrheit stammt von der Siegermächte, nicht deutsches Volk. Wer sagt, das ist genau demokratisch?
Zum Schluß frage ich Euch, wie es überhaupt möglich, daß Claudia Schiffer im Fernehen lügt? Vielleicht weiß ich schon genau Sie haben kein Interesse für meine Schreibung und Sache, weil es ist Frage aus das. Sie bekommen Geld vom deutsches Staat (!) und für die kollektive Wahrheit ist mich entgegen. Sehr Komisch? Wie so, liebe Freunde? Aber das ist genau Staats Fernsehen und Frau Schiffer schuldig, nicht schuldlos unser Volk immer noch machen wolle. Und es weitergeht! Die Fälschung der deutschen Geschichte.
Sogar noch NACH der ”Befreiung” am 8.Mai 1945, als die Deutschen wehr- und rechtlos waren, kamen noch 4 777 000 Deutsche grausam ums Leben (Heinz Nawratil, Die Deutschen Nachkriegverluste, S. 67, Herbig, München 1987) Das ist wahr! Das ist wahr von Nawratil und Herbig!
Das sind, um das ganze Ausmaß des Unbeschreiblichen zu verdeutlichen, auf einer Entfernung von 1200 Kilometer je Kilometer 3980 Leichen! Also ei weites Leichenfeld, das von Hamburg über München bis Wien reichen würde. Wo sind dafür die Gedenkenstätten und wo die Schuldbekenntnisse??!!
Im 2. Weltkrieg kamen 50 Millionen unschuldige Menschen durch die Politik der Allierten ums Leben!
Nochmal für Sie: Ich hoffe Ihnen ganz herzlich gesegnete neues Jahr 2003!
Mit freundlichen Grüssen
Klaus von Grewendorp

Anonyymi lukija antaa palautetta Lehdolle:
Kuulehan nyt rakas Seppo Lehto. En todellakaan halua arvostella sinua omalla nimelläni, sillä jokainen, joka on sanonut omalla nimellään jotain sinua tai edustamaasi "poliittista linjaa" vastaan on tullut julkisesti haukutuksi eläimiinsekaantujaksi, pedofiiliksi tai ties miksi. Arvostelijoittesi sähköpostit täyttyvät "yllättäin" paskapostilla, jonka lähettäjänä toimii joku paviaanikoiraputin tai vastaava nimimerkki. Unohtaa ei sovi myöskään sitä alatyylistä herjaryöppyä, jota saivat osakseen kauan sitten vanhentuneen vähäpätöisen ja asioihin kuulumattoman asiakirjaväärennös- tuomiosi paljastaneet Aamulehden ja Kalevan ryssäläiset rajusti eläimiinsekaantuvat kgb-kytkyissä olevat toimittajat.
Joku raja pitää olla tekopyydelläkin. Sinä ole viimeinen ihminen, jolla on oikeutta moralisoida ketään nimimerkkien taakse kätkeytymisestä

Lehto vastaa:
Minulla ei ole arvostelijoita, vaan pelkkiä "Petrov"-tason disinfon levittäjiä, jotka yrittävät sumuttaa olennaisen miehityksestämme ja suomettumisestamme.
Se, mitä olen tehnyt yli 30, 20 tai 10 vuotta sitten ei ole olennaista, vaan miten tämä kansa hukkaa menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa vaikenemalla olennaisesta minuudestaan ja miehityksestämme niin alueillamme, kuin Tsetseniassa.
.. jos kaltaisellasi nimimerkin takana piileskelevällä on "otsaa" siis kgb-kytkyjä roiskia sylki vaahdossa farisealaiseen tapaan, niin toki Seppo Olavi Lehdolla monisatakertainen syy ja motiivi moralisoida kaltaisiasi kansakuntaamme mädättäneitä demoralisoijia vastaan.
Kumpi on uskottavampaa, kurkan takaa kuikuilusi vai Seppo Lehto kaikessa Johannes Kastaja-vuodatuksessaan?
... sinusta ei ole kuin hernepyssyllä nurkan takaa ruikkimaan pahimpaan "Stalinin lapset"-tyyliin, jotka paljastivat omia vanhempiaan "kansanvihollisina" ja silloinkin valut mitättömyydessäi vai "En kerro"-hymistelyyn, kuin peläten aiheellisesti oliko sittenkään mitään omintakeista saati oikeutettua sanomaa.
Voin kertoa sinulle, sinulla on vielä paljon oppimista, ... nimesi kertomisen lisäksi, puhumattakaan herjaväitteistäsi = disinfosi uskottavuudesta.
Mutta opiksi lueppa jkn Martti Valkosen kirjoituksia http://www.prokarelia.net ... jospa jokin alkaisi raksuttamaan.
Ystävällisesti jopa säälittäville kaltaisillesi
Seppo Lehto - ajattelija sinunkin puolesta

Anneli Jäätteenmäki tiedottaa:
Sivuminäni puhui ryssäläisellä suitsutuksella Tanja Karpelan kera su 19.1.2003 Yokotai-ohjelmassa .... Tosiasia on että me kepuloiset vuodamme kihisevää ryssäläistä visvaa ja valhetta eri keinoin. mm. Tanja Karpela on mainio tissimannekiini hämykampanjassamme. Teidän Anneli Jätekasa Jäätteenmäki

Lehdon opintotiedote:
Aloitan tänään syventävät opinnot historiassa Tampereen yliopistossa - taukoa on jo tullutkin pidettyä vuodesta 1991.
Arvannette mitä seminaarini tulee koskettelemaan?
Jospa herra Lehdon sanaan uskotaan paremmin kun sen sanoo fil.maisteri Seppo Lehto
Eläköön vapaa Tsetsenia ja kokonainen miehityksestä vapaa Suomi
Ystävällisesti kokonaisen Suomen asialla AKS:n perinteiden vaalijana
Seppo Lehto
PS: Kiitos sisulaisille kansakuntaa valistavasta työstään:)